GEO3P s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201420132012

Činnosti firmy
Prípravné práce k realizácii stavby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Opravy a servis mechanických častí výpočtovej techniky.
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prevádzkovanie počítačových herní a učební
Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov.
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Prenájom hnuteľných vecí
Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov.
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby
Prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Softwarové služby
Automatizované spracovanie dát.
Prevádzkovanie športových zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky.
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu.
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
Reklamná a propagačná činnosť.