INKAS AGENCY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720112010
Aktíva 115 92244 8630,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,70780,81830,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,63-1,330,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,47440,57050,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,662,340,00000,0000
Celkové tržby 49 31745 6270,00000,0000
Celkový dlh 102 53031 4230,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 623-17 9150,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 62317 9150,00000,0000
Čistý cash flow 48 62317 9150,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47,001 9960,00000,0000
Čistý zisk -47,001 0360,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 0360,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -13 392-13 4400,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,2166,500,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,578,070,00000,0000
Doba obratu aktív 857,95383,400,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 35,2166,500,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 758,55268,340,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 9960,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47,001 9960,00000,0000
EBITDA 2 861-548,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 861-548,000,00000,0000
Finančná páka 8,663,340,00000,0000
Finančné účty 48 62317 9150,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5784 9130,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88410,69990,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 7577 7810,00000,0000
Krátkodobé záväzky 102 49131 4000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 81 31224 8880,00000,0000
Náklady na predaný tovar 41 75238 5050,00000,0000
Neobežný majetok 43 37519 1670,00000,0000
Obežný majetok 72 54725 6960,00000,0000
Obrat aktív 0,42540,95200,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,142,230,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,67981,660,00000,0000
Odpisy 2 6250,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6250,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 9094 0010,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 283,00373,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5781 0360,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51670,95150,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,98590,39260,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,050,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,050,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,98590,41950,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 698944,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52080,81830,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2754-0,75020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88450,70040,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,662,340,00000,0000
Pridaná hodnota 7 5654 2050,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 47,8926,360,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,47440,57050,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,84-57,340,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,84-57,340,00000,0000
Služby 30 94328 1240,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 115 92244 8630,00000,0000
Spotreba materiálu… 10 80910 3810,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 31745 6270,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 9170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 31742 7100,00000,0000
Účtovný cash flow 48 62317 9150,00000,0000
Vlastné imanie 13 39213 4400,00000,0000
Všetky záväzky 102 53031 4230,00000,0000
Výsledok hospodárenia 236,002 3690,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 236,002 3690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47,001 0360,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 0360,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47,001 9960,00000,0000
Zásoby 19 1670,00000,00000,0000
Záväzky 102 53031 4230,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 81 31224 8880,00000,0000
Zisk pred zdanením -47,001 9960,00000,0000