Beauty Derma s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 6,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 6580,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 724,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -48,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -48,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 2 6520,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,80190,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 147,410,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 257,680,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -48,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -31,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -31,000,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 442,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -442,000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -48,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 321,330,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 730,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 9280,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 7740,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6,000,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 455,170,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 455,170,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -48,000,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -8,000,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -8,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 442,000,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 121,670,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 443,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,000,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 0430,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -8,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -85,740,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -85,740,00000,00000,00000,0000
Služby 235,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6,000,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 4 5390,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 730,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 7310,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 7310,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6,000,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 730,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -2 6520,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 6580,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -31,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -48,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 2 6580,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -48,000,00000,00000,00000,0000