Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 113 606 693113 905 052105 694 11789 274 82673 835 431
Bežná likvidita III. stupeň 1,821,572,152,522,35
Časové rozlíšenie aktív 522 694100 27975 09882 27310 695
Časové rozlíšenie pasív 168 688228 1883 2086 41512 830
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1757-0,39960,06020,19540,6647
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80081,060,62760,48260,4879
Celkové tržby 343 299 166274 651 168187 664 148160 023 1950,0000
Celkový dlh 50 446 60058 580 89340 755 77829 056 19824 208 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 286 168-13 086 589-34 637 559-32 331 050-14 521 190
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 286 16813 086 58934 637 55932 331 05014 521 190
Čistý cash flow 8 199 579-21 550 9702 306 5095 330 03714 521 190
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 095 3395 919 4096 236 1193 810 20410 198 250
Čistý zisk 7 895 4324 560 8404 722 9182 889 24010 197 850
Čistý zisk v minulom roku 4 560 8404 722 9182 889 2407 708 5746 558 530
Cudzie zdroje -62 991 405-55 095 971-64 935 131-60 212 213-49 614 399
Daň z príjmov 2 199 3971 358 5601 513 201920 6090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 358 5601 513 201920 6092 716 8230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 199 3971 358 5601 513 201920 6090,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 004 703882 21150 844276 4081 732 175
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,0471,8971,6164,6672,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,9471,2771,6062,6871,95
Doba obratu aktív 124,31154,74209,52208,22167,87
Doba obratu pohľadávok 53,1473,0971,7165,3175,98
Doba obratu zásob 1 2381 4297 2241 2394 382
Doba splácania záväzkov 3 6094 04724 1473 92762,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,0773,2775,9563,6449,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 3253 80522 7173 7770,0000
EBIT v minulom roku 5 919 4096 236 1193 810 20410 425 3976 656 329
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 095 3395 919 4096 236 1193 810 20410 198 250
EBITDA 22 844 62517 118 02716 174 67913 317 00019 354 792
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 844 62517 118 02716 174 67913 317 00019 354 792
Finančná páka 1,802,071,631,481,49
Finančné účty 21 286 16813 086 58934 637 55932 331 05014 521 190
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5545-0,4837-0,6144-0,6745-0,6720
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55450,48370,61440,67450,6720
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 983 72917 745 36316 158 89113 484 75519 281 215
Krátkodobé pohľadávky 47 558 17552 914 68636 124 98527 724 27831 684 673
Krátkodobé záväzky 46 674 96753 929 42138 315 11927 284 02121 847 433
Krytie dlhovej služby 135,0275,015 0421 9671 463
Materiál 10 696 93210 028 2417 096 9565 967 0763 140 057
Nákladové úroky 510,009,000,0000355,00400,00
Nákladové úroky v minulom roku 9,000,0000355,000,000097 799
Náklady na predaný tovar 291 476 084235 621 672156 136 123134 126 444127 986 084
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 720 4704 863 580579 1582 535 908423 562
Neobežný majetok 27 229 13627 874 55223 342 81720 253 01420 801 290
Obežný majetok 85 854 86385 930 22182 276 20268 939 53953 023 446
Obrat aktív 2,942,361,741,752,17
Obrat neobežného majetku 12,259,647,897,737,72
Obrat obežného majetku 3,893,132,242,273,03
Odpisy 12 342 66211 192 7829 644 1049 148 8396 040 871
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 171 3315 596 3914 822 0524 573 7346 040 871
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 171 3315 596 3914 822 0524 575 1050,0000
Osobné náklady 32 186 82123 853 18018 684 75615 325 7360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 67 25693 930113 162113 07973 577
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 389 41540 792 33630 216 19623 451 6760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 238 09415 753 62214 367 02212 038 07916 238 721
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76360,73870,67060,68480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,936,6448,118,820,2543
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,351,491,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94660,92130,98360,91445,39
Pohľadávky z obchodného styku 47 468 73052 457 07436 121 36126 875 80331 645 381
Pohotová likvidita II. stupeň 1,481,221,852,202,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,682,56-28,15-11,30-3,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16 078-2 394 5520,000015 01436 303
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44400,51430,38560,32550,3279
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80081,060,62760,48260,4879
Pridaná hodnota 42 152 55332 288 63927 864 11222 378 35432 549 694
Primárna platobná neschopnosť 0,90590,96650,99790,97630,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,45440,24160,90391,180,6643
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,213,422,522,181,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,213,422,522,181,25
Služby 37 556 97830 646 96128 443 17126 285 78223 843 462
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 113 606 693113 905 052105 694 11789 274 82673 835 431
Spotreba materiálu… 249 064 949201 489 903127 216 804105 400 353103 742 726
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 335 167 699269 031 219184 174 984156 634 625160 535 778
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 603 180360 63348 687140 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 4 838 3255 216 751721 8312 756 514511 777
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 328 726 194263 453 835183 404 466153 737 694160 024 001
Účtovný cash flow 8 199 579-21 550 9702 306 5095 330 03714 521 190
Úrokové krytie 19 795657 7120,000010 73325 496
Vlastné imanie 62 991 40555 095 97164 935 13160 212 21349 614 399
Všetky záväzky 50 446 60058 580 89340 755 77829 056 19824 208 202
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000012 830
Výnosy budúcich období krátkodobé 168 688228 1883 2086 4150,0000
Výsledok hospodárenia 10 478 0025 972 2306 554 8044 287 32113 064 677
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 478 0025 972 2306 554 8044 287 32113 064 677
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 895 4324 560 8404 722 9182 889 24010 197 850
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 560 8404 722 9182 889 2407 708 5746 558 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 094 8295 919 4006 236 1193 809 84912 962 292
Zásoby 16 005 81719 046 73511 462 8148 607 8035 085 408
Záväzky 50 446 60058 580 89340 755 77829 056 19824 208 202
Záväzky z obchodného styku 43 003 52450 697 86236 046 27926 238 7710,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 614 1099 905 5265 830 0832 787 0950,0000
Zisk pred zdanením 10 094 8295 919 4006 236 1193 809 84912 962 292
Zmena EBIT 1,710,94921,640,36551,53
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -133 6871 378 772103 01095 59923 666
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -133 6871 378 772103 01095 59923 666
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 627 141313 64824 45821 257249 244