AUTOŠKOLA SEBECHLEBSKÝ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 8 8010,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 92,640,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 95,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,010,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 8010,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 8010,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 8 8010,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -220,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -220,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 6 4930,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -8 7060,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 17 1780,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 6250,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -220,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 10,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,010,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 8 8010,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,98920,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98920,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -220,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 132,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 1220,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 8 8010,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 230,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -220,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,83330,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 47,060,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 92,640,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,98920,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -935,000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 92,640,00000,00000,00000,0000
Služby 933,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 8010,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 189,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 187,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 187,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8 8010,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 8 7060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -220,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 4930,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -220,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -220,000,00000,00000,00000,0000