Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 508 834495 133428 234386 018320 740
Bežná likvidita III. stupeň 2,174,501,641,571,35
Časové rozlíšenie aktív 25 97422 34918 19917 44214 860
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11070,2137-0,6017-0,0667-1,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1088-0,59080,27690,03010,6216
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,390,72682,582,482,79
Celkové tržby 1 291 8861 187 3251 119 1431 114 5240,0000
Celkový dlh 296 260208 402308 449275 223236 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -185 128-208 660-269 925-197 847-142 855
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 185 128208 660269 925197 847142 855
Čistý cash flow -23 532-61 26572 0787 388142 855
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 120 475228 332147 009137 60076 799
Čistý zisk 92 789166 946108 64199 65076 799
Čistý zisk v minulom roku 166 947108 64195 30778 16479 051
Cudzie zdroje -212 574-286 731-119 785-110 795-84 538
Daň z príjmov 26 28661 02738 36837 9500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 61 02738 36837 95026 5990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 28661 02738 36837 9500,0000
Dlhodobé pohľadávky 750,00800,00400,00400,001 394
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,8372,8446,2355,5072,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,0072,8446,2355,5071,65
Doba obratu aktív 144,00152,93141,71126,56152,41
Doba obratu pohľadávok 73,0473,0846,3655,6372,74
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000442,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,2332,0386,1580,53109,21
EBIT v minulom roku 228 333147 009133 257104 76379 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 120 475228 332147 009137 60076 799
EBITDA 146 468229 956149 255146 561115 403
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 146 468229 956149 255146 561115 403
Finančná páka 2,391,733,583,483,79
Finančné účty 185 128208 660269 925197 847142 855
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4178-0,5791-0,2797-0,2870-0,2636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41780,57910,27970,28700,2636
Hrubá marža 0,68960,72070,74300,75720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 146 190240 727149 127146 433109 887
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42520,20940,60790,63630,7165
Krátkodobé pohľadávky 257 356235 817139 710169 268151 688
Krátkodobé záväzky 216 367103 702260 339245 613229 815
Krytie dlhovej služby 104,62640,550,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 400359,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 359,000,00000,00000,0000193,00
Náklady na predaný tovar 398 909326 063271 540269 424189 591
Neobežný majetok 39 62627 5070,00001 0619 943
Obežný majetok 443 234445 277410 035367 515295 937
Obrat aktív 2,532,392,582,882,39
Obrat neobežného majetku 32,5542,960,00001 04977,25
Obrat obežného majetku 2,912,652,693,032,60
Odpisy 25 5426 9022 1228 8447 479
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 7713 4511 0614 4227 479
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 7713 4511 0614 4220,0000
Osobné náklady 751 282616 280692 288698 9940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00229,00128,00128,005 516
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 83414 5858 96811 1070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 118 331173 848110 763108 49484 278
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,43650,58220,90700,89940,9085
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41190,58330,87560,98000,8446
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36380,42140,63030,51250,4454
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84330,72020,83260,82830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,391,201,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,371,201,1977,35
Pohľadávky z obchodného styku 222 614235 817139 710169 268150 776
Pohotová likvidita II. stupeň 2,174,501,641,571,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,034,68-1,66-15,00-0,5918
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,81-170,650,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58220,42090,72030,71300,7364
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,390,72682,582,482,79
Pridaná hodnota 890 880855 658831 474843 876578 511
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43650,58220,90700,89940,9085
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85562,011,040,80550,6216
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,020,90632,071,882,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,020,90632,071,882,05
Služby 367 694306 207256 756247 395176 273
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 508 834495 133428 234386 018320 740
Spotreba materiálu… 31 21519 85614 78422 02913 318
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 289 7891 187 2211 103 0141 113 300768 102
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 289 7891 181 7211 103 0141 113 300768 102
Účtovný cash flow -23 532-61 26572 0787 388142 855
Úrokové krytie 86,05636,020,00000,00000,0000
Vlastné imanie 212 574286 731119 785110 79584 538
Všetky záväzky 296 260208 402308 449275 223236 202
Výsledok hospodárenia 120 926228 554147 133137 717107 924
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 120 926228 554147 133137 717107 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92 789166 946108 64199 65076 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 166 947108 64195 30778 16479 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 119 075227 973147 009137 600102 417
Záväzky 296 260208 402308 449275 223236 202
Záväzky z obchodného styku 18 83414 5858 96811 1070,0000
Zisk pred zdanením 119 075227 973147 009137 600102 417
Zmena EBIT 0,52761,551,101,310,9691