AYGULF, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 70418 58614 40713 87012 980
Aktivácia 314,00413,0076,000,0000759,00
Bežná likvidita III. stupeň 31,944,678,022,452,64
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,24-1,04-1,42-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 31,394,577,292,031,75
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03230,27240,14240,71720,6391
Celkové tržby 16 07617 78520 48815 3820,0000
Celkový dlh 523,003 9791 7965 7935 061
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 418-18 182-13 085-11 481-8 592
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 41818 18213 08511 4818 592
Čistý cash flow 16 41818 18213 08511 4818 592
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5862 9566 7591 97969,00
Čistý zisk 1 5741 9965 7991 01969,00
Čistý zisk v minulom roku 1 9965 7991 019-860,00101,00
Cudzie zdroje -16 181-14 607-12 611-8 077-7 919
Daň z príjmov 12,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000018,4045,4915,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000018,4045,490,0000
Doba obratu aktív 386,81390,51257,62329,12326,06
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000018,4045,4915,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000121,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,1183,6032,12134,14123,62
EBIT v minulom roku 2 9566 7591 979100,00101,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5862 9566 7591 97969,00
EBITDA 1 7613 0906 8972 130242,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7613 0906 8972 130242,00
Finančná páka 1,031,271,141,721,64
Finančné účty 16 41818 18213 08511 4818 592
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9687-0,7859-0,8753-0,5823-0,6101
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96870,78590,87530,58230,6101
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5902 9536 7621 98394,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 0291 917619,00
Krátkodobé záväzky 523,003 9791 7965 6534 921
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14,002 479225,004 3870,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 769
Náklady na predaný tovar 13 85914 15213 36613 08514 028
Obežný majetok 16 70418 58614 40713 87012 980
Obrat aktív 0,94360,93471,421,111,12
Obrat obežného majetku 0,94360,93471,421,111,12
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,00137,00135,00147,00148,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5741 9965 7991 01969,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09800,20240,53600,24080,0086
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98290,97830,90820,82780,6619
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,021,020,63870,74640,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,041,050,64100,74640,5913
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 0291 9170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 31,394,577,862,371,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9856-0,8034-0,9638-0,7035-0,9217
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03230,27240,14240,71720,6391
Pridaná hodnota 1 9033 2207 0462 297502,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,21872,290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 31,394,577,292,031,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29701,290,26042,7220,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29701,290,26042,7220,91
Služby 6 3257 3535 8516 4965 340
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 70418 58614 40713 87012 980
Spotreba materiálu… 7 8487 2127 5916 5899 447
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 76217 37220 41215 38214 530
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 76217 37220 41215 38214 530
Účtovný cash flow 16 41818 18213 08511 4818 592
Vlastné imanie 16 18114 60712 6118 0777 919
Všetky záväzky 523,003 9791 7965 7935 061
Výsledok hospodárenia 1 7613 0906 8972 130242,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7613 0906 8972 130242,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 5741 9965 7991 01969,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9965 7991 019-860,00101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5862 9566 7591 97990,00
Zásoby 286,00404,00293,00472,003 769
Záväzky 523,003 9791 7965 7935 061
Záväzky z obchodného styku 14,002 479225,004 3870,0000
Zisk pred zdanením 1 5862 9566 7591 97990,00
Zmena EBIT 0,53650,43733,4219,790,6832