GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 63 05760 13649 22439 95958 817
Bežná likvidita III. stupeň 11,469,677,576,962,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1267-0,1685-0,2310-0,7411-1,86
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,261,461,524,411,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05610,11530,15210,16790,9980
Celkové tržby 157 822143 701101 67164 79865 536
Celkový dlh 3 3476 2186 5005 74529 379
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 563-9 083-9 869-25 355-54 633
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 5639 0839 86925 35554 633
Čistý cash flow 7 5639 0839 86925 35554 633
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 90014 39310 8506 1846 357
Čistý zisk 5 79211 1948 5114 7764 888
Čistý zisk v minulom roku 11 1948 5114 7764 888129,00
Cudzie zdroje -59 710-53 918-42 724-34 214-29 438
Daň z príjmov 2 1083 1992 3391 4081 469
Daň z príjmov v minulom roku 3 1992 3391 4081 4691 374
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1083 1992 3391 4081 469
Dlhodobé pohľadávky 305,006,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,24131,73145,2682,2623,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,0027,049,1255,5518,65
Doba obratu aktív 145,86155,19181,68225,08329,33
Doba obratu pohľadávok 71,95131,75145,2682,2623,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,7416,0523,9932,36164,50
EBIT v minulom roku 14 39310 8506 1846 3571 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 90014 39310 8506 1846 357
EBITDA 9 58214 42310 8896 2676 480
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 58214 42310 8896 2676 480
Finančná páka 1,061,121,151,172,00
Finančné účty 7 5639 0839 86925 35554 633
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9469-0,8966-0,8680-0,8562-0,5005
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94690,89660,86800,85620,5005
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 52614 39310 8506 1836 381
Krátkodobé pohľadávky 30 79951 04739 35514 6044 184
Krátkodobé záväzky 3 3476 2186 5005 74529 379
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 892521,00323,0037,000,0000
Náklady na predaný tovar 144 277126 59388 26555 58254 406
Neobežný majetok 24 3900,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 38 66760 13649 22439 95958 817
Obrat aktív 2,502,352,011,621,11
Obrat neobežného majetku 6,470,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,082,352,011,621,11
Odpisy 1 6260,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6260,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 162,00150,00150,00458,002 062
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,0089,00117,00118,00152,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 59,0059,0078,0034,0053,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 41811 1948 5114 7764 888
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,11990,15100,20050,63450,9289
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04790,06320,09710,39130,8336
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 83,4198,9970,8320,125,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,5698,9970,8320,125,23
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04790,06420,09980,39130,8381
Pohľadávky z obchodného styku 15 56310 4782 4709 8613 331
Pohotová likvidita II. stupeň 11,469,677,576,962,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,90-5,94-4,33-1,35-0,5388
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05610,11530,15210,16790,9980
Pridaná hodnota 13 51214 84810 6259 21610 781
Rýchla likvidita I. stupeň 2,261,461,524,411,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,34930,43110,59690,91674,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,34930,43110,59690,91674,53
Služby 139 502122 89485 01752 92550 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 05760 13649 22439 95958 817
Spotreba materiálu… 4 7753 6993 2482 6574 067
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 157 789141 44198 89064 79865 187
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 157 789141 44198 89064 79865 187
Účtovný cash flow 7 5639 0839 86925 35554 633
Vlastné imanie 59 71053 91842 72434 21429 438
Všetky záväzky 3 3476 2186 5005 74529 379
Výsledok hospodárenia 7 95614 42310 8896 2676 480
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 95614 42310 8896 2676 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 79211 1948 5114 7764 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 1948 5114 7764 888129,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 90014 39310 8506 1846 357
Záväzky 3 3476 2186 5005 74529 379
Záväzky z obchodného styku 2 892521,00323,0037,000,0000
Zisk pred zdanením 7 90014 39310 8506 1846 357
Zmena EBIT 0,54891,331,750,97284,23