CREDITE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162010
Aktíva 31 10531 13531 13514 7750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,157,137,1515,390,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,16-1,16-1,16-1,030,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,097,077,0914,880,0000
Celkové tržby 0,00000,000023 0250,00000,0000
Celkový dlh 4 4124 4294 417960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 846-30 876-30 875-14 2870,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,56030,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 84630 87630 87514 2870,0000
Čistý cash flow 30 84630 87630 87514 2870,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13,00-12,0017 474-1 8230,0000
Čistý zisk -13,00-12,0012 902-2 7830,0000
Čistý zisk v minulom roku -12,0012 902-2 7830,00000,0000
Cudzie zdroje -26 693-26 706-26 718-13 8150,0000
Daň z príjmov 0,00000,00004 569960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00004 569960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00004 569960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00004,120,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000493,560,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00004,120,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000069,070,00000,0000
EBIT v minulom roku -12,0017 474-1 8230,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13,00-12,0017 474-1 8230,0000
EBITDA -13,00-12,0017 562-1 7750,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,76270,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13,00-12,0017 562-1 7750,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,2615-0,52660,0000
Finančná páka 1,171,171,171,070,0000
Finančné účty 30 84630 87630 87514 2870,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8582-0,8577-0,8581-0,93500,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85820,85770,85810,93500,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,94890,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13,00-12,0017 474-1 8230,0000
Krátkodobé pohľadávky 259,00259,00260,00488,000,0000
Krátkodobé záväzky 4 3524 3694 357960,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000014,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00005 8540,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00003,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13,0012,001 1761 7750,0000
Obežný majetok 31 10531 13531 13514 7750,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,73950,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,73950,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000088,0048,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13,00-12,0012 902-2 7830,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0004-0,00040,5612-0,12340,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0004-0,00040,5612-0,12340,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0005-0,00040,6526-0,13200,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99170,99170,99160,96700,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00001,340,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00001,340,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,157,137,1515,390,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8654-0,8649-0,8654-0,96700,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000010 2920,00000,0000
Pridaná hodnota -13,00-12,0021 849-1 7750,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,097,077,0914,880,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -339,38-369,080,2515-0,54080,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -339,38-369,080,2515-0,54080,0000
Služby 13,0012,001 1761 7570,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 10531 13531 13514 7750,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000018,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000023 0250,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000023 0250,00000,0000
Účtovný cash flow 30 84630 87630 87514 2870,0000
Úrokové krytie 0,00000,00005 8250,00000,0000
Vlastné imanie 26 69326 70626 71813 8150,0000
Všetky záväzky 4 4124 4294 417960,000,0000
Výsledok hospodárenia -13,00-12,0017 562-1 7750,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13,00-12,0017 562-1 7750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13,00-12,0012 902-2 7830,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12,0012 902-2 7830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13,00-12,0017 471-1 8230,0000
Záväzky 4 4124 4294 417960,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000014,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -13,00-12,0017 471-1 8230,0000
Zmena EBIT 1,08-0,0007-9,590,00000,0000