ACHAPUR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 303 730317 7380,00000,00000,0000
Bankové úvery 8 35626 7370,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93350,48930,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 8 35626 7370,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000977,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,44580,60010,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 29,14-3,430,00000,00000,0000
Celkové tržby 337 4230,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 297 633448 3010,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117 286-31 6180,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 145 64278 3550,00000,00000,0000
Čistý cash flow 4 55378 3550,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 969-88 3960,00000,00000,0000
Čistý zisk 47 626-96 9320,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-65 6650,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -10 213130 5630,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,7924,410,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,2623,540,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 329,37339,610,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 59,7924,410,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 693,06268,500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 2 645263,430,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 281,47244,190,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 2260,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-52 5090,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 969-88 3960,00000,00000,0000
EBITDA 73 049-38 0290,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 049-38 0290,00000,00000,0000
Finančná páka 29,74-2,430,00000,00000,0000
Finančné účty 145 64278 3550,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 918-39 8760,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85460,71900,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 20 00020 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 13422 8390,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 259 559228 4580,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 52,82-4,460,00000,00000,0000
Materiál 27 4276 3530,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 3838 5360,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000013 1560,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 221 161316 5460,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 81444 1390,00000,00000,0000
Neobežný majetok 34 951183 0980,00000,00000,0000
Obežný majetok 268 779133 6630,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,111,070,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 9,631,870,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,252,550,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,52671,360,00000,00000,0000
Odpisy 22 11648 2590,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 05848 2590,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 0580,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 50 3830,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7971 8220,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000-25,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 218 4390,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 742-48 6730,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,231,160,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,03-0,99010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,220,07880,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,290,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,590,51680,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 53 72722 0270,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69730,37130,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,241,670,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,299,180,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97991,410,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 29,14-3,430,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 115 42624 9420,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,070,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,660,74240,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50590,28470,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,07-11,790,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,07-11,790,00000,00000,0000
Služby 126 891196 9490,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 307 846317 7380,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 58 45675 4580,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 35646 7370,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 337 420341 4880,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 55 21194 5320,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 281 376246 9560,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 55378 3550,00000,00000,0000
Úročený dlh 28 35646 7370,00000,00000,0000
Úrokové krytie 36,13-10,360,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 213-130 5630,00000,00000,0000
Všetky záväzky 297 633448 3010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 51 766-86 2880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 766-86 2880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 626-96 9320,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-65 6650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 586-96 9320,00000,00000,0000
Zásoby 68 00332 4690,00000,00000,0000
Záväzky 297 633448 3010,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 218 4390,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 48 586-96 9320,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00001,680,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Čistenie tepelných, chladiacich a strojných zariadení, vykurovacích systémov..
Výroba látok na čistenie tepelných, chladiacich zariadení, vykurovacích systémov,..
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Reklamné a marketingové služby
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Počítačové služby
Oprava hydraulických valcov a čerpadiel (mimo elektročastí)
Vykonávanie opráv vysokozdvižných vozíkov s mechanickým pohonom
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prípravné práce k realizácii stavby
Marketing
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania a v energetike
Prenájom hnuteľných vecí
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:OU oprava a..
Opravy a montáž určených meradiel- váh s neautomatickou činnosťou triedy presnosti..