AUTOBENEX, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 303 9031 293 5601 064 026793 6200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,441,762,215,970,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 4532 26223 4785 2890,0000
Časové rozlíšenie pasív 35 26739 45243 8900,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5038-0,9113-1,410,82240,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,31120,12150,37311,900,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,1812,627,94-3,660,0000
Celkové tržby 4 027 7934 109 1913 985 3150,00000,0000
Celkový dlh 965 3571 162 008905 9691 091 7630,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -208 285-361 077-277 144-245 1830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 285361 077277 144245 1830,0000
Čistý cash flow -152 79283 933161 427245 1830,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 990-292 067-363 581-140 7820,0000
Čistý zisk -20 870-294 947-366 531-140 7820,0000
Čistý zisk v minulom roku -294 947-366 531-431 347-131 3290,0000
Cudzie zdroje -303 279-92 100-114 167298 1430,0000
Daň z príjmov 2 8802 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8860,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8800,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 1285 12810 70311 4990,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000950 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,7124,8020,8820,360,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,0920,9620,8720,350,0000
Doba obratu aktív 119,89114,9997,4975,360,0000
Doba obratu pohľadávok 26,1825,2621,8621,450,0000
Doba obratu zásob 91,3968,1261,4836,830,0000
Doba splácania záväzkov 56,4672,9350,8013,890,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,1561,4339,6512,260,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,5664,3441,560,00000,0000
EBIT v minulom roku -292 067-363 581-383 461-131 3230,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 990-292 067-363 581-140 7820,0000
EBITDA -3 995-278 616-334 967-127 4000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 995-278 616-334 967-127 4000,0000
Finančná páka 4,3014,059,32-2,660,0000
Finančné účty 208 285361 077277 144245 1830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 183-283 536-339 968-132 3610,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37660,53420,40670,16270,0000
Krátkodobé pohľadávky 279 572278 987227 869214 4200,0000
Krátkodobé záväzky 491 032690 990432 696129 1390,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-4 7850,00000,0000
Materiál 0,00000,00004 4239 4230,0000
Nákladové úroky 0,00000,000070,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000070,0045 0006,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 592 2093 881 6093 654 3233 392 9730,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 174 5363 458 3733 108 6403 035 7780,0000
Neobežný majetok 14 598691,001 18810 8860,0000
Obežný majetok 1 287 8521 290 6071 039 360777 4450,0000
Obrat aktív 3,043,173,744,840,0000
Obrat neobežného majetku 271,945 9423 353353,090,0000
Obrat obežného majetku 3,083,183,834,940,0000
Obrat zásob 3,995,365,949,910,0000
Odpisy 9 0148 54023 8068 3490,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5074 27011 9038 3490,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5074 27011 9030,00000,0000
Osobné náklady 439 822505 398569 3810,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3175 1795 2085 0850,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 129,00259,00207,00124,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 422 362609 665353 9310,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 856-286 407-342 725-132 4330,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0688-3,20-3,210,47220,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0231-0,5187-0,6189-0,21190,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,162,251,730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85840,44370,57830,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84120,43630,555154,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 240 262235 737227 751214 3350,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92970,87941,113,600,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,98-1,10-0,70721,220,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00002 3060,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74040,89830,85151,380,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,1812,627,94-3,660,0000
Pridaná hodnota 377 558224 243329 270450 8170,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,762,591,550,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0688-3,20-3,210,47220,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,39580,49430,58151,900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -241,64-4,17-2,70-8,570,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -241,64-4,17-2,70-8,570,0000
Služby 330 929341 243458 180284 8770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 303 9031 293 5601 064 026793 6200,0000
Spotreba materiálu… 86 74481 99387 50372 3180,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 969 7674 105 8523 983 5933 843 7900,0000
Tržby z predaja tovaru 3 969 2154 103 8413 980 3343 778 8800,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 552,002 0113 25964 9100,0000
Účtovný cash flow -152 79283 933161 427245 1830,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-5 1940,00000,0000
Vlastné imanie 303 27992 100114 167-298 1430,0000
Všetky záväzky 965 3571 162 008905 9691 091 7630,0000
Výsledok hospodárenia -13 009-287 156-358 773-135 7490,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 009-287 156-358 773-135 7490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 870-294 947-366 531-140 7820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -294 947-366 531-431 347-131 3290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 990-292 067-363 651-140 7800,0000
Zásoby 794 867645 415523 644306 3430,0000
Záväzky 965 3571 162 008905 9691 091 7630,0000
Záväzky z obchodného styku 422 362609 665353 9310,00000,0000
Zisk pred zdanením -17 990-292 067-363 651-140 7800,0000
Zmena EBIT 0,06160,80330,94821,070,0000