LeiLa, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 227 897176 282446 260513 396308 120
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000300 000
Bežná likvidita III. stupeň -565,010,18800,41500,49870,3636
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000300 000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000036 26654 59331 246
Časové rozlíšenie pasív 711,00696,00555,00489,008 520
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12260,0246-0,56720,61260,0198
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,050,0195-0,31860,30720,0198
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,6082-1,26-1,78-1,99-1,56
Celkové tržby 6 6536 65327 258619 32318 662
Celkový dlh 85 921841 6061 017 1351 028 913838 918
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 729-20 050-3 649-327 751288 379
Čistá marža, Zisková marža, ROS -12,44-14,23-2,030,0376-1,86
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 72920 0503 649327 75111 621
Čistý cash flow -17 32116 401-324 102316 13010 660
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -82 781-94 649-52 03359 076-34 728
Čistý zisk -82 781-94 649-55 45423 300-34 728
Čistý zisk v minulom roku -94 649-55 45423 300-34 728-33 831
Cudzie zdroje -141 265666 020571 430516 006539 318
Daň z príjmov 0,00000,00003 4210,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 4210,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00003 4210,00000,0000
Doba obratu aktív 12 5039 6715 976312,0122 896
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000098,5112 994
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000773,4426 400
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -59,2046 17313 620625,3140 046
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00006,8717,88
EBIT v minulom roku -94 649-52 03359 076-34 728-33 831
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -82 781-94 649-52 03359 076-34 728
EBITDA -54 357-77 407-50 27946 221-34 469
EBITDA marža -8,17-11,63-1,840,0746-1,85
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -54 357-77 407-50 27946 221-34 469
Finančná páka 1,61-0,2647-0,7810-0,9949-0,5713
Finančné účty 2 72920 0503 649327 75111 621
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,61993,781,281,011,75
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6199-3,78-1,28-1,01-1,75
Hrubá marža -7,89-11,21-1,530,0797-1,82
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -67 119-82 691-52 03877 806-20 982
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,00474,772,282,001,75
Krátkodobé záväzky -1 079841 6061 017 1351 028 913538 918
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001,290,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000035 7760,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000035 7760,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 17181 24169 043551 22038 882
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000485 5617 451
Neobežný majetok 19 97217 93523 9140,00000,0000
Obežný majetok 207 925158 347386 080458 803276 874
Obrat aktív 0,02920,03770,06111,170,0159
Obrat neobežného majetku 0,33310,37101,140,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,03200,04200,07061,310,0177
Obrat zásob 0,00000,00000,00003,710,0281
Odpisy 15 66211 9580,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8315 9790,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 8315 9790,00000,00000,0000
Osobné náklady 8 9598 1017 9392 6550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 4385 2841 7596 00514 013
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 6760,00000,0000114,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 403336,00687,009 142365,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -67 119-82 691-55 45423 300-34 728
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,58600,14210,0970-0,04520,1451
Podiel EBIT k aktívam -0,3632-0,5369-0,11660,1151-0,1127
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3644-0,5390-0,11670,1152-0,1159
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01200,11370,00820,63840,0377
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,602,47-11,890,51040,5712
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,1017-4,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,86-9,21-5,2618,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,13-3,72-5,2618,590,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,602,47-11,890,52642,17
Pohotová likvidita II. stupeň -7,420,02380,03920,37140,0506
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,1640,61-1,761,6350,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00008,840,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,00000,9736
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37704,772,282,002,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,6082-1,26-1,78-1,99-1,56
Pridaná hodnota -52 518-74 588-41 78549 365-33 970
Rentabilita aktív, ROA -0,3632-0,5369-0,12430,0454-0,1127
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,58600,14210,0970-0,04520,0644
Rýchla likvidita I. stupeň -7,420,02380,00360,31840,0137
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,58-10,87-20,2322,26-24,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,58-10,87-20,2322,26-24,34
Služby 48 40470 37859 40157 41624 095
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 227 897176 282446 260513 396308 120
Spotreba materiálu… 10 76710 8639 6428 2437 336
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000300 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 6536 65327 258619 32318 662
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000018 73813 750
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000024 775599 3444 912
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 6536 6532 4831 2410,0000
Účtovný cash flow -17 32116 401-324 102316 13010 660
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000300 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00001,650,0000
Vlastné imanie 141 265-666 020-571 430-516 006-539 318
Všetky záväzky 85 921841 6061 017 1351 028 913838 918
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,58600,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -70 019-89 365-50 27964 959-20 719
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -70 019-89 365-50 27964 959-20 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -82 781-94 649-55 45423 300-34 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -94 649-55 45423 300-34 728-33 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 781-94 649-52 03323 300-34 728
Zásoby 205 196138 297382 431131 052265 253
Záväzky 85 921841 6061 017 1351 028 913838 918
Záväzky z obchodného styku 2 403336,00687,009 142365,00
Zisk pred zdanením -82 781-94 649-52 03323 300-34 728
Zmena EBIT 0,87461,82-0,8808-1,701,03