WEST - PORT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 599 167633 834753 726806 119858 007
Bežná likvidita III. stupeň 3,423,031,711,721,64
Časové rozlíšenie aktív 7 5090,00000,00000,00003 594
Časové rozlíšenie pasív 407,000,00000,00000,000033 115
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83120,76910,26200,38680,6113
Celkové tržby 137 160128 241152 153149 8770,0000
Celkový dlh 56 81958 656141 280160 890155 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 677-26 361-28 083-43 764-45 639
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 67726 36128 08343 76445 639
Čistý cash flow 26 31626 36128 08343 76445 639
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -32 106-37 269-31 822-11 142-10 153
Čistý zisk -32 106-38 229-32 783-12 103-10 153
Čistý zisk v minulom roku -38 229-32 783-12 103-12 141-7 408
Cudzie zdroje -541 941-575 178-612 446-645 229-669 474
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 134,99222,54374,92367,50290,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 104,53114,92282,68265,84231,91
Doba obratu aktív 1 6331 8191 8221 9631 953
Doba obratu pohľadávok 134,99222,54374,92367,50290,69
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000432,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,2898,38259,10275,57169,89
EBIT v minulom roku -37 269-31 822-11 142-11 181-7 408
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -32 106-37 269-31 822-11 142-10 153
EBITDA 51 2487 70113 12432 90034 972
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 2487 70113 12432 90034 972
Finančná páka 1,111,101,231,251,28
Finančné účty 52 67726 36128 08343 76445 639
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9045-0,9075-0,8126-0,8004-0,7803
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90450,90750,81260,80040,7803
Hrubá marža 0,54740,53950,48950,59500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 9233 3129 13029 95531 012
Krátkodobé pohľadávky 49 53977 528155 132150 905127 736
Krátkodobé záväzky 31 66134 273107 207113 15674 654
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000015 67652 84156 7510,0000
Krytie dlhovej služby 125,920,00000,00000,00001,06
Náklady na predaný tovar 58 86457 96876 55560 70562 966
Neobežný majetok 489 442529 945570 511611 450681 038
Obežný majetok 102 216103 889183 215194 669173 375
Obrat obežného majetku 1,311,220,82430,76990,9251
Odpisy 81 00640 56640 93941 10141 524
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 50340 56640 93941 10141 524
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 5030,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 65 62759 95155 22253 9260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3254 8174 0924 0933 960
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000428,0098,001 1480,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 2250,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 9002 3378 15628 99831 371
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87410,86650,74150,60470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,151,351,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51200,68830,77450,93842,35
Pohľadávky z obchodného styku 38 35940 035116 966109 161101 905
Pohotová likvidita II. stupeň 3,423,031,711,721,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,59-21,82-21,81-14,74-14,67
Pridaná hodnota 75 08269 18874 47289 17297 424
Primárna platobná neschopnosť 0,37080,39160,45180,51990,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,640,76910,26200,38680,4235
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,117,6210,774,894,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,117,6210,774,894,44
Služby 29 05224 87644 93730 28929 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 599 167633 834753 726806 119858 007
Spotreba materiálu… 29 81233 09231 61830 41633 228
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 133 946127 156151 027149 877160 390
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000038,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 133 946127 156151 027149 877160 352
Účtovný cash flow 26 31626 36128 08343 76445 639
Vlastné imanie 541 941575 178612 446645 229669 474
Všetky záväzky 56 81958 656141 280160 890155 418
Výnosy budúcich období krátkodobé 407,000,00000,00000,000033 115
Výsledok hospodárenia -29 758-32 865-27 815-8 201-6 552
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 758-32 865-27 815-8 201-6 552
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 106-38 229-32 783-12 103-10 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -38 229-32 783-12 103-12 141-7 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 106-37 269-31 822-11 142-10 152
Záväzky 56 81958 656141 280160 890155 418
Záväzky z obchodného styku 14 22515 67652 84156 7510,0000
Zisk pred zdanením -32 106-37 269-31 822-11 142-10 152
Zmena EBIT 0,86151,172,860,99651,37