SUBTIL Springs s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 076 7962 115 2742 045 4042 181 9882 505 891
Bankové úvery 2 981 909934 6001 142 2951 349 9890,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,140,36860,70710,01450,0978
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000026 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21890,36860,70710,01450,2619
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,851,201,371,762,55
Celkové tržby 336 635336 000336 000324 0000,0000
Celkový dlh 3 016 6421 154 7921 181 3881 390 4511 780 868
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 974 305853 4461 114 6531 349 404-4 057
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 60481 15427 642585,004 057
Čistý cash flow 7 60481 15427 642585,004 057
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 149 597154 571155 666141 93320 687
Čistý zisk 99 67396 46572 48054 04613 179
Čistý zisk v minulom roku 96 46572 48054 04638 46829 841
Cudzie zdroje -1 060 154-960 482-864 016-791 537-699 023
Daň z príjmov 26 54925 64320 38615 3090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 64320 38615 30910 8850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 54925 64320 38615 3090,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 981 909934 6001 142 2951 349 9890,0000
Dlhodobý dlh 2 981 909934 6001 142 2951 349 9890,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,870,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,870,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 4292 2982 2222 45835 179
Doba obratu pohľadávok 34,870,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000084 391
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,73239,2042,4745,58217,47
EBIT v minulom roku 154 571155 666141 933131 941123 273
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 149 597154 571155 666141 93320 687
EBITDA 313 238318 212319 302305 79324 643
EBITDA marža 0,93050,94710,95030,94380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 313 238318 212319 302305 79324 643
Finančná páka 3,852,202,372,763,58
Finančné účty 7 60481 15427 642585,004 057
Hrubá marža 0,98110,99450,99760,99170,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 313 238318 212319 302305 57024 621
Krátkodobé pohľadávky 32 1000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 34 733220 19239 09340 46215 491
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 850,000,00000,00002 0390,0000
Krytie dlhovej služby 13,409,805,084,210,7354
Nákladové úroky 23 37532 46362 80072 5787 508
Nákladové úroky v minulom roku 32 46362 80072 57882 58893 432
Náklady na predaný tovar 5 7151 855800,002 69967,00
Neobežný majetok 4 037 0922 034 1202 017 7622 181 4032 501 834
Obežný majetok 39 70481 15427 642585,004 057
Obrat obežného majetku 8,464,1412,16553,856,41
Odpisy 163 641163 641163 641163 6410,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 163 641163 641163 641163 6410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000223,0022,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 263 314260 106236 121217 68713 179
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000387,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,022,042,051,960,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 1000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,140,36860,70710,01450,0978
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -139,42-11,84-31,26-1 353-172,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,32532,500,44020,00810,5404
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,73140,44180,55850,61870,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74000,54590,57760,63720,7107
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,851,201,371,762,55
Pridaná hodnota 330 285334 145335 200321 30125 933
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21890,36860,70710,01450,0978
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,633,633,704,5572,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,633,633,704,5572,27
Služby 1 7811 855800,002 69967,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 076 7962 115 2742 045 4042 181 9882 505 891
Spotreba materiálu… 3 9340,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 981 909934 6001 142 2951 349 9890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 336 000336 000336 000324 00026 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 336 000336 000336 000324 00026 000
Účtovný cash flow 7 60481 15427 642585,004 057
Úročený dlh 2 981 909934 6001 142 2951 349 9890,0000
Úrokové krytie 6,404,762,481,962,76
Vlastné imanie 1 060 154960 482864 016791 537699 023
Všetky záväzky 3 016 6421 154 7921 181 3881 390 4511 780 868
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000026 000
Výsledok hospodárenia 149 597154 571155 661142 15224 643
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 149 597154 571155 661142 15224 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99 67396 46572 48054 04613 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 96 46572 48054 04638 46829 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 126 222122 10892 86669 35517 115
Záväzky 3 016 6421 154 7921 181 3881 390 4511 780 868
Záväzky z obchodného styku 850,000,00000,00002 0390,0000
Zisk pred zdanením 126 222122 10892 86669 35517 115
Zmena EBIT 0,96780,99301,101,080,1678