DITTEL spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 182 160191 007127 016267 6450,0000
Bankové úvery 34 05920 5380,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,94130,81291,030,0000
Bežné bankové úvery 34 05920 5380,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00005 8977 7327 7320,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,21-5,73-5,17-1,460,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,49510,5970-0,46100,09120,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,7511,01-11,2919,440,0000
Celkové tržby 1 159 836593 144141 8560,00000,0000
Celkový dlh 155 192169 692130 881247 1990,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 26 090-46 95220 909-18 6100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 96967 490-20 90918 6100,0000
Čistý cash flow -59 52188 399-59 96918 6100,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 44812 372-19 3074 1900,0000
Čistý zisk 11 5498 515-24 136-1 4820,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 515-24 136-174,00-1 1260,0000
Cudzie zdroje -26 968-15 41811 597-12 7140,0000
Daň z príjmov 2 880960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00980,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 880960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,1852,45289,91239,380,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,0152,29211,08185,800,0000
Doba obratu aktív 57,70119,39302,42431,480,0000
Doba obratu pohľadávok 37,1852,45289,91239,380,0000
Doba obratu zásob 12,5910,2854,02811,410,0000
Doba splácania záväzkov 45,50118,41628,56514,200,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,0892,55309,73329,140,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 40,54108,42592,760,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 372-19 3073 7216 4770,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 44812 372-19 3074 1900,0000
EBITDA 24 59516 978-1 76244 2570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 59516 978-1 76244 2570,0000
Finančná páka 6,7512,39-10,9521,050,0000
Finančné účty 7 96967 490-20 90918 6100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 50827 928-5 08638 2680,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65990,77521,020,76280,0000
Krátkodobé pohľadávky 117 38383 918121 761148 4880,0000
Krátkodobé záväzky 120 214148 063130 087204 1620,0000
Krytie dlhovej služby 8,151,93-0,15193,300,0000
Materiál 0,00000,00000,000042 5700,0000
Nákladové úroky 3 0192 8973 8695 6720,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 8973 8692 9157 6030,0000
Náklady na predaný tovar 1 123 673543 636146 887149 8420,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 964 360456 38775 54022 7480,0000
Neobežný majetok 23 54726 74914 98449 9770,0000
Obežný majetok 158 613164 258112 032217 6680,0000
Obrat aktív 6,333,061,210,84590,0000
Obrat neobežného majetku 48,9321,8310,234,530,0000
Obrat obežného majetku 7,263,561,371,040,0000
Obrat zásob 28,9935,526,760,44980,0000
Odpisy 6 4027 60814 28432 9090,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2013 8047 14232 9090,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 2013 8047 1420,00000,0000
Osobné náklady 11 92024 1398 7710,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0873 6173 8897 2610,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000067,00565,001 2720,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 107 101135 571122 6770,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 95116 123-9 85231 4270,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18920,23682,08-0,11660,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28170,33401,790,07520,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41730,59871,370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,02960,08830,08490,52830,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,401,670,73130,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,561,270,27822,330,0000
Pohľadávky z obchodného styku 116 84583 66188 653115 2470,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81250,86770,73180,78860,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4531-0,1744-0,1934-0,68320,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,7230,51-15,503,280,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85200,88841,030,92360,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,7511,01-11,2919,440,0000
Pridaná hodnota 28 56640 3216 41476 5640,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,91661,621,380,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,42820,55232,08-0,11660,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,319,99-74,285,590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,319,99-74,285,590,0000
Služby 127 04670 30519 23716 9890,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 182 160191 007127 016267 6450,0000
Spotreba materiálu… 32 26716 94440 665105 1850,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 05920 5380,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 152 239591 207153 301226 4060,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 2500,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 152 195579 858109 97244 1930,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44,004 09943 329182 2130,0000
Účtovný cash flow -59 52188 399-59 96918 6100,0000
Úročený dlh 34 05920 5380,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,784,27-4,990,73870,0000
Vlastné imanie 26 96815 418-11 59712 7140,0000
Všetky záväzky 155 192169 692130 881247 1990,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00005 8977 7327 7320,0000
Výsledok hospodárenia 18 19316 620-16 04611 3480,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 19316 620-16 04611 3480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 5498 515-24 136-1 4820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 515-24 136-174,00-1 1260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 4299 475-23 176-1 4030,0000
Zásoby 33 26112 85011 18050 5700,0000
Záväzky 155 192169 692130 881247 1990,0000
Záväzky z obchodného styku 107 101135 571122 6770,00000,0000
Zisk pred zdanením 14 4299 475-23 176-1 4030,0000
Zmena EBIT 1,41-0,6408-5,190,64690,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-11 445-4 9200,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-11 445-4 9200,0000