JMK plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 47 68851 74149 69054 56054 175
Bankové úvery 5 6316 9637 76714 56621 021
Bežná likvidita III. stupeň 2,900,621317,869,632,44
Bežné bankové úvery 913,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 165,001 030413,00330,00486,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00670,24240,1535-0,41190,5095
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0919-1,16-5,826,15-4,78
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30140,48800,31890,56150,9889
Celkové tržby 54 55549 72636 20738 73941 051
Celkový dlh 11 04516 96912 01419 61926 936
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 5023 589-4 035-3 01917 829
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1293 37411 80217 5853 192
Čistý cash flow -245,00-8 428-5 78314 393-13 877
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7932 9154 2835 3535 563
Čistý zisk 1 8711 9542 7353 4623 328
Čistý zisk v minulom roku 1 9542 7353 4623 3283 296
Cudzie zdroje -36 643-34 772-37 676-34 941-27 239
Daň z príjmov 497,00527,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 527,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 497,00527,00960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 4 7186 9637 76714 56621 021
Dlhodobý dlh 4 7186 9637 76714 56621 021
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,250,460055,1243,0131,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,250,460033,9723,1731,25
Doba obratu aktív 351,25383,88500,92516,09511,08
Doba obratu pohľadávok 52,250,460055,1243,0131,25
Doba obratu zásob 0,00001,400,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000236,160,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,6353,8410,0222,1227,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000107,100,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 9154 2835 3535 5634 882
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7932 9154 2835 3535 563
EBITDA 22 9053 0574 56921 07229 161
EBITDA marža 0,41990,06150,12620,54390,7104
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 9053 0574 56921 07229 161
Finančná páka 1,301,491,321,561,99
Finančné účty 3 1293 37411 80217 5853 192
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7684-0,6720-0,7582-0,6404-0,5028
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76840,67200,75820,64040,5028
Hrubá marža 0,22470,15530,21970,42950,5145
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 6573 5994 46720 96733 055
Krátkodobé pohľadávky 7 09462,005 4684 5473 313
Krátkodobé záväzky 2 6657 257994,002 3392 901
Krytie dlhovej služby 53,897,047,7722,6322,87
Materiál 0,000043,0067,0067,0085,00
Nákladové úroky 425,00434,00588,00931,001 275
Nákladové úroky v minulom roku 434,00588,00931,001 275626,00
Náklady na predaný tovar 37 29741 47628 25121 94817 571
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000011 2160,00000,00000,0000
Neobežný majetok 37 30047 23231 94032 03147 099
Obežný majetok 10 2233 47917 33722 1996 590
Obrat aktív 1,040,95080,72870,70720,7142
Obrat neobežného majetku 1,331,041,131,200,8215
Obrat obežného majetku 4,8514,142,091,745,87
Obrat zásob 0,0000260,840,00000,00000,0000
Odpisy 19 864184,00184,0015 61425 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 93292,0092,007 80712 746
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 93292,0092,007 80712 746
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00002 050
Ostatné náklady na finančnú činnosť 248,00458,00102,00105,00106,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 4623 2910,0000696,001 384
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 7352 1382 91919 07628 820
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,68830,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,000010,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,617141,9643,241,070,7668
Pohľadávky z obchodného styku 7 09462,003 3702 4493 313
Pohotová likvidita II. stupeň 2,900,615417,799,602,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 149,564,136,51-2,431,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,5765-19,42-9,8415,46-10,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30140,48800,31890,56150,9889
Pridaná hodnota 12 2587 7207 95616 63921 119
Primárna platobná neschopnosť 0,206153,080,00000,28420,4177
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87450,464911,877,521,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48225,552,630,93100,9237
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48225,552,630,93100,9237
Služby 32 88217 98723 29114 64911 154
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 68851 74149 69054 56054 175
Spotreba materiálu… 4 41512 2734 9607 2996 417
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 6316 9637 76714 56621 021
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 55549 69636 20738 58740 690
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000500,000,00000,00002 000
Tržby z predaja tovaru 0,000011 2490,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 55537 94736 20738 58738 690
Účtovný cash flow -245,00-8 428-5 78314 393-13 877
Úročený dlh 5 6316 9637 76714 56621 021
Úrokové krytie 6,576,727,285,754,36
Vlastné imanie 36 64334 77237 67634 94127 239
Všetky záväzky 11 04516 96912 01419 61926 936
Výsledok hospodárenia 3 0413 3734 3855 4585 669
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0413 3734 3855 4585 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8711 9542 7353 4623 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9542 7353 4623 3283 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 3682 4813 6954 4224 288
Zásoby 0,000043,0067,0067,0085,00
Záväzky 11 04516 96912 01419 61926 936
Záväzky z obchodného styku 1 4623 2910,0000696,001 384
Zisk pred zdanením 2 3682 4813 6954 4224 288
Zmena EBIT 0,95810,68060,80010,96231,14