LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 97543 32141 01140 61147 239
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,306,386,837,682,91
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000255,00144,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000259,00139,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,26-0,2209-0,21360,0590-0,0708
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,601,181,26-0,43030,1653
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,83190,19400,17700,15910,4483
Celkové tržby 27 96925 26322 41631 1940,0000
Celkový dlh 5 4387 0406 1675 53914 580
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 241-8 016-7 444-4 569-2 285
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2418 0167 4444 5692 301
Čistý cash flow 8 2418 0167 444-2 0552 301
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 734,002 6862 6562 7941 497
Čistý zisk 256,001 4371 0851 894446,00
Čistý zisk v minulom roku 1 4371 0851 414433,00-8 532
Cudzie zdroje -6 537-36 281-34 844-34 813-32 520
Daň z príjmov 115,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 115,00480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,56508,45537,27395,970,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,4655,2940,0644,940,0000
Doba obratu aktív 163,89625,90667,78475,190,0000
Doba obratu pohľadávok 49,56508,45537,27395,970,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000168,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,6597,8196,4355,880,0000
EBIT v minulom roku 2 6862 6562 7941 818-7 907
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 734,002 6862 6562 7941 497
EBITDA -334,003 4124 1815 7914 228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -334,003 4124 1815 7914 228
Finančná páka 1,831,191,181,171,45
Finančné účty 8 2418 0167 4444 5692 301
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5459-0,8375-0,8496-0,8572-0,6884
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54590,83750,84960,85720,6884
Hrubá marža 0,40140,72920,52170,45030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 0343 1444 0315 5444 095
Krátkodobé pohľadávky 3 62135 19232 99633 84138 522
Krátkodobé záväzky 5 1626 7705 9224 77613 920
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9212 9493 6480,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,92014,443,836,434,02
Nákladové úroky 363,00769,001 091900,001 051
Nákladové úroky v minulom roku 769,001 091900,001 385625,00
Náklady na predaný tovar 15 4436 84010 72117 14830 181
Neobežný majetok 113,00113,00571,001 9466 272
Obežný majetok 11 86243 20840 44038 41040 823
Obrat aktív 2,230,58320,54660,76810,0000
Obrat neobežného majetku 236,01223,5739,2616,030,0000
Obrat obežného majetku 2,250,58470,55430,81210,0000
Odpisy 0,0000458,001 3752 7502 378
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000458,001 3751 3752 378
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 3750,0000
Osobné náklady 11 37214 7707 3819 4800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 232,00268,00150,00247,00175,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000042,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00003 8450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 256,001 8952 4604 6442 824
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68820,18500,18150,11250,0487
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,80170,63110,67490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5630
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98721,251,581,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98721,211,341,157,15
Pohľadávky z obchodného styku 2 8103 8272 4603 8416 042
Pohotová likvidita II. stupeň 2,306,386,837,682,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7932-4,53-4,6816,94-14,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,7010,426,82-2,282,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,83190,19400,17700,15910,4483
Pridaná hodnota 11 22618 42311 69514 04616 991
Primárna platobná neschopnosť 0,68360,77061,481,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,601,181,260,90740,1635
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,282,061,480,95653,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,282,061,480,95653,45
Služby 13 8835 2108 23316 17926 414
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 97543 32141 01140 61147 239
Spotreba materiálu… 1 5601 6302 488969,003 767
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000016,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 96925 26322 41631 1940,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 3000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 66925 26322 41631 1940,0000
Účtovný cash flow 8 2418 0167 444-2 0552 301
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000016,00
Úrokové krytie 2,023,492,433,101,42
Vlastné imanie 6 53736 28134 84434 81332 520
Všetky záväzky 5 4387 0406 1675 53914 580
Výsledok hospodárenia 966,002 9542 8063 0411 850
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 966,002 9542 8063 0411 850
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 256,001 4371 0851 894446,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4371 0851 414433,00-8 532
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 371,001 9171 5651 894666,00
Záväzky 5 4387 0406 1675 53914 580
Záväzky z obchodného styku 1 9212 9493 6483 8450,0000
Zisk pred zdanením 371,001 9171 5651 894666,00
Zmena EBIT 0,27331,010,95061,54-0,1893