Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 225 493 121203 338 448200 547 886211 819 122210 379 097
Aktivácia 205 851198 469195 036222 301171 001
Bankové úvery 31 814 99428 706 91228 374 62231 115 36629 294 171
Bežné bankové úvery 2 345 9882 345 9882 543 3802 740 7441 407 412
Časové rozlíšenie aktív 1 949 3821 716 0741 597 9181 539 8601 362 731
Časové rozlíšenie pasív 110 924 31094 363 66496 586 247104 769 248102 882 739
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08790,1527-0,88550,46670,5031
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62700,54350,48020,52120,5238
Celkové tržby 29 740 15430 944 04630 731 42728 391 70928 418 317
Celkový dlh 44 152 45738 373 38633 726 94136 678 42636 951 133
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 481 88820 544 03121 262 15021 308 67820 976 184
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 333 1068 162 8817 112 4729 806 6888 317 987
Čistý cash flow -829 7751 050 409-2 694 2161 488 7012 725 449
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 740 4111 179 468765 334505 980590 064
Čistý zisk -155 044366 700-136 750-97 12485 170
Čistý zisk v minulom roku 366 700-136 750-97 12485 170398 527
Cudzie zdroje -70 416 354-70 601 398-70 234 698-70 371 448-70 545 225
Daň z príjmov 272 457197 046237 605-64 995116 797
Daň z príjmov v minulom roku 197 046237 605-64 995116 797100 247
Daň z príjmov z bežnej činnosti 272 457197 046237 605-64 995116 797
Dlhodobé bankové úvery 29 469 00626 360 92425 831 24228 374 62227 886 759
Dlhodobé pohľadávky 0,0000255 1610,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 29 469 00626 360 92425 831 24228 374 62227 886 759
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,3163,4254,0645,9189,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,0963,0853,3945,1551,22
Doba obratu aktív 3 4433 1973 3483 6453 643
Doba obratu pohľadávok 51,3167,4354,0645,9189,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 144,13108,1750,7954,8993,82
EBIT v minulom roku 1 179 468765 334505 980590 064902 326
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 740 4111 179 468765 334505 980590 064
EBITDA 24 117 54725 171 36732 283 08328 115 33428 929 909
EBITDA marža 0,81090,81341,050,99031,02
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 117 54725 171 36732 283 08328 115 33428 929 909
Efektívna daňová sadzba 2,320,34952,360,40090,5783
Finančná páka 3,202,882,863,012,98
Finančné účty 7 333 1068 162 8817 112 4729 806 6888 317 987
Hrubá marža 0,56640,54880,53500,56400,5619
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 128 61228 422 94033 024 38828 110 32828 902 296
Krátkodobé pohľadávky 3 360 8074 033 3453 238 2802 667 6765 154 056
Krátkodobé záväzky 9 439 8216 879 2193 042 6023 189 5415 417 854
Materiál 443 085510 441336 579313 473271 170
Nákladové úroky 622 998615 722664 479668 099388 097
Nákladové úroky v minulom roku 615 722664 479668 099388 097403 552
Náklady na predaný tovar 7 047 5156 230 2775 425 6035 196 8585 111 091
Neobežný majetok 210 330 732186 584 537186 186 628195 415 416193 197 144
Obežný majetok 13 213 00715 037 83712 763 34014 863 84615 819 222
Obrat obežného majetku 1,811,541,711,431,33
Odpisy 23 347 70224 095 63831 766 09227 500 42928 304 364
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 670 25412 045 64615 887 62513 748 54714 152 182
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 677 44812 049 99215 878 46713 751 88214 152 182
Osobné náklady 8 601 7448 267 0736 983 8577 320 9456 975 284
Ostatné náklady na finančnú činnosť 48 70541 07924 12127 86049 727
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00008 0000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 157 8585 341 5161 933 1802 002 3894 764 950
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 192 65824 462 33831 629 34227 403 30528 389 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51070,48680,42480,45720,4368
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,962,052,352,192,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52720,52480,42430,45990,4526
Pohľadávky z obchodného styku 3 346 0954 011 4963 198 1202 623 4862 957 682
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 84,86-67,2126,07-47,27-25,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,331,71-4,052,237,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62700,54350,48020,52120,5238
Pridaná hodnota 16 844 44616 982 76516 440 23516 013 74815 967 322
Primárna platobná neschopnosť 2,441,330,60500,76331,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,831,521,041,301,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,831,521,041,301,28
Služby 4 114 9433 600 1612 879 7942 722 9002 609 631
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 225 493 121203 338 448200 547 886211 819 122210 379 097
Spotreba materiálu… 3 138 4232 828 5852 740 8452 696 2592 672 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 814 99428 706 91228 374 62231 115 36629 294 171
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 205 8510,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 936 16924 859 36822 248 55121 218 03321 089 470
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 8851 646 326382 7137 42711 057
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 906 28423 213 04221 865 83821 210 60621 078 413
Účtovný cash flow -829 7751 050 409-2 694 2161 488 7012 725 449
Úročený dlh 31 814 99428 706 91228 374 62231 115 36629 294 171
Úrokové krytie 1,191,921,150,75731,52
Vlastné imanie 70 416 35470 601 39870 234 69870 371 44870 545 225
Všetky záväzky 44 152 45738 373 38633 726 94136 678 42636 951 133
Výnosy budúcich období dlhodobé 105 725 94588 830 55990 672 84496 585 92595 763 506
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 175 3105 509 5715 908 0448 178 4767 114 816
Výsledok hospodárenia 789 1211 220 622783 590522 100636 602
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 789 1211 220 622783 590522 100636 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -155 044366 700-136 750-97 12485 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 366 700-136 750-97 12485 170398 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 117 413563 746100 855-162 119201 967
Zásoby 443 085510 441336 579313 473271 170
Záväzky 44 152 45738 373 38633 726 94136 678 42636 951 133
Záväzky z obchodného styku 8 157 8585 341 5161 934 9602 002 3894 764 950
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 7800,00000,0000
Zisk pred zdanením 117 413563 746100 855-162 119201 967
Zmena EBIT 0,62781,541,510,85750,6539
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 6091 501 433116 114100 2320,0000
Účtovné závierky