Vitalis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 070 3433 447 04550 6923 260 59525 248
Bežná likvidita III. stupeň 16,854,9710,6220,091,15
Časové rozlíšenie aktív 219,00219,000,00000,0000761,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1035-0,7099-0,00770,00640,1598
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,154,00-21,640,56100,8668
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,4310,60-1,00-1,23-1,24
Celkové tržby 438 000288 6724 452 300729 6820,0000
Celkový dlh 3 437 4593 149 97213 517 89917 380 880129 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -196 091-261 573-50 692-153 942-16 672
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,76671,020,1467-0,70170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 196 091261 57350 692153 94216 672
Čistý cash flow -65 482210 881-103 25091 04816 672
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 645 537347 0331 111 624-260 287-258 694
Čistý zisk 335 810295 631653 077-512 014-265 554
Čistý zisk v minulom roku 295 631653 077-512 014-604 727-327 486
Cudzie zdroje -632 884-297 07313 467 20714 120 285104 356
Daň z príjmov 0,0000960,002 8852 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8852 8812 6410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8852 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 263,550,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 3 3924 3584,161 6310,0000
Doba obratu pohľadávok 263,550,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001 7100,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,560789,3282,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,3566,620,391281,190,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,242114,160,0000
EBIT v minulom roku 347 0331 111 624-260 287-268 873-314 166
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 645 537347 0331 111 624-260 287-258 694
EBITDA 393 174226 1761 112 274-257 867-253 607
EBITDA marža 0,89770,78350,2498-0,35340,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 393 174226 1761 112 274-257 867-253 607
Finančná páka 6,4311,60-0,0038-0,2309-0,2419
Finančné účty 196 091261 57350 692153 94216 672
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1555-0,0862265,674,334,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15550,0862-265,67-4,33-4,13
Hrubá marža 0,91610,79590,2504-0,09090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 392 826225 7801 112 154-258 014-253 694
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00750,01530,09410,04980,7618
Krátkodobé pohľadávky 316 2590,00000,00000,00004 639
Krátkodobé záväzky 30 41652 6884 772162 31019 233
Krytie dlhovej služby 1,274,482,44-1,04-36,97
Nákladové úroky 309 72750 442455 662248 8466 860
Nákladové úroky v minulom roku 50 442455 662248 846333 21313 320
Náklady na predaný tovar 36 75558 9103 337 593796 00484 643
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 106 374663 2440,0000
Neobežný majetok 3 557 7743 185 2530,0000279,003 176
Obežný majetok 512 350261 57350 6923 260 31621 311
Obrat aktív 0,10760,083787,830,22380,0000
Obrat neobežného majetku 0,12310,09060,00002 6150,0000
Obrat obežného majetku 0,85491,1087,830,22380,0000
Odpisy 176,000,0000558,002 2805 006
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 88,000,0000279,001 1405 006
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88,000,0000279,001 1400,0000
Osobné náklady 8 1593 4911 347190 5570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 348,00396,00120,00147,0087,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 33134,002 06023 2480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 335 986295 631653 635-509 734-260 548
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53060,9951-0,04850,03632,54
Podiel EBIT k aktívam 0,15860,100721,93-0,0798-10,25
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,15860,100721,93-0,0798-10,25
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15980,102224,21-0,0840-43,01
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04820,07591,00000,04720,6603
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,02030,01520,0012-2,870,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,14950,7305-0,02320,12480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,3588-0,1000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 49,1865,82827,55-0,34800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 48,1465,82585,15-0,3439-16,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,14950,7305-0,02320,12480,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 193
Pohotová likvidita II. stupeň 16,854,9710,620,94841,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,67-1,41-130,43155,096,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,21144,18-0,22660,36592,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84450,9138266,675,335,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,4310,60-1,00-1,23-1,24
Pridaná hodnota 401 245229 7621 114 707-66 322-84 643
Rentabilita aktív, ROA 0,08250,085812,88-0,1570-10,52
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53060,9951-0,04850,03632,54
Rýchla likvidita I. stupeň 6,454,9610,620,94840,8668
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,7413,9312,15-67,40-0,5110
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,7413,9312,15-67,40-0,5110
Služby 36 75558 910230 515128 48879 944
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 070 3433 447 04550 6923 260 59525 248
Spotreba materiálu… 0,00000,0000704,004 2724 699
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 438 000288 6724 452 300729 6820,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 452 300719 1000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 438 000288 6720,000010 5820,0000
Účtovný cash flow -65 482210 881-103 25091 04816 672
Úrokové krytie 2,086,882,44-1,05-37,71
Vlastné imanie 632 884297 073-13 467 207-14 120 285-104 356
Všetky záväzky 3 437 4593 149 97213 517 89917 380 880129 604
Výsledok hospodárenia 392 998226 1761 111 716-260 147-258 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 392 998226 1761 111 716-260 147-258 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 335 810295 631653 077-512 014-265 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 295 631653 077-512 014-604 727-327 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 335 810296 591655 962-509 133-265 553
Zásoby 0,00000,00000,00003 106 3740,0000
Záväzky 3 437 4593 149 97213 517 89917 380 880129 604
Záväzky z obchodného styku 1 33134,002 06025 7280,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00002 4800,0000
Zisk pred zdanením 335 810296 591655 962-509 133-265 553
Zmena EBIT 1,860,3122-4,270,96810,8234