Traianus, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -839,00-74,0086 75882 09988 835
Aktivácia 0,000053,00958,001 5511 465
Bežná likvidita III. stupeň -1,95-0,07710,61220,49895,71
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000386,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,95-0,07710,21950,03024,49
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9869-0,9996-1,68-1,64-1,89
Celkové tržby 68,0016 528135 330135 3100,0000
Celkový dlh 63 403198 965215 149209 401188 804
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 839,0074,00-7 488-859,00-11 147
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,46-4,27-0,0081-0,08240,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -839,00-74,007 488859,0011 147
Čistý cash flow -839,00-74,007 488859,0011 147
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -99,00-69 556-125,00-10 036-2 630
Čistý zisk -235,00-70 646-1 090-11 156-2 630
Čistý zisk v minulom roku -70 646-1 090-11 156-16 176-8 825
Cudzie zdroje 64 242199 039128 391127 30299 969
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00007,4019,872,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00005,0817,622,67
Doba obratu aktív 0,0000-4,41235,88224,04267,31
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00007,4019,872,96
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000014 9630,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000070 51710,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000057,2292,7777,507,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00009 8950,0000
EBIT v minulom roku -69 556-125,00-10 036-15 216-8 825
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -99,00-69 556-125,00-10 036-2 630
EBITDA 68,00-13 5903 647-5 5654 013
EBITDA marža 1,0000-0,82220,0269-0,04110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68,00-13 5903 647-5 5654 013
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0138-7,38-0,09420,0000
Finančná páka 0,01310,0004-0,6757-0,6449-0,8886
Finančné účty -839,00-74,007 488859,0011 147
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -76,57-2 6901,481,551,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 76,572 690-1,48-1,55-1,13
Hrubá marža 0,0000-0,57070,23130,25780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -99,006 3443 369-6 0013 619
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,5125-12,970,39330,34590,0279
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 7207 283985,00
Krátkodobé záväzky 430,00960,0034 11928 4002 480
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 3333 9850,0000
Krytie dlhovej služby 0,5000-104,54729,40-34,780,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 498
Nákladové úroky 136,00130,005,00160,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 130,005,00160,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000015 557102 94398 86883 811
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000147,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000065 87267 93174 673
Obežný majetok -839,00-74,0020 88614 16813 776
Obrat aktív 0,0000-82,761,551,631,37
Obrat neobežného majetku 0,00000,00002,041,971,62
Obrat obežného majetku 0,0000-82,766,439,448,81
Odpisy 0,00000,00003 4944 0356 249
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 4944 0356 249
Osobné náklady 0,00003 66625 22538 5050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 167,00122,00278,00436,00394,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -235,00-70 6462 404-7 1213 619
Podiel EBIT k aktívam 0,1180939,95-0,0014-0,1222-0,0296
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1180939,95-0,0014-0,1222-0,0296
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,078067,27-0,0024-0,1869-0,0305
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,08630,01050,1255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,38860,80581,100,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -12,34-0,00450,05530,00630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000237,310,4396
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-2,571,240,90600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-2,571,090,82016,00
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 8696 457886,00
Pohotová likvidita II. stupeň -1,95-0,07710,29920,28675,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -76,57-2 69017,15148,208,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,17-0,56921 4985,370,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -75,57-2 6892,482,552,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9869-0,9996-1,68-1,64-1,89
Pridaná hodnota 0,0000-9 43331 30434 88537 490
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00002,320,61720,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2801954,68-0,0126-0,1359-0,0296
Rýchla likvidita I. stupeň -1,95-0,07710,21950,03024,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 932,40-14,6458,99-37,6347,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 932,40-14,6458,99-37,6347,05
Služby 0,00003 32633 56125 96415 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -839,00-74,0086 75882 09988 835
Spotreba materiálu… 0,000012 28470 34074 30869 868
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000016 152134 247133 753121 301
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000010 0280,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000160,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 124134 247133 593121 301
Účtovný cash flow -839,00-74,007 488859,0011 147
Úrokové krytie -0,7279-535,05-25,00-62,730,0000
Vlastné imanie -64 242-199 039-128 391-127 302-99 969
Všetky záväzky 63 403198 965215 149209 401188 804
Výsledok hospodárenia 68,00-69 434153,00-9 600-2 236
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 68,00-69 434153,00-9 600-2 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -235,00-70 646-1 090-11 156-2 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -70 646-1 090-11 156-16 176-8 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -235,00-69 686-130,00-10 196-2 630
Zásoby 0,00000,000010 6786 0261 644
Záväzky 63 403198 965215 149209 401188 804
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 3333 9850,0000
Zisk pred zdanením -235,00-69 686-130,00-10 196-2 630
Zmena EBIT 0,0014556,450,01250,65960,2980
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000065 8720,00000,00000,0000