STEBRU, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 383,001 0722 2927 1292 896
Aktivácia 0,00000,00000,00001 113242,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,233,852,592,91
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,77-5,99-1,78-0,7871-0,7406
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,233,831,151,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -13,774,990,78640,78140,7352
Celkové tržby 1,0000860,0012 46116 7550,0000
Celkový dlh 413,00893,001 0093 1271 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -383,00-1 072-2 280-3 150-1 236
Čistá marža, Zisková marža, ROS -209,00-1,28-0,2182-0,16940,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 383,001 0722 2803 1501 236
Čistý cash flow 383,001 0722 2803 1501 236
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -209,00-623,00-2 239-2 359-244,00
Čistý zisk -209,00-1 103-2 719-2 839-244,00
Čistý zisk v minulom roku -1 103-2 720-2 8395 173-379,00
Cudzie zdroje 30,00-179,00-1 283-4 002-1 669
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00598,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,464157,100,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000055,720,0000
Doba obratu aktív 0,0000533,0888,65204,0470,06
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,464157,100,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000544,07949,69
Doba splácania záväzkov 0,0000341,52103,00754,4179,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000238,6923,0578,7424,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000052,37383,920,0000
EBIT v minulom roku -623,00-2 240-2 3595 771-379,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -209,00-623,00-2 239-2 359-244,00
EBITDA -122,00-522,00-3 416-5 052-76,00
EBITDA marža -122,00-0,6070-0,2741-0,30150,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -122,00-522,00-3 416-5 052-76,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,7705-0,2144-0,20350,0000
Finančná páka -12,775,991,791,781,74
Finančné účty 383,001 0722 2803 1501 236
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0783-0,1670-0,5598-0,5614-0,5763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,07830,16700,55980,56140,5763
Hrubá marža -87,00-0,34650,48050,44600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -209,00-623,002 449509,00-244,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000012,001 9950,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00596,002 751994,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000303,001 4000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 660
Náklady na predaný tovar 87,001 0323 4495 2814 314
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000513,002 1121 331638,00
Obežný majetok 383,001 0722 2927 1292 896
Obrat aktív 0,00000,68474,121,795,21
Obrat obežného majetku 0,00000,68474,121,795,21
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,67090,3843
Osobné náklady 36,000,00009 35512 5430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,00101,00181,00179,00168,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -209,00-1 103-2 719-2 839-244,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,97-6,16-2,12-0,7094-0,1462
Podiel EBIT k aktívam -0,5457-0,5812-0,9769-0,3309-0,0843
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5457-0,5812-0,9769-0,3309-0,0843
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5457-1,05-1,32-0,5388-0,1283
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,99480,44190,4268
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,41380,00001,561,680,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 383,001,250,18300,18800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,58092,845,612,36
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,420,00000,64010,59570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,420,00000,64010,59570,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,460,24160,24700,0819
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 9470,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,233,851,871,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0783-0,1670-0,5627-1,27-1,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,080,83300,44020,43860,4237
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -13,774,990,78640,78140,7352
Pridaná hodnota -87,00-298,005 9887 47210 773
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,71910,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5457-1,03-1,19-0,3982-0,0843
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,97-6,16-2,12-0,7094-0,1462
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,233,831,151,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,39-1,71-0,2954-0,6190-16,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,39-1,71-0,2954-0,6190-16,14
Služby 65,00519,001 2281 8161 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 383,001 0722 2927 1292 896
Spotreba materiálu… 22,000,0000109,003 2472 066
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000734,0012 46015 62315 087
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 0232 8700,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000734,002 9171 782917,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00006 52010 97114 170
Účtovný cash flow 383,001 0722 2803 1501 236
Vlastné imanie -30,00179,001 2834 0021 669
Všetky záväzky 413,00893,001 0093 1271 227
Výsledok hospodárenia -122,00-522,00-2 059-2 182-76,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -122,00-522,00-2 059-2 182-76,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -209,00-1 103-2 719-2 839-244,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 103-2 720-2 8395 173-379,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -209,00-623,00-2 239-2 359-244,00
Zásoby 0,00000,00000,00001 9841 660
Záväzky 413,00893,001 0093 1271 227
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000303,001 4000,0000
Zisk pred zdanením -209,00-623,00-2 239-2 359-244,00
Zmena EBIT 0,33550,27810,9491-0,40880,6438
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 6660,00000,0000