PAKAVOZ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 254 6571 903 7101 105 052959 661982 733
Bežná likvidita III. stupeň 0,02350,04660,18940,14651,89
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000028,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,121,280,32240,15320,0169
Celkové tržby 264 280284 230242 458235 118218 917
Celkový dlh 2 465 1551 069 725269 389127 48816 295
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 211-23 215-49 680-17 363-17 497
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 21123 21549 68017 36317 497
Čistý cash flow 14 21123 21549 68017 363-3 935
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -44 483-1 1075 176-6 515197,00
Čistý zisk -44 483-1 6784 524-6 515-1 070
Čistý zisk v minulom roku -1 6784 524-7 549-1 0703 948
Cudzie zdroje -789 502-833 985-835 663-832 173-966 438
Daň z príjmov 0,0000571,00652,000,00001 267
Daň z príjmov v minulom roku 571,00652,00960,001 2671 393
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000571,00652,000,00001 267
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,3236,930,51760,72230,0750
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,3335,810,47520,67870,0750
Doba obratu aktív 4 5062 6741 6721 4941 639
Doba obratu pohľadávok 60,3236,930,51760,72230,0750
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 4031 494399,65189,3915,53
EBIT v minulom roku -1 1075 176-6 589197,005 341
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -44 483-1 1075 176-6 515197,00
EBITDA 40 01681 08570 94955 466153 621
EBITDA marža 0,15140,28530,29260,23590,7017
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 01681 08570 94955 466153 621
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,51580,12600,00006,43
Finančná páka 4,122,281,321,151,02
Finančné účty 14 21123 21549 68017 36317 497
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2426-0,4381-0,7562-0,8672-0,9834
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,24260,43810,75620,86720,9834
Hrubá marža 0,65590,61300,65840,61010,6872
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 27780 47070 03054 607152 777
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75530,55860,23900,12680,0095
Krátkodobé pohľadávky 43 56626 290342,00464,0045,00
Krátkodobé záväzky 2 458 2951 063 406264 068121 6699 312
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 116 06667 6986 8512 2100,0000
Náklady na predaný tovar 90 29985 63081 53091 04968 478
Neobežný majetok 3 196 8801 854 2051 055 030941 834965 163
Obežný majetok 57 77749 50550 02217 82717 542
Obrat obežného majetku 4,565,254,8213,1512,48
Odpisy 83 69481 42664 93461 122152 582
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 83 69481 42664 93461 12276 291
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000076 291
Osobné náklady 125 168110 36084 41183 66868 993
Ostatné náklady na finančnú činnosť 871,00917,00919,00859,00844,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000982,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 21179 74869 45854 607151 512
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72210,63340,52870,58330,4586
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,581,891,712,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82990,90851,070,99060,6790
Pohľadávky z obchodného styku 6 02025 498314,00436,0045,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,02350,04660,18940,14651,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -55,56-35,92-16,82-47,93245,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75740,56190,24380,13280,0166
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,121,280,32240,15320,0169
Pridaná hodnota 173 336174 229159 643143 436150 439
Primárna platobná neschopnosť 19,282,6621,825,0721,82
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00580,02180,18810,14271,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 61,6013,193,802,300,1061
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 61,6013,193,802,300,1061
Služby 43 19330 14630 54639 96123 536
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 254 6571 903 7101 105 052959 661982 733
Spotreba materiálu… 47 10655 48450 98451 08844 942
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 263 701260 010241 173234 485218 917
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 66,00151,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 263 635259 859241 173234 485218 917
Účtovný cash flow 14 21123 21549 68017 363-3 935
Vlastné imanie 789 502833 985835 663832 173966 438
Všetky záväzky 2 465 1551 069 725269 389127 48816 295
Výsledok hospodárenia -43 612-190,006 015-5 6561 039
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -43 612-190,006 015-5 6561 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -44 483-1 6784 524-6 515-1 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 6784 524-7 549-1 0703 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -44 483-1 1075 176-6 515197,00
Záväzky 2 465 1551 069 725269 389127 48816 295
Záväzky z obchodného styku 116 06667 6986 8512 210982,00
Zisk pred zdanením -44 483-1 1075 176-6 515197,00
Zmena EBIT 40,18-0,2139-0,7856-33,070,0369