PD Dobrá Niva, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 688 9487 119 4006 032 6526 407 4904 305 195
Aktivácia 331 664451 698310 249411 892537 581
Bankové úvery 2 588 1321 264 5211 241 7501 702 6771 137 454
Bežná likvidita III. stupeň 0,58890,74350,77101,011,09
Bežné bankové úvery 1 537 9171 264 5211 241 7501 702 6771 137 454
Časové rozlíšenie aktív 6 1165 2409 4455 20332 567
Časové rozlíšenie pasív 598 485185 122290 944396 7660,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,362,832,162,331,42
Celkové tržby 5 316 1895 274 9935 149 5257 299 4514 550 472
Celkový dlh 4 276 4435 123 6193 924 5694 207 8862 529 544
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 587 7261 156 8281 238 9821 468 8321 111 523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 406,00107 6932 768233 84525 931
Čistý cash flow -107 287104 925-231 077207 914-130 079
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 129 601103 832119 92689 362102 957
Čistý zisk 3 361520,0014 30127 18729 639
Čistý zisk v minulom roku 520,0014 30127 18729 639-2 321
Cudzie zdroje -1 814 020-1 810 659-1 817 139-1 802 838-1 775 651
Daň z príjmov 7 1379 43013 7036 20314 378
Daň z príjmov v minulom roku 9 43013 7036 20314 3786 002
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 1379 43013 7036 20314 378
Dlhodobé bankové úvery 1 050 2150,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00003 5994 137
Dlhodobý dlh 1 050 2150,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,50113,59124,13226,16153,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,0096,45108,4498,5781,23
Doba obratu aktív 616,36694,15619,17709,13560,97
Doba obratu pohľadávok 83,50113,59124,13226,56153,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,00166,50144,97127,73124,02
EBIT v minulom roku 103 832119 92689 362102 95767 630
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 129 601103 832119 92689 362102 957
EBITDA 1 797 0851 304 5091 336 779860 742998 647
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 797 0851 304 5091 336 779860 742998 647
Efektívna daňová sadzba 0,67980,94770,48930,18580,3266
Finančná páka 3,693,933,323,552,42
Finančné účty 406,00107 6932 768233 84525 931
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 273 8951 863 3872 050 2646 153 6771 559 312
Krátkodobé pohľadávky 906 1611 164 9801 209 3992 043 5671 176 405
Krátkodobé záväzky 987 5701 707 6561 412 4471 154 178951 822
Krytie dlhovej služby 2,504,683,491,9016,94
Materiál 184 597163 985164 551194 920345 109
Nákladové úroky 119 10393 88291 92255 97258 940
Nákladové úroky v minulom roku 93 88291 92255 97258 94063 949
Náklady na predaný tovar 2 773 7182 746 3822 641 8292 631 3792 418 975
Neobežný majetok 4 849 1664 772 0243 761 9563 115 4352 014 683
Obežný majetok 1 833 6662 342 1362 261 2513 286 8522 257 945
Obrat aktív 0,59220,52580,58950,51470,6507
Obrat neobežného majetku 0,81690,78450,94531,061,39
Obrat obežného majetku 2,161,601,571,001,24
Odpisy 1 669 8121 256 4561 229 834920 504916 620
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 834 906628 228614 917460 252458 310
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 834 906628 228614 917460 252458 310
Osobné náklady 1 323 5461 366 2461 243 6051 192 2781 105 105
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3266 6684 97912 2358 307
Ostatné záväzky z obchodného styku 713 0031 472 7331 334 0181 045 774808 401
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 673 1731 256 9761 244 135947 691946 259
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,111,371,361,792,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89710,72990,73530,55920,3459
Pohľadávky z obchodného styku 737 934989 2231 056 569890 684623 430
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29220,40470,41480,70160,5911
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,91-17,267,86-8,6713,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,90081,12-2,513,71-2,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63930,71970,65060,65670,5876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,362,832,162,331,42
Pridaná hodnota 1 187 377997 187914 421666 675382 261
Primárna platobná neschopnosť 0,96621,491,261,171,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,383,932,944,892,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,383,932,944,892,53
Služby 641 675615 708651 015567 680406 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 688 9487 119 4006 032 6526 407 4904 305 195
Spotreba materiálu… 2 016 6672 207 8852 070 4362 279 9442 128 619
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 588 1321 264 5211 241 7501 702 6771 137 454
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 331 6640,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 202 1634 026 3423 915 4825 950 6393 085 722
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 241 068282 773359 2322 652 585284 486
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 961 0953 743 5693 556 2503 298 0542 801 236
Účtovný cash flow -107 287104 925-231 077207 914-130 079
Úročený dlh 2 588 1321 264 5211 241 7501 702 6771 137 454
Úrokové krytie 1,091,111,301,601,75
Vlastné imanie 1 814 0201 810 6591 817 1391 802 8381 775 651
Všetky záväzky 4 276 4435 123 6193 924 5694 207 8862 529 544
Výnosy budúcich období krátkodobé 598 485185 122290 944396 7660,0000
Výsledok hospodárenia 134 927110 500124 905101 597111 262
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 134 927110 500124 905101 597111 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 361520,0014 30127 18729 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 520,0014 30127 18729 639-2 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 4989 95028 00433 39044 017
Zásoby 927 0991 069 4631 049 0841 005 8411 051 472
Záväzky 4 276 4435 123 6193 924 5694 207 8862 529 544
Záväzky z obchodného styku 713 0031 472 7331 334 0181 045 774808 401
Zisk pred zdanením 10 4989 95028 00433 39044 017
Zmena EBIT 1,250,86581,340,86801,52
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -447 040-374 487-230 627-195 647-421 570
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -447 040-374 487-230 627-195 647-421 570
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 233 414220 326341 2722 491 226255 251