BENTOKOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 557 988584 648539 387505 179498 126
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00005 004
Bežná likvidita III. stupeň 0,98931,040,94220,74900,5876
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00005 004
Časové rozlíšenie aktív 19 10920 73922 99724 84128 921
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39280,43900,37760,61980,9894
Celkové tržby 632 923584 306664 116675 2770,0000
Celkový dlh 157 372178 373147 851193 307247 731
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 478-31 201-44 588-42 701-44 052
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 47847 20155 58842 70149 056
Čistý cash flow 6 277-8 38712 887-24 34649 056
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 83337 982140 31664 26844 742
Čistý zisk 15 84229 485108 66349 27844 029
Čistý zisk v minulom roku 29 485108 66349 27855 20059 603
Cudzie zdroje -400 616-406 275-391 536-311 872-250 395
Daň z príjmov 4 9798 46430 99614 7690,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 46430 99614 76917 2370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 9798 46430 99614 7690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9252,1030,4439,3132,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,8638,7030,4437,9830,51
Doba obratu aktív 321,79367,92296,45273,06261,63
Doba obratu pohľadávok 34,9252,1030,4439,3132,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000203,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,6780,7972,16101,22123,16
EBIT v minulom roku 37 982140 31664 26872 73360 741
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 83337 982140 31664 26844 742
EBITDA 62 91970 631152 87272 28373 085
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 62 91970 631152 87272 28373 085
Finančná páka 1,391,441,381,621,99
Finančné účty 53 47847 20155 58842 70149 056
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7180-0,6949-0,7259-0,6173-0,5027
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71800,69490,72590,61730,5027
Hrubá marža 0,58060,62320,54520,46350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 62 86777 204152 80572 24472 990
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000016 00011 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 60 54782 78755 37972 72562 753
Krátkodobé záväzky 134 686128 382131 295187 266234 489
Krytie dlhovej služby 5 2432 140232,68327,07102,50
Materiál 105,0074,00100,000,00000,0000
Nákladové úroky 12,0033,00657,00221,00713,00
Nákladové úroky v minulom roku 33,00657,00221,00296,001 138
Náklady na predaný tovar 265 411215 842302 070362 315419 911
Neobežný majetok 424 749433 847405 323364 912357 396
Obežný majetok 114 130130 062111 067115 426111 809
Obrat aktív 1,130,99211,231,341,40
Obrat neobežného majetku 1,491,341,641,851,94
Obrat obežného majetku 5,554,465,985,856,22
Odpisy 42 03435 92612 4927 98412 809
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 01717 9636 2463 99212 809
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 01717 9636 2463 9920,0000
Osobné náklady 299 597288 587192 462221 1640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52,0027,0067,0039,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 10318 60019 50149 1350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 87665 411121 15557 26256 838
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81520,79250,53160,70670,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6550
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,261,881,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,121,771,3721,47
Pohľadávky z obchodného styku 51 78261 49655 37970 25858 080
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98851,040,94150,74900,5876
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -63,8248,44-30,3812,81-5,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 523,08-254,1519,61-110,1668,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39280,43900,37760,61980,9894
Pridaná hodnota 367 499364 161362 046312 962275 030
Primárna platobná neschopnosť 0,56200,30250,35210,69940,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,502,530,96722,673,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,502,530,96722,673,39
Služby 255 620201 657293 172354 239404 444
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 557 988584 648539 387505 179498 126
Spotreba materiálu… 9 79114 1858 8988 07615 467
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016 00011 0000,00005 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 632 910583 303664 116675 277694 941
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 3000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 632 910580 003664 116675 277694 941
Účtovný cash flow 6 277-8 38712 887-24 34649 056
Úročený dlh 0,000016 00011 0000,00005 004
Úrokové krytie 1 7361 151213,57290,8162,75
Vlastné imanie 400 616406 275391 536311 872250 395
Všetky záväzky 157 372178 373147 851193 307247 731
Výsledok hospodárenia 20 88538 005140 38064 29958 476
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 88538 005140 38064 29958 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 84229 485108 66349 27844 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 485108 66349 27855 20059 603
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 82137 949139 65964 04757 687
Zásoby 105,0074,00100,000,00000,0000
Záväzky 157 372178 373147 851193 307247 731
Záväzky z obchodného styku 29 10318 60019 50149 1350,0000
Zisk pred zdanením 20 82137 949139 65964 04757 687
Zmena EBIT 0,54850,27072,180,88360,7366
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 800