EKOELEKTRIK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 40 52853 44837 48653 70046 294
Bankové úvery 7 66411 2010,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99431,011,050,81350,5196
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000683,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,19-6,16-2,78-7,14-0,3342
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11070,30620,36220,55490,0235
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 36,8827,077,7012,8113,79
Celkové tržby 91 099115 19697 401115 11075 836
Celkový dlh 39 45851 54433 17949 81243 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 252-531,00-11 972-27 769-12 923
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 41211 73211 97227 76912 923
Čistý cash flow 3 41211 73211 97227 7691 046
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -62,00-1 6651 4432 458-9 313
Čistý zisk -834,00-2 403419,00510,00-10 376
Čistý zisk v minulom roku -2 403419,00510,00-10 3762 421
Cudzie zdroje -1 070-1 904-4 307-3 888-3 130
Daň z príjmov 49,000,0000960,001 3880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 3880,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49,000,0000960,001 3880,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 66411 2010,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 7 66411 2010,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,4189,0285,2242,5246,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,3783,1583,9441,7946,02
Doba obratu aktív 162,89175,76140,93176,37222,81
Doba obratu pohľadávok 109,4189,0285,2242,5246,02
Doba splácania záväzkov 287,72404,85358,38507,88886,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 123,83125,98124,27164,36214,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 65,1962,9366,00276,20200,52
EBIT v minulom roku -1 6651 4432 458-9 3133 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -62,00-1 6651 4432 458-9 313
EBITDA 4 9903 25711 89612 90711 277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 9903 25711 89612 90711 277
Efektívna daňová sadzba -0,06240,00000,69620,73130,0000
Finančná páka 37,8828,078,7013,8114,79
Finančné účty 3 41211 73211 97227 76912 923
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6887 04311 58712 60010 969
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76020,71680,88170,93190,9631
Krátkodobé pohľadávky 27 22027 07022 66812 9459 561
Krátkodobé záväzky 30 80938 31133 05350 04544 587
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 9805 9556 08727 2160,0000
Krytie dlhovej služby 6,904,41185,8823,0510,61
Nákladové úroky 723,00738,0064,00560,001 063
Nákladové úroky v minulom roku 738,0064,00560,001 063643,00
Náklady na predaný tovar 77 60485 70779 48896 91068 630
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 08434 54033 66435 96618 361
Neobežný majetok 9 89614 6462 84612 98623 127
Obežný majetok 30 63238 80234 64040 71422 484
Obrat aktív 2,242,082,592,071,64
Obrat neobežného majetku 9,187,5834,118,563,28
Obrat obežného majetku 2,962,862,802,733,37
Odpisy 4 7505 58410 14010 14120 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7505 58410 14010 14110 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000010 141
Osobné náklady 6 22919 9852 9872 7853 184
Ostatné náklady na finančnú činnosť 302,00380,00309,00307,00308,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010 087
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 9163 18110 55910 6519 906
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0955-0,18340,09730,1312-3,32
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0064-0,11000,32550,6725-5,46
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08420,21950,31940,51710,2792
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47160,79020,16980,19580,4419
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,33790,73220,52270,39550,3925
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,121,275,895,112,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,200,98911,341,100,3071
Pohľadávky z obchodného styku 26 21725 28722 32612 7239 561
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99431,011,050,81350,5196
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3136-0,1623-0,3598-0,1400-2,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,7215,90187,0649,590,9840
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97360,96440,88510,92760,9324
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 36,8827,077,7012,8113,79
Pridaná hodnota 13 20825 29117 59514 2247 206
Primárna platobná neschopnosť 0,26620,23550,27262,141,06
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7794-1,260,09730,1312-3,32
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11070,30620,36220,55490,2898
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,9115,832,793,863,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,9115,832,793,863,83
Služby 32 36243 99238 05954 80943 886
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 52853 44837 48653 70046 294
Spotreba materiálu… 6 1587 1757 7656 1356 383
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 66411 2010,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 812113 08197 083111 13475 836
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 0830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 45 06252 68644 74662 71126 836
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 75058 31252 33748 42349 000
Účtovný cash flow 3 41211 73211 97227 7691 046
Úročený dlh 7 66411 2010,00000,00000,0000
Úrokové krytie -0,0858-2,2622,554,39-8,76
Vlastné imanie 1 0701 9044 3073 8883 130
Všetky záväzky 39 45851 54433 17949 81243 164
Výsledok hospodárenia 240,00-1 2841 7562 766-9 005
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 240,00-1 2841 7562 766-9 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -834,00-2 403419,00510,00-10 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 403419,00510,00-10 3762 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -785,00-2 4031 3791 898-10 376
Záväzky 39 45851 54433 17949 81243 164
Záväzky z obchodného styku 6 9805 9556 08727 21610 087
Zisk pred zdanením -785,00-2 4031 3791 898-10 376
Zmena EBIT 0,0372-1,150,5871-0,2639-3,04
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 0400,00000,00000,0000