M -Group Consulting s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 50422 50422 50427 4092 773
Bankové úvery 21 02021 02021 0200,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,82640,82640,82641,305,78
Bežné bankové úvery 21 02021 02021 0200,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000482,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,3100-2,460,9280
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,23600,7416-4,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,76-5,76-5,763,310,2093
Celkové tržby 0,00000,00004 28893 96224,00
Celkový dlh 27 23327 23327 23321 053480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 1691 1691 169-18 385-2 773
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-2,580,0432-83,67
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 85119 85119 85118 3852 773
Čistý cash flow 0,00000,00001 46615 612-2 128
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-10 1245 023-1 528
Čistý zisk 0,00000,0000-11 0844 063-2 008
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-11 0844 063-2 008-480,00
Cudzie zdroje 4 7294 7294 729-6 356-2 293
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000236,9920,740,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000013,400,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00002 010106,4742 173
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000236,9920,740,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000014,340,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000374,7194,24706,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000555,0081,787 300
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000089,890,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-10 1245 023-1 5280,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-10 1245 023-1 528
EBITDA 0,00000,0000-9 4605 372-1 513
EBITDA marža 0,00000,0000-2,210,0572-63,04
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-9 4605 372-1 513
Finančná páka -4,76-4,76-4,764,311,21
Finančné účty 19 85119 85119 85118 3852 773
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,21010,21010,2101-0,2319-0,8269
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2101-0,2101-0,21010,23190,8269
Hrubá marža 0,00000,0000-2,250,0573-63,04
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-10 1245 023-1 528
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27610,27610,27610,76810,1731
Krátkodobé pohľadávky 2 6532 6532 6535 3390,0000
Krátkodobé záväzky 6 2136 2136 21321 053480,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,000013 74588 5781 537
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00006 05281 539248,00
Obežný majetok 22 50422 50422 50426 9272 773
Obrat aktív 0,00000,00000,18163,430,0087
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,18163,490,0087
Obrat zásob 0,00000,00000,000025,460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000664,00349,0015,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000020 0810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-11 0844 063-2 008
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-0,68040,6392-0,8757
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-0,44990,1833-0,5510
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-0,44990,1833-0,5510
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0000-0,62140,7903-0,6664
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88210,88210,88210,67081,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,34190,1662-88,67
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,600,0660-6,10
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,35880,1662-88,67
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00003 4490,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82640,82640,82641,155,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00003,23-0,40711,08
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,93410,93410,93410,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,211,211,210,76810,1731
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,76-5,76-5,763,310,2093
Pridaná hodnota 0,00000,0000-9 6595 384-1 513
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00005,820,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-0,49250,1482-0,7241
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00002,340,6392-0,8757
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72890,72890,72890,87335,78
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-2,883,92-0,3173
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-2,883,92-0,3173
Služby 0,00000,00007 3844 6600,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 50422 50422 50427 4092 773
Spotreba materiálu… 0,00000,0000309,002 3791 289
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 02021 02021 0200,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00004 08693 96224,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 08693 96224,00
Účtovný cash flow 0,00000,00001 46615 612-2 128
Úročený dlh 21 02021 02021 0200,00000,0000
Vlastné imanie -4 729-4 729-4 7296 3562 293
Všetky záväzky 27 23327 23327 23321 053480,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-9 4605 372-1 513
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-9 4605 372-1 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-11 0844 063-2 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-11 0844 063-2 008-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-10 1245 023-1 528
Zásoby 0,00000,00000,00003 2030,0000
Záväzky 27 23327 23327 23321 053480,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000020 0810,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-10 1245 023-1 528
Zmena EBIT 0,00000,0000-2,02-3,290,0000