SERVIS2B s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 74 598432 743383 06495 67672 597
Bankové úvery 0,00000,00000,00006 64826 664
Bežná likvidita III. stupeň 2,051,450,14261,450,6972
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00006 64826 664
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000018,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,32-0,3171-12,24-882,810,1728
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,95120,761 1064 555-3,89
Celkové tržby 445 948179 308175 733225 9360,0000
Celkový dlh 67 784429 189382 71895 65597 753
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 977-1 127-4 235-11 89120 316
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 9771 1274 23518 5394 348
Čistý cash flow 8 9771 1274 23518 5394 348
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 681-1 401-1 47711 905-5 159
Čistý zisk -228,00-3 742-3 1757 000-8 237
Čistý zisk v minulom roku -3 742-3 1757 0002 277-23 409
Cudzie zdroje -6 814-3 554-346,00-21,0025 156
Daň z príjmov 960,00960,00960,001 3330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 333960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,001 3330,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 4031 4031 4039 0530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,6396,5241,1746,5837,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,6895,6140,0145,6937,53
Doba obratu aktív 275,58929,27805,33157,70123,14
Doba obratu pohľadávok 80,8299,5344,1261,5037,97
Doba obratu zásob 138,24142,4489,9874,7996,23
Doba splácania záväzkov 147,35215,731 152114,27136,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,44125,06776,6076,91123,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49,29140,531 107103,250,0000
EBIT v minulom roku -1 401-1 47711 9057 103-20 938
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 681-1 401-1 47711 905-5 159
EBITDA 9 65117 2633 21714 3145 062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 65117 2633 21714 3145 062
Efektívna daňová sadzba 1,31-0,3451-0,43340,16000,0000
Finančná páka 10,95121,761 1074 556-2,89
Finančné účty 8 9771 1274 23518 5394 348
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 659 66519 2803 41321 5093 865
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35360,13460,96430,48771,01
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-2 000
Krátkodobé pohľadávky 20 47444 94619 58328 26222 382
Krátkodobé záväzky 26 37858 240369 39946 66473 089
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 82337 937354 80542 1640,0000
Krytie dlhovej služby 1,6212,504,364,011,64
Nákladové úroky 5 9491 381738,003 5723 078
Nákladové úroky v minulom roku 1 381738,003 5723 8662 471
Náklady na predaný tovar 94 187138 790150 089181 203195 312
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 34198 536117 002149 055157 038
Neobežný majetok 18 996346 813329 0009 2804 445
Obežný majetok 55 60285 93054 06486 39668 134
Obrat aktív 1,320,39280,45322,312,96
Obrat neobežného majetku 5,200,49010,527723,8648,41
Obrat obežného majetku 1,781,983,212,563,16
Obrat zásob 2,642,564,064,883,79
Odpisy 10 49115 6514 0783 1269 024
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 49115 6514 0783 1269 024
Osobné náklady 14 49218 79219 14118 1870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 320,00483,001 4281 2051 197
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 26311 909903,0010 126787,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0335-1,05-9,181,0516,74
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1386-0,0037-0,10810,242910,49
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,140,60260,81360,45190,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,31871,661,232,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,18480,90541,011,892,20
Pohľadávky z obchodného styku 20 21544 52219 03027 72122 128
Pohotová likvidita II. stupeň 1,120,79110,06450,87790,2736
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7591-3,15-0,0817-0,00115,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,510,81615,745,191,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90870,99180,99910,99981,35
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,95120,761 1064 555-3,89
Pridaná hodnota 4 61831 18423 52740 24519 871
Primárna platobná neschopnosť 0,43650,852118,641,520,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0335-1,05-9,18333,330,3274
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,0224,86118,976,6819,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,0224,86118,976,6819,31
Služby 22 79128 31521 29821 22825 981
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 598432 743383 06495 67672 597
Spotreba materiálu… 6 05511 93911 78910 92012 293
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00006 64824 664
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 423 971171 224174 428225 648215 183
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 325 1661 250812,004 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 85 941129 468153 989191 153208 217
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 86440 50619 62730 2956 966
Účtovný cash flow 8 9771 1274 23518 5394 348
Úročený dlh 0,00000,00000,00006 64824 664
Úrokové krytie 1,12-1,01-2,003,33-1,68
Vlastné imanie 6 8143 554346,0021,00-25 156
Všetky záväzky 67 784429 189382 71895 65597 753
Výsledok hospodárenia 6 999-918,00-49,0013 128-3 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 999-918,00-49,0013 128-3 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -228,00-3 742-3 1757 000-8 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 742-3 1757 0002 277-23 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 732,00-2 782-2 2158 333-8 237
Zásoby 24 74838 45428 84330 54241 404
Záväzky 67 784429 189382 71895 65597 753
Záväzky z obchodného styku 8 82337 937354 80542 1640,0000
Zisk pred zdanením 732,00-2 782-2 2158 333-8 237
Zmena EBIT -4,770,9485-0,12411,680,2464
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 317 3273 7800,00002 2600,0000