HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 886 5803 221 8532 189 5581 622 0311 085 439
Bankové úvery 0,00000,0000533 500621 8250,0000
Časové rozlíšenie aktív 329,001 783199,000,0000329,00
Časové rozlíšenie pasív 1 022 1461 047 429159 231170 870180 862
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1034-3,640,9436-0,4979-0,0566
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -27,54251,7225,968,363,33
Celkové tržby 581 972522 619666 183380 2490,0000
Celkový dlh 2 972 3512 165 8201 955 0131 296 203695 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 404 616469 111817 797904 083-11 812
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 82243 98012 70483 77211 812
Čistý cash flow -11 15831 276-71 06877 14611 812
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -66 437-22 124-44 714-123 804-10 458
Čistý zisk -116 521-66 708-79 643-154 223-21 593
Čistý zisk v minulom roku -66 708-79 643-154 223-7 87134 401
Cudzie zdroje 107 917-8 604-75 314-154 958-208 826
Daň z príjmov 802,002 8802 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 802,002 8802 880960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000533 500621 8250,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,0000533 500621 8250,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 287,15455,68237,848,7313,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,14106,53211,063,9610,00
Doba obratu aktív 2 5272 5231 8321 6551 172
Doba obratu pohľadávok 287,15455,68237,848,7313,30
Doba obratu zásob 109,8896,2976,790,00005,82
Doba splácania záväzkov 6 4514 1043 0230,0000252,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 754,83527,58402,48288,22185,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 910,781 3811 1710,00000,0000
EBIT v minulom roku -22 124-44 714-123 80418 90846 653
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -66 437-22 124-44 714-123 804-10 458
EBITDA 121 165160 569144 78954 17262 596
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 121 165160 569144 78954 17262 596
Finančná páka -36,01374,4629,0710,475,20
Finančné účty 32 82243 98012 70483 77211 812
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 119 769175 378563 61953 62041 887
Krátkodobé finančné výpomoci 437 438513 091297 001366 0300,0000
Krátkodobé pohľadávky 441 633581 802284 2118 55212 321
Krátkodobé záväzky 1 160 903673 599480 953282 434171 710
Krytie dlhovej služby 0,11310,14760,75690,27040,3260
Materiál 4 5142 4661 8146 488937,00
Nákladové úroky 49 28241 70432 04929 45911 135
Nákladové úroky v minulom roku 41 70432 04929 45925 81912 252
Náklady na predaný tovar 350 125279 708298 733326 197248 668
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 68659 91558 0730,000058 770
Neobežný majetok 3 392 0212 578 4821 880 2271 523 2191 060 040
Obežný majetok 494 230641 588309 13298 81225 070
Obrat obežného majetku 1,140,72641,413,6213,48
Obrat zásob 3,323,794,750,000062,72
Odpisy 186 158177 512188 310177 42452 345
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 93 07988 75694 15588 71252 345
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 93 07988 75694 15588 7120,0000
Osobné náklady 185 862132 81397 72273 9540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1229 2631 336552,0020 709
Ostatné záväzky z obchodného styku 163 906226 689186 308198 2950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 637110 804108 66723 20130 752
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87990,71290,71112,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,223,112,370,00000,3594
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,401,410,42570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56780,60040,48050,12521,71
Pohľadávky z obchodného styku 120 170136 010252 2113 8769 265
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,67-0,27511,06-2,01-17,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,22640,7500-2,222,621,06
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,11260,15930,37930,60900,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76480,67220,89290,79910,6410
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -27,54251,7225,968,363,33
Pridaná hodnota 211 231186 312137 42831 48089 359
Primárna platobná neschopnosť 1,361,670,738751,160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,08-7,75-1,06-0,9953-0,1034
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,5313,4913,5023,9311,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,5313,4913,5023,9311,11
Služby 37 17748 07362 89863 22648 197
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 886 5803 221 8532 189 5581 622 0311 085 439
Spotreba materiálu… 247 262171 720177 762262 971141 701
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 437 438513 091830 501987 8550,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 562 219478 056646 244357 677338 027
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 863,0012 036210 0830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 84 039121 91192 0380,000053 406
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 477 317344 109344 123357 677284 621
Účtovný cash flow -11 15831 276-71 06877 14611 812
Úročený dlh 437 438513 091830 501987 8550,0000
Úrokové krytie -1,35-0,5305-1,40-4,20-0,9392
Vlastné imanie -107 9178 60475 314154 958208 826
Všetky záväzky 2 972 3512 165 8201 955 0131 296 203695 751
Výnosy budúcich období dlhodobé 978 1031 046 213159 231170 870180 862
Výnosy budúcich období krátkodobé 44 0430,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -64 130-13 564-43 438-123 25210 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -64 130-13 564-43 438-123 25210 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -116 521-66 708-79 643-154 223-21 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -66 708-79 643-154 223-7 87134 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -115 719-63 828-76 763-153 263-21 593
Zásoby 19 77515 80612 2176 488937,00
Záväzky 2 972 3512 165 8201 955 0131 296 203695 751
Záväzky z obchodného styku 163 906226 689186 308198 2950,0000
Zisk pred zdanením -115 719-63 828-76 763-153 263-21 593
Zmena EBIT 3,000,49480,3612-6,55-0,2242
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00008 657210 0000,00000,0000