IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 008 7432 591 8233 083 7214 398 0902 164 943
Bankové úvery 0,00006 92015 26023 6000,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 5102 0472 2071 7042 160
Časové rozlíšenie pasív 463 998701 809918 1451 276 598887 213
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1011-0,0063-0,51400,4515-1,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66770,76069,2113,2039,22
Celkové tržby 907 123780 032752 9641 064 5130,0000
Celkový dlh 618 445816 5161 953 4262 901 6431 245 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 366-134 101-119 001748 381341 597
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2124-0,1822-0,6011-0,21020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 366141 021134 26125 21942 163
Čistý cash flow -93 6556 760109 042-99 25442 163
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -189 902-134 244-443 327-219 544-13 348
Čistý zisk -192 698-142 132-452 579-223 726-13 666
Čistý zisk v minulom roku -142 132-452 579-223 726-1 67918 657
Cudzie zdroje -926 300-1 073 498-212 150-219 849-31 767
Daň z príjmov 0,00002 8812 8802 8760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8812 8802 8762 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8812 8802 8760,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00006 92015 26023 6000,0000
Dlhodobý dlh 0,00006 92015 26023 6000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,1420,6369,26844,5837,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,8217,9363,4522,7437,95
Doba obratu aktív 1 1731 7003 1732 7822 041
Doba obratu pohľadávok 13,1420,6369,26844,5837,95
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 247
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 355,08507,361 9891 320811,30
EBIT v minulom roku -134 244-443 327-219 54430 92924 185
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -189 902-134 244-443 327-219 544-13 348
EBITDA 990 494983 3361 228 6211 453 65562 899
EBITDA marža 1,091,261,631,370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 990 494983 3361 228 6211 453 65562 899
Finančná páka 2,172,4114,5420,0168,15
Finančné účty 47 366141 021134 26125 21942 163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 989 680982 2981 275 7511 577 01755 782
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30270,29840,62680,47460,3975
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000750 000383 760
Krátkodobé pohľadávky 22 50931 45167 3041 335 26540 253
Krátkodobé záväzky 608 136773 3241 932 8052 087 367860 472
Krytie dlhovej služby 2,121,391,331,140,0709
Materiál 1 741700,00842,000,00000,0000
Nákladové úroky 2 7965 0076 3721 306318,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 0076 3721 30629 7265 528
Náklady na predaný tovar 349 786254 026241 467321 664269 547
Neobežný majetok 1 852 0972 359 3042 822 8572 990 2022 052 567
Obežný majetok 151 136230 472258 6571 406 184110 216
Obrat obežného majetku 4,142,411,370,41043,51
Odpisy 1 179 5981 116 6801 673 4361 707 89868 092
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 589 799558 340836 718853 94968 092
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 589 799558 340836 718853 9490,0000
Osobné náklady 97 88386 31873 10054 0930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 906,001 0381 2021 6387 117
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 92,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 9037 5395 96713 7490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 986 900974 5481 220 8571 484 17254 426
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2080-0,1316-1,99-0,2252-0,0329
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2028-0,1202-1,90-0,2123-0,0320
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,35550,28550,64550,21180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,813,501,554,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,21550,25130,06480,14491,73
Pohľadávky z obchodného styku 16 81727 32261 66235 94940 253
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,89-158,80-1,952,22-0,7534
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -33,501,3517,11-76,00132,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,30790,31500,63350,65980,5755
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66770,76069,2113,2039,22
Pridaná hodnota 275 331302 314113 240255 395117 576
Primárna platobná neschopnosť 0,76730,27590,09680,38250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2080-0,1324-2,13-1,02-0,4302
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62440,83041,592,0019,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62440,83041,592,0019,81
Služby 127 37597 035113 011159 550113 379
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 008 7432 591 8233 083 7214 398 0902 164 943
Spotreba materiálu… 244 631158 041139 006174 614138 468
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00006 92015 260773 600383 760
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 625 117556 340378 873639 559387 123
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000024 16662 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 625 117556 340354 707577 059387 123
Účtovný cash flow -93 6556 760109 042-99 25442 163
Úročený dlh 0,00006 92015 260773 600383 760
Úrokové krytie -67,92-26,81-69,57-168,10-41,97
Vlastné imanie 926 3001 073 498212 150219 84931 767
Všetky záväzky 618 445816 5161 953 4262 901 6431 245 963
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000887 213
Výnosy budúcich období krátkodobé 463 998701 809918 1451 276 5980,0000
Výsledok hospodárenia -189 104-133 344-438 765-217 913-5 193
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -189 104-133 344-438 765-217 913-5 193
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -192 698-142 132-452 579-223 726-13 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -142 132-452 579-223 726-1 67918 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -192 698-139 251-449 699-220 850-12 627
Zásoby 81 26158 00057 09245 70027 800
Záväzky 618 445816 5161 953 4262 901 6431 245 963
Záväzky z obchodného styku 12 9037 5395 96713 7490,0000
Zisk pred zdanením -192 698-139 251-449 699-220 850-12 627
Zmena EBIT 1,410,30282,02-7,10-0,5519
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 22 2201 05010 55012 500-17 700
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 22 2201 05010 55012 500-17 700
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000018 11626 1700,0000