SK Forest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 116 78478 59970 67378 59875 136
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 195
Bežná likvidita III. stupeň 1,953,675,881,841,69
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 195
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7777-0,3575-0,5131-0,1715-0,0179
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,541,362,740,28360,0447
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51540,27550,33010,62150,4415
Celkové tržby 240 608181 893137 755167 78497 601
Celkový dlh 39 71816 97917 54030 12723 013
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 932-22 030-27 264-8 3151 264
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59 93222 03027 2648 315931,00
Čistý cash flow 59 93222 03027 2648 315931,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 56130 8525 6451 737-260,00
Čistý zisk 42 18326 7374 663-2 652-1 697
Čistý zisk v minulom roku 26 7374 663-2 652-1 69714 379
Cudzie zdroje -77 066-61 620-53 133-48 471-52 123
Daň z príjmov 11 3784 113982,004 3861 437
Daň z príjmov v minulom roku 4 113982,004 3861 4374 195
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 3784 113982,004 3861 437
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,5455,6754,3774,9383,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,0154,3647,5156,3638,90
Doba obratu aktív 172,69174,65199,69163,39319,26
Doba obratu pohľadávok 13,5455,6754,3774,9383,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,6535,9028,1160,9588,46
EBIT v minulom roku 30 8525 6451 737-260,0018 574
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 56130 8525 6451 737-260,00
EBITDA 61 40033 77416 23519 60018 271
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 40033 77416 23519 60018 271
Efektívna daňová sadzba 0,21240,13330,17402,53-5,53
Finančná páka 1,521,281,331,621,44
Finančné účty 59 93222 03027 2648 315931,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6599-0,7840-0,7518-0,6167-0,6937
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65990,78400,75180,61670,6937
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 60 81348 38120 28519 28717 909
Krátkodobé pohľadávky 9 16025 05319 24236 04519 576
Krátkodobé záväzky 38 98816 1589 94729 32220 818
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 9657 7047 36926 39118 982
Krytie dlhovej služby 0,000016 8870,00006 5330,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00003,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00003,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 162 897123 97682 176115 88471 468
Neobežný majetok 40 70519 35712 16524 65636 354
Obežný majetok 76 07959 24258 50853 94238 782
Obrat aktív 2,112,091,832,231,14
Obrat neobežného majetku 6,068,4910,627,122,36
Obrat obežného majetku 3,242,772,213,262,21
Odpisy 7 2528 01910 92917 56218 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2528 01910 92917 56218 170
Osobné náklady 13 18814 64726 84823 5244 821
Ostatné náklady na finančnú činnosť 591,00382,00251,00361,00367,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4,0073,001,000048,005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 43534 75615 59214 91016 473
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54740,43390,0878-0,0547-0,0312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,68850,49410,09300,0353-0,0048
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51320,28030,38580,10580,0124
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,16970,34090,55220,45330,1845
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,892,931,812,215,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,801,901,291,261,14
Pohľadávky z obchodného styku 6 77224 46316 81327 1109 155
Pohotová likvidita II. stupeň 1,772,914,681,510,8911
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,29-2,80-1,95-5,83-55,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000011 0150,00002 7720,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51540,27550,33010,62150,4415
Pridaná hodnota 77 71142 96348 62151 90026 133
Primárna platobná neschopnosť 1,470,31490,43830,97352,07
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54740,43390,0878-0,0547-0,0326
Rýchla likvidita I. stupeň 1,541,362,740,28360,0405
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64690,50271,081,541,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64690,50271,081,541,26
Služby 54 39630 90929 22116 96624 710
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 78478 59970 67378 59875 136
Spotreba materiálu… 108 50193 06752 95598 91846 758
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00002 195
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 838171 718131 326175 58485 901
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 4582 1500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 246 838164 260129 176175 58485 901
Účtovný cash flow 59 93222 03027 2648 315931,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00002 195
Úrokové krytie 0,000015 4260,0000579,000,0000
Vlastné imanie 77 06661 62053 13348 47152 123
Všetky záväzky 39 71816 97917 54030 12723 013
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,54740,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 54 14831 1615 8952 038101,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 14831 1615 8952 038101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 18326 7374 663-2 652-1 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 7374 663-2 652-1 69714 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 56130 8505 6451 734-260,00
Zásoby 6 98712 15912 0029 58218 275
Záväzky 39 71816 97917 54030 12723 013
Záväzky z obchodného styku 9 9657 7047 36926 39118 982
Zisk pred zdanením 53 56130 8505 6451 734-260,00
Zmena EBIT 1,745,473,25-6,68-0,0140
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 0521 5610,00000,0000