Arch-A, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 95852 88247 22142 29948 493
Bežná likvidita III. stupeň 0,91680,70591,071,701,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,31-218,91-0,9743-0,0415-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74560,19320,59650,05130,7782
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,261 1491,670,82241,35
Celkové tržby 28 65049 46224 30028 25467 100
Celkový dlh 36 69952 83629 52719 08827 861
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 066-10 070-17 240-963,00-21 362
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 06610 07017 240963,0021 362
Čistý cash flow 27 06610 07017 240963,0021 362
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 357-17 648-4 5573 54022 690
Čistý zisk 2 397-17 648-5 5172 58018 487
Čistý zisk v minulom roku -17 648-5 5172 58018 487-4 128
Cudzie zdroje -3 259-46,00-17 694-23 211-20 632
Daň z príjmov 960,000,0000960,00960,004 203
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,004 203960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,00960,004 203
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,89196,88173,82398,7265,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,74193,43132,09338,2165,28
Doba obratu aktív 589,28390,25709,29546,44263,78
Doba obratu pohľadávok 90,89196,88173,82398,7265,28
Doba obratu zásob 0,00000,95080,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000991,340,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 535,32384,71434,12242,71149,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000124,210,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -17 648-4 5573 54022 690-3 168
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 357-17 648-4 5573 54022 690
EBITDA 8 977-11 704-762,007 31123 358
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 977-11 704-762,007 31123 358
Finančná páka 12,261 1502,671,822,35
Finančné účty 27 06610 07017 240963,0021 362
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0816-0,0009-0,3747-0,5487-0,4255
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08160,00090,37470,54870,4255
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 662-11 834-873,007 22423 302
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90840,98580,61210,44420,5661
Krátkodobé pohľadávky 6 16326 67811 57230 86412 000
Krátkodobé záväzky 36 29952 13128 90218 78827 451
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 6046 53211 1792 4451 730
Náklady na predaný tovar 12 40448 03119 97417 97840 782
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000019 1940,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 67916 08416 36310 39814 081
Obežný majetok 33 27936 79830 85831 90134 412
Obrat aktív 0,61940,93530,51460,66801,38
Obrat neobežného majetku 3,713,081,492,724,77
Obrat obežného majetku 0,74371,340,78750,88571,95
Obrat zásob 0,0000383,880,00000,00000,0000
Odpisy 4 9365 8143 6843 684614,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 9365 8143 6843 684614,00
Osobné náklady 1 8016 147872,000,00001 196
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,00130,00111,0087,0056,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 333-11 834-1 8336 26419 101
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7355-383,65-0,31180,11120,8960
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9175-23,50-0,24880,15061,08
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67740,19040,36510,02280,4405
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,14594,300,20160,00000,0454
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,94470,20360,70950,03410,3184
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,860,23254,960,000022,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,830,11950,94952,7914,54
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,090,20360,70950,03410,3184
Pohľadávky z obchodného styku 5 81426 2118 79426 18012 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91540,70490,99691,691,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1204-0,0046-1,03-24,10-0,9658
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91840,99910,62530,45130,5745
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,261 1491,670,82241,35
Pridaná hodnota 12 3461 4294 32610 27626 318
Primárna platobná neschopnosť 0,27590,24921,270,09340,1442
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7355-383,65-0,31180,11120,8960
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74560,19320,59650,05130,7782
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,09-4,51-38,752,611,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,09-4,51-38,752,611,19
Služby 10 54718 58417 39314 98635 024
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 95852 88247 22142 29948 493
Spotreba materiálu… 1 85710 2532 5812 9925 758
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 65049 46024 30028 25467 100
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 9000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000022 1560,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 75027 30424 30028 25467 100
Účtovný cash flow 27 06610 07017 240963,0021 362
Vlastné imanie 3 25946,0017 69423 21120 632
Všetky záväzky 36 69952 83629 52719 08827 861
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,73550,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 472-17 518-4 4463 62722 744
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 472-17 518-4 4463 62722 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 397-17 648-5 5172 58018 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 648-5 5172 58018 487-4 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 357-17 648-4 5573 54022 690
Zásoby 50,0050,002 04674,001 050
Záväzky 36 69952 83629 52719 08827 861
Záväzky z obchodného styku 1 6046 53211 1792 4451 730
Zisk pred zdanením 3 357-17 648-4 5573 54022 690
Zmena EBIT -0,19023,87-1,290,1560-7,16
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 4690,00000,00000,00000,0000