PEROIAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 293 484365 571284 867297 595213 045
Aktivácia 0,000095,000,00000,00000,0000
Bankové úvery 59 59752 21545 8320,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,77820,65880,55070,59961,01
Bežné bankové úvery 59 59752 21545 8320,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 5311 2612 0401 051684,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -18,90-0,0798-1,120,11090,5231
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 126,8217,175,719,717,90
Celkové tržby 1 557 9761 104 7201 286 751907 4061 098 528
Celkový dlh 291 188345 450242 429269 802189 100
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 734276,00-4 502-2 790-5 871
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 33151 93950 3342 7905 871
Čistý cash flow 43 3921 60547 544-3 081-12 526
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 892-16 26228 47212 54418 623
Čistý zisk -17 825-22 31714 6453 84813 430
Čistý zisk v minulom roku -22 31714 6453 84813 4302 936
Cudzie zdroje -2 296-20 121-42 438-27 793-23 945
Daň z príjmov 964,005 29911 2556 3755 193
Daň z príjmov v minulom roku 5 29911 2556 3755 1932 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 964,005 29911 2556 3755 193
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,1457,6122,9865,0050,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,6440,8621,5262,9149,15
Doba obratu aktív 68,85120,9080,81120,5070,79
Doba obratu pohľadávok 30,1457,6122,9865,0050,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,2596,8855,71111,0152,51
EBIT v minulom roku -16 26228 47212 54418 6235 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 892-16 26228 47212 54418 623
EBITDA 149 79810 327118 49868 93864 346
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 149 79810 327118 49868 93864 346
Efektívna daňová sadzba -0,0572-0,31140,43460,62360,2788
Finančná páka 127,8218,176,7110,718,90
Finančné účty 95 33151 93950 3342 7905 871
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 149 07242 378119 97881 55862 995
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78790,80140,68940,92120,7419
Krátkodobé pohľadávky 128 460174 20581 024160 530152 904
Krátkodobé záväzky 231 236292 952196 386274 148158 048
Krytie dlhovej služby 18,8013,6646,0729,700,0000
Nákladové úroky 7 969756,002 5722 3210,0000
Nákladové úroky v minulom roku 756,002 5722 3210,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 458 0311 098 5151 188 397838 5951 022 327
Neobežný majetok 67 162138 166151 469133 22453 586
Obežný majetok 223 791226 144131 358163 320158 775
Obrat aktív 5,303,024,523,035,16
Obrat neobežného majetku 23,167,998,506,7720,50
Obrat obežného majetku 6,954,889,805,526,92
Odpisy 155 75858 64091 50663 01444 374
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77 87929 32045 75331 50722 187
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 87929 32045 75331 50722 187
Osobné náklady 24 65124 65124 65124 85133 293
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8813 7821 044678,001 351
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 755,0035 8332 5241 2980,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 218 515245 18386 017104 44792 422
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 137 93336 323106 15166 86257 804
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2880-0,30850,16590,13850,5609
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1428-0,22390,32180,53500,3386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25224,760,25060,39560,4369
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,970,21013,992,532,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54180,06220,84670,71490,9811
Pohľadávky z obchodného styku 105 032123 55375 861155 367147 934
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77820,65880,55070,59961,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0529-12,54-0,89269,021,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,452,1218,49-1,330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99220,94500,85100,90660,8876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 126,8217,175,719,717,90
Pridaná hodnota 97 7455 18098 35462 81176 201
Primárna platobná neschopnosť 2,081,981,130,67230,6248
Rentabilita vlastného imania, ROE -7,76-1,110,34510,13850,5609
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,9433,452,053,912,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,9433,452,053,912,94
Služby 1 449 5651 087 4901 179 829828 8671 014 996
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 293 484365 571284 867297 595213 045
Spotreba materiálu… 8 46611 1208 5689 7287 331
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 59 59752 21545 8320,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 557 9761 103 6951 286 751907 4061 098 528
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 2000,00000,00006 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 555 7761 103 6951 286 751901 4061 098 528
Účtovný cash flow 43 3921 60547 544-3 081-12 526
Úročený dlh 59 59752 21545 8320,00000,0000
Úrokové krytie -1,12-21,5111,075,400,0000
Vlastné imanie 2 29620 12142 43827 79323 945
Všetky záväzky 291 188345 450242 429269 802189 100
Výsledok hospodárenia -3 760-48 31326 99211 92419 972
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 760-48 31326 99211 92419 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 825-22 31714 6453 84813 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 31714 6453 84813 4302 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 861-17 01825 90010 22318 623
Záväzky 291 188345 450242 429269 802189 100
Záväzky z obchodného styku 218 515245 18386 017104 44792 422
Zisk pred zdanením -16 861-17 01825 90010 22318 623
Zmena EBIT 0,5468-0,57122,270,67363,20