1.alternatíva, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 6 7450,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 60,220,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,010,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 60,060,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 112,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 7270,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7270,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 7270,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 39,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -85,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 6330,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,580,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,580,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 3 9640,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 10,580,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 71,720,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,830,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -85,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 51,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,020,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 7270,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,98340,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98340,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 18,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 112,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 570,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 7450,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99730,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,830,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 60,220,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,98600,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 51,000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 60,060,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,200,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,200,00000,00000,00000,0000
Služby 570,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 7450,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 621,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 621,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 7270,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 6330,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 112,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 51,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -85,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 51,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 112,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 51,000,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Kúpa a predaj výpočtovej techniky, anténnej a satelitnej techniky
Kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja použitého tovaru (bazár)
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Výroba priadze, pletených výrobkov, netkaného textilu
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Krajčírstvo
Omietkárske práce
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Montáž sadrokartónu
Prevádzkovanie odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá
Stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
Fotografické služby
Zásielkový predaj
Kuriérske služby
Prenájom hnuteľných vecí
Úprava a údržba zelene, kosenie trávy, orezávanie stromov
Laminovanie a viazanie dokumentácie
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť
Leasing spojený s financovaním
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Prieskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti komunikácie a styku..
Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Vedenie účtovníctva
Správa bytového a nebytového fondu
Organizovanie výstav
Organizovanie seminárov, kurzov a školení
Aranžérska činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Upratovacie služby a čistiaci servis
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie ručnej autoumyvárky
Tvorba www stránok