REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 076 9331 093 0641 060 6531 050 0731 039 880
Bankové úvery 0,00000,00000,000027 58955 261
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,88170,69150,62980,4415
Časové rozlíšenie aktív 3 2004 6233 9423 3284 058
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11440,3328-0,03220,73740,6530
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46330,53850,66120,77500,8801
Celkové tržby 1 055 9311 031 921889 292837 919661 199
Celkový dlh 340 964382 574422 184458 471486 794
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 56 79989 691163 172200 740302 704
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 176 918188 519155 928159 04991 419
Čistý cash flow -11 60132 591-3 12167 63054 909
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 85291 53758 54344 634-27 250
Čistý zisk 25 48072 02146 86738 516-33 378
Čistý zisk v minulom roku 72 02146 86738 516-33 378-3 783
Cudzie zdroje -735 969-710 490-638 469-591 602-553 086
Daň z príjmov 7 50019 51611 0174 1992 881
Daň z príjmov v minulom roku 19 51611 0174 1992 8812 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 50019 51611 0174 1992 881
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000027 58955 261
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000027 58955 261
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9029,4136,7729,2130,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,6729,3936,2729,2030,70
Doba obratu aktív 372,26396,33450,59458,79577,84
Doba obratu pohľadávok 34,9029,4136,7729,2130,70
Doba obratu zásob 37,5334,1529,4527,2631,12
Doba splácania záväzkov 57,2058,2969,2466,2172,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,0435,5141,1140,0746,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,849,1532,9423,4424,23
EBIT v minulom roku 91 53758 54344 634-27 2503 883
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 85291 53758 54344 634-27 250
EBITDA 200 480203 623160 949200 396128 997
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 200 480203 623160 949200 396128 997
Finančná páka 1,461,541,661,771,88
Finančné účty 176 918188 519155 928159 04991 419
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6834-0,6500-0,6020-0,5634-0,5319
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68340,65000,60200,56340,5319
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 191 728246 888207 795195 036123 586
Krátkodobé finančné výpomoci 233 717278 210319 100332 200338 862
Krátkodobé pohľadávky 100 97181 12086 56166 85055 249
Krátkodobé záväzky 101 37497 92696 77891 71484 085
Krytie dlhovej služby 229,910,0000244,23104,4339,73
Nákladové úroky 872,000,0000659,001 9193 247
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000659,001 9193 2474 786
Náklady na predaný tovar 717 103676 190588 160576 999478 322
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 646 927613 172510 199505 634422 406
Neobežný majetok 729 333761 435773 060783 078853 141
Obežný majetok 344 400327 006283 651263 667182 681
Obrat aktív 0,98050,92090,81000,79560,6317
Obrat neobežného majetku 1,451,321,111,070,7699
Obrat obežného majetku 3,073,083,033,173,60
Obrat zásob 9,7310,6912,3913,3911,73
Odpisy 157 876128 218112 552150 402150 842
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 78 93864 10956 27675 20175 421
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 93864 10956 27675 20175 421
Osobné náklady 210 642185 152165 159131 786125 622
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 7526 4014 5275 3605 411
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 3730,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 97815 36946 03932 47328 039
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 183 356200 239159 419188 918117 464
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62170,56030,60940,51000,7036
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,52370,53890,53120,51110,4227
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,781,641,961,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91941,050,97590,91570,6458
Pohľadávky z obchodného styku 91 61981 04785 37566 83655 249
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83880,72920,59260,54070,3564
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 63,44-21,80204,57-8,75-10,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -13,300,0000-4,7435,2416,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46330,53850,66120,77500,8801
Pridaná hodnota 338 824330 455271 012258 405178 536
Primárna platobná neschopnosť 0,22900,18960,53930,48590,5075
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52800,50120,37490,37520,2161
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,701,882,622,293,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,701,882,622,293,77
Služby 34 63037 78247 66441 79322 681
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 076 9331 093 0641 060 6531 050 0731 039 880
Spotreba materiálu… 35 54625 23630 29729 57233 235
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 233 717278 210319 100359 789394 123
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 055 9271 031 478884 172835 404656 858
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000024 83325 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 934 585880 720725 946710 186573 392
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 121 342125 925133 226125 21883 466
Účtovný cash flow -11 60132 591-3 12167 63054 909
Úročený dlh 233 717278 210319 100359 789394 123
Úrokové krytie 38,820,000088,8423,26-8,39
Vlastné imanie 735 969710 490638 469591 602553 086
Všetky záväzky 340 964382 574422 184458 471486 794
Výsledok hospodárenia 42 60497 93861 69749 994-21 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 60497 93861 69749 994-21 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 48072 02146 86738 516-33 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 72 02146 86738 516-33 378-3 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 98091 53757 88442 715-30 497
Zásoby 66 51157 36741 16237 76836 013
Záväzky 340 964382 574422 184458 471486 794
Záväzky z obchodného styku 20 97815 36946 03932 47328 039
Zisk pred zdanením 32 98091 53757 88442 715-30 497
Zmena EBIT 0,36981,561,31-1,64-7,02
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 30011 7000,00000,0000