Filbyt s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 688 3181 816 0861 955 6941 730 5481 753 191
Aktivácia 20 62946 6400,00000,00000,0000
Bankové úvery 118 065124 761131 457138 1690,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,921,991,822,652,53
Bežné bankové úvery 118 065124 761131 4570,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 11 63112 95833 027823,002 094
Časové rozlíšenie pasív 5 7833 7863 8554 1684 457
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21950,1044-0,1972-0,0091-0,7037
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3914-0,18210,28530,01941,77
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88620,86560,96010,72500,6903
Celkové tržby 999 1751 461 7641 007 9201 317 7100,0000
Celkový dlh 790 534840 867956 030725 569714 149
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -448 027-637 160-731 928-528 826-728 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 566 092761 921863 385666 995728 019
Čistý cash flow -195 829-101 464196 3909 150728 019
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 81215 7217 72812 75839 242
Čistý zisk -37 81212 8414 8429 86939 242
Čistý zisk v minulom roku 12 8414 8429 869-6 363-23 567
Cudzie zdroje -892 001-971 433-995 809-1 000 811-1 034 585
Daň z príjmov 0,00002 8802 8862 8890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8862 8892 8880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8862 8890,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000138 1690,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000151 545
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000138 1690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 240,75152,27231,43167,78102,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,0363,31107,8476,9732,07
Doba obratu aktív 682,30484,15768,27499,18585,19
Doba obratu pohľadávok 240,75152,27231,43167,78153,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000204,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 202,21148,51270,45136,24137,62
EBIT v minulom roku 15 7217 72812 758-3 475-23 567
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 81215 7217 72812 75839 242
EBITDA 78 088131 175109 259108 965153 063
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 088131 175109 259108 965153 063
Finančná páka 1,891,871,961,731,69
Finančné účty 566 092761 921863 385666 995728 019
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5283-0,5349-0,5092-0,5783-0,5901
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52830,53490,50920,57830,5901
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 126 882134 867190 321145 969152 329
Krátkodobé pohľadávky 595 710571 172589 133581 657308 561
Krátkodobé záväzky 500 344557 063688 462472 321412 288
Krytie dlhovej služby 13,5034,7928,3426,1434,34
Materiál 21 97217 36415 24413 41115 495
Náklady na predaný tovar 615 5321 054 117623 483957 499736 529
Neobežný majetok 492 913452 671454 905467 662547 477
Obežný majetok 1 183 7741 350 4571 467 7621 262 0631 203 620
Obrat aktív 0,53500,75390,47510,73120,6237
Obrat neobežného majetku 1,833,022,042,712,00
Obrat obežného majetku 0,76301,010,63301,000,9085
Odpisy 136 522116 726107 302100 934100 056
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 68 26158 36353 65150 467100 056
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 68 26158 36353 65150 4670,0000
Osobné náklady 295 025271 352277 439269 9890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 098942,00929,00868,001 001
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002 1043 5553 734267,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 470 809522 696647 184444 5440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 98 710129 567112 144110 803139 298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,86130,90770,87690,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97501,161,101,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66650,81180,79450,83003,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,2168-0,07410,21140,00720,6658
Pohľadávky z obchodného styku 168 340237 495274 527266 84096 069
Pohotová likvidita II. stupeň 1,881,961,802,622,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,569,57-5,07-109,38-1,42
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88620,86560,96010,72500,6903
Pridaná hodnota 287 638315 041305 658307 878356 993
Primárna platobná neschopnosť 2,802,202,361,670,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90691,111,051,401,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,126,418,756,664,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,126,418,756,664,67
Služby 33 324454 15581 336385 58639 305
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 688 3181 816 0861 955 6941 730 5481 753 191
Spotreba materiálu… 602 837646 602542 147571 913697 224
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 118 065124 761131 457138 1690,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 928 1161 370 423968 3591 282 4461 093 522
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 9461 26539 21817 0690,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 903 1701 369 158929 1411 265 3771 093 522
Účtovný cash flow -195 829-101 464196 3909 150728 019
Úročený dlh 118 065124 761131 457138 1690,0000
Vlastné imanie 892 001971 433995 8091 000 8111 034 585
Všetky záväzky 790 534840 867956 030725 569714 149
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 7833 7713 8554 1684 457
Výsledok hospodárenia -36 71414 5595 0729 84451 879
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 71414 5595 0729 84451 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 81212 8414 8429 86939 242
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 8414 8429 869-6 363-23 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 81215 7217 72812 75851 181
Zásoby 21 97217 36415 24413 41115 495
Záväzky 790 534840 867956 030725 569714 149
Záväzky z obchodného styku 470 809522 696647 184444 5440,0000
Zisk pred zdanením -37 81215 7217 72812 75851 181
Zmena EBIT -2,412,030,6057-3,67-1,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 2261 15536 10315 2561 128