21stCenturyGroup, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 76 22478 94778 99637 14537 619
Bankové úvery 0,00000,0000962,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98040,90920,74636,631,12
Bežné bankové úvery 0,00000,0000962,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6685-0,5992-0,5736-0,3893-0,0520
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65460,53370,43263,370,1088
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,141,370,12830,4916
Celkové tržby 115 363102 965107 39698 7030,0000
Celkový dlh 38 82142 01645 6604 22512 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 004-22 130-18 159-12 815-1 312
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 00422 13019 12112 8151 312
Čistý cash flow 25 00422 13019 12112 8151 312
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 623,004 5562 6774 495-479,00
Čistý zisk 472,003 5961 3764 495-479,00
Čistý zisk v minulom roku 3 5961 3764 4953 205-3 749
Cudzie zdroje -37 403-36 931-33 336-32 920-25 220
Daň z príjmov 151,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 151,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,4555,2349,6345,9160,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,1647,7443,9844,0556,50
Doba obratu aktív 241,67280,04268,80137,36186,01
Doba obratu pohľadávok 39,4555,2349,6345,9160,18
Doba splácania záväzkov 0,00000,00002 46514 31065,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,10147,08150,4014,0659,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000-3,461 3890,0000
EBIT v minulom roku 4 5562 6774 4954 165-3 749
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 623,004 5562 6774 495-479,00
EBITDA 17 87224 01116 44012 659383,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 87224 01116 44012 659383,00
Finančná páka 2,042,142,371,131,49
Finančné účty 25 00422 13019 12112 8151 312
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4907-0,4678-0,4220-0,8863-0,6704
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49070,46780,42200,88630,6704
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 64422 72915 51011 976-479,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50110,52520,55950,10240,3205
Krátkodobé pohľadávky 12 44415 57014 58612 41412 172
Krátkodobé záväzky 38 19641 46544 2023 80312 057
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 0971 729-62,00369,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000048,210,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000341,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000341,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 83 05770 55979 17576 66167 197
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00006 54497,000,0000
Neobežný majetok 38 77641 24745 28911 91624 135
Obežný majetok 37 44837 70033 70725 22913 484
Obrat aktív 1,511,301,362,661,96
Obrat neobežného majetku 2,972,492,378,283,06
Obrat obežného majetku 3,072,733,183,915,47
Odpisy 16 02118 14712 8337 4810,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 02118 14712 8337 4810,0000
Osobné náklady 13 0347 95410 9908 8380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2281 282930,00683,00862,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 49321 74314 20911 976-479,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00004,29227,240,0985
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,464,072,562,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,241,181,350,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 72213 45912 92511 91111 427
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98040,90920,74636,631,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,50-1,67-1,74-2,57-19,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000056,070,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50930,53220,57800,11370,3296
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,141,370,12830,4916
Pridaná hodnota 32 06732 34128 09422 0426 622
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65460,53370,42343,370,1088
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,171,752,780,333832,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,171,752,780,333832,37
Služby 70 76553 69462 22571 43862 644
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 22478 94778 99637 14537 619
Spotreba materiálu… 12 29216 86510 4065 1264 553
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000962,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 115 124102 900107 26998 70373 819
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000011 0760,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 115 124102 90096 19398 70373 819
Účtovný cash flow 25 00422 13019 12112 8151 312
Úročený dlh 0,00000,0000962,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00007,850,00000,0000
Vlastné imanie 37 40336 93133 33632 92025 220
Všetky záväzky 38 82142 01645 6604 22512 399
Výsledok hospodárenia 1 8515 8643 6075 178383,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8515 8643 6075 178383,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 472,003 5961 3764 495-479,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5961 3764 4953 205-3 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 623,004 5562 3364 495-479,00
Záväzky 38 82142 01645 6604 22512 399
Záväzky z obchodného styku 3 0971 729-62,00369,000,0000
Zisk pred zdanením 623,004 5562 3364 495-479,00
Zmena EBIT 0,13671,700,59561,080,1278