PEAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 220 330162 801132 49383 050117 630
Bankové úvery 0,0000122,00416,00354,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,682,410,992410,0118,01
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6836-0,4523-0,3820-0,8067-0,8821
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,181,340,52377,0814,90
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18320,46380,76580,15600,0809
Celkové tržby 287 750205 422159 618158 860144 141
Celkový dlh 34 11651 58057 45911 2058 801
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -127 304-50 178-28 248-57 606-95 996
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 127 30450 30028 66457 96095 996
Čistý cash flow 127 30450 30028 66457 96095 996
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 09552 63715 237-26 77322 768
Čistý zisk 74 99336 1873 189-36 98416 061
Čistý zisk v minulom roku 36 1873 189-36 98416 06115 253
Cudzie zdroje -186 214-111 221-75 034-71 845-108 829
Daň z príjmov 24 73216 19712 04810 2116 707
Daň z príjmov v minulom roku 16 19712 04810 2116 7077 054
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 73216 19712 04810 2116 707
Dlhodobé bankové úvery 0,0000122,00416,00354,000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000122,00416,00354,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,8271,3658,6755,2951,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,2735,4930,0554,7649,67
Doba obratu aktív 279,48289,27302,97190,82300,16
Doba obratu pohľadávok 46,8271,3658,6755,2951,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2066,59125,1718,8216,44
EBIT v minulom roku 52 63715 237-26 77322 76822 307
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 09552 63715 237-26 77322 768
EBITDA 130 47877 64125 686-24 66525 248
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 47877 64125 686-24 66525 248
Efektívna daňová sadzba 0,24800,30920,7907-0,38140,2946
Finančná páka 1,181,461,771,161,08
Finančné účty 127 30450 30028 66457 96095 996
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8452-0,6832-0,5663-0,8651-0,9252
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84520,68320,56630,86510,9252
Hrubá marža 0,65440,63870,48480,21990,6332
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 31775 50122 927-26 21423 467
Krátkodobé pohľadávky 36 91040 16325 65624 06620 044
Krátkodobé záväzky 24 59537 47754 7388 1926 443
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 96220 35234 5741 157715,00
Krytie dlhovej služby 352,64306,880,00000,00000,0000
Nákladové úroky 370,00253,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 253,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 99 44374 22782 230123 93351 768
Neobežný majetok 56 11672 33878 1731 0241 590
Obežný majetok 164 21490 46354 32082 026116 040
Obrat aktív 1,311,261,201,911,22
Obrat neobežného majetku 5,132,842,04155,1489,96
Obrat obežného majetku 1,752,272,941,941,23
Odpisy 29 22222 8646 549566,00708,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 22222 8646 549566,00708,00
Osobné náklady 52 53550 44449 78559 07966 712
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1612 1402 7591 5491 781
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 21559 0519 738-36 41816 769
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40270,32500,0423-0,51230,1476
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51140,42000,1960-0,35770,2048
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57780,30900,21630,69790,8161
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,27900,38450,64331,690,7309
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,44240,24490,17960,36490,6660
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,582,601,550,59121,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,301,791,370,58561,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,44240,24490,17960,36490,6711
Pohľadávky z obchodného styku 15 19419 97413 14323 83319 464
Pohotová likvidita II. stupeň 6,682,410,992410,0118,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,46-2,21-2,62-1,24-1,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 344,06198,810,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18320,46380,76580,15600,0809
Pridaná hodnota 188 307131 19577 38834 92791 270
Primárna platobná neschopnosť 0,19491,022,630,04850,0367
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,40270,32540,0425-0,51480,1476
Rýchla likvidita I. stupeň 5,181,340,52377,0814,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26150,66432,24-0,45430,3486
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26150,66432,24-0,45430,3486
Služby 45 11552 16367 19095 33930 149
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 220 330162 801132 49383 050117 630
Spotreba materiálu… 54 32822 06415 04028 59421 619
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000122,00416,00354,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 287 750205 422159 618158 860143 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 287 750205 422159 618158 860143 038
Účtovný cash flow 127 30450 30028 66457 96095 996
Úročený dlh 0,0000122,00416,00354,000,0000
Úrokové krytie 270,53208,050,00000,00000,0000
Vlastné imanie 186 214111 22175 03471 845108 829
Všetky záväzky 34 11651 58057 45911 2058 801
Výsledok hospodárenia 101 25654 77719 137-25 23124 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 101 25654 77719 137-25 23124 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 74 99336 1873 189-36 98416 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 1873 189-36 98416 06115 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 99 72552 38415 237-26 77322 768
Záväzky 34 11651 58057 45911 2058 801
Záväzky z obchodného styku 2 96220 35234 5741 157715,00
Zisk pred zdanením 99 72552 38415 237-26 77322 768
Zmena EBIT 1,903,45-0,5691-1,181,02