Sauny Patrik 7 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 148 926151 217123 574109 920119 934
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,001,111,111,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000904,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,24-2,82-3,07-3,03-4,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83000,55070,67540,70150,7865
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,686,075,264,976,23
Celkové tržby 431 672349 926260 332241 3620,0000
Celkový dlh 122 719129 842103 82391 515103 343
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 783-60 303-60 652-55 848-68 470
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 78360 30360 65255 84868 470
Čistý cash flow 84 78360 30360 65255 84868 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 7752 8712 149244,007 477
Čistý zisk 5 0511 591866,00-1 2456 218
Čistý zisk v minulom roku 1 591866,00-1 2453 0592 322
Cudzie zdroje -26 207-21 375-19 751-18 405-16 591
Daň z príjmov 1 210961,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 210961,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000339,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,2312,0815,2818,423,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,917,749,6314,713,48
Doba obratu aktív 127,91158,48173,88172,21166,44
Doba obratu pohľadávok 14,2312,0815,2818,953,48
Doba obratu zásob 0,00006 0464 68724 0750,0000
Doba splácania záväzkov 0,000017 53715 06994 037141,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,73114,75126,35124,72120,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 5352 3693 0370,0000
EBIT v minulom roku 2 8712 149244,004 9262 684
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 7752 8712 149244,007 477
EBITDA 18 62516 59917 3259 98821 439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 62516 59917 3259 98821 439
Efektívna daňová sadzba 0,19330,37660,5257-3,370,0000
Finančná páka 5,687,076,265,977,23
Finančné účty 84 78360 30360 65255 84868 470
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 28617 74318 07526 21621 171
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68590,72410,72670,72420,7259
Krátkodobé pohľadávky 16 56611 52410 85711 7572 505
Krátkodobé záväzky 102 145109 49789 79779 60987 057
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 12915 83114 1162 5710,0000
Krytie dlhovej služby 36,2452,0353,6418,8817,03
Materiál 0,00000,00000,00000,000021 025
Nákladové úroky 514,00319,00323,00529,001 259
Nákladové úroky v minulom roku 319,00323,00529,00907,00362,00
Náklady na predaný tovar 342 519281 530215 471199 022225 211
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 2792 175309,000,0000
Neobežný majetok 27 29341 64024 13621 59527 030
Obežný majetok 121 633109 57799 43888 32592 000
Obrat aktív 2,852,302,102,122,19
Obrat neobežného majetku 15,578,3610,7510,799,73
Obrat obežného majetku 3,493,182,612,642,86
Odpisy 14 34714 22815 30117 65111 557
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 34714 22815 30117 65111 557
Osobné náklady 59 45848 11121 11718 4850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 679,00156,00450,00272,00268,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 39815 81916 16716 40617 775
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56930,39880,49080,50810,5709
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72110,72070,48070,54440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000029,2920,20109,880,1679
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,392,081,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,071,210,93963,27
Pohľadávky z obchodného styku 12 7007 3816 8469 3912 505
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99220,65600,79630,84920,8257
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 164,95189,04187,78105,5754,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82400,85860,84020,83260,8617
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,686,075,264,976,23
Pridaná hodnota 82 45566 75343 92633 95337 807
Primárna platobná neschopnosť 0,48262,142,060,27380,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83000,55070,67540,70150,7865
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,597,825,999,164,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,597,825,999,164,82
Služby 71 47475 46064 63750 10146 390
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 148 926151 217123 574109 920119 934
Spotreba materiálu… 271 045203 791148 659148 612178 821
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 428 144348 933259 997241 225263 018
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 170650,00600,008 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 835 702344 637232 455112 7430,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -410 7283 64626 942120 232263 018
Účtovný cash flow 84 78360 30360 65255 84868 470
Úrokové krytie 13,189,006,650,46125,94
Vlastné imanie 26 20721 37519 75118 40516 591
Všetky záväzky 122 719129 842103 82391 515103 343
Výsledok hospodárenia 7 4483 0212 624587,009 882
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 4483 0212 624587,009 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 0511 591866,00-1 2456 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 591866,00-1 2453 0592 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 2612 5521 826-285,008 225
Zásoby 20 28437 75027 92920 38121 025
Záväzky 122 719129 842103 82391 515103 343
Záväzky z obchodného styku 6 12915 83114 1162 5710,0000
Zisk pred zdanením 6 2612 5521 826-285,008 225
Zmena EBIT 2,361,348,810,04952,79

Činnosti firmy
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Výroba audiovizuálnych záznamov a zvukových nahrávok so súhlasom autora
Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba,..
Prenájom strojov prístrojov a zariadení
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej..
Logistika - optimalizácia prepravných ciest
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Skladovanie (okrem prevádzkovania skladov verejných)
Sťahovanie s výnimkou vykonávania dopravy
Pílenie, hobľovanie, impregnovanie dreva v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Producentská činnosť v oblasti televíznej video tvorby
Montáž a predaj sáun z vopred vyhotovených dielov s výnimkou zásahu do vyhradených..
Prevádzkovanie sauny
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba drevených paliet a obalov v rozsahu voľnej živnosti
Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou uásahu do vyhradených..
Maliarske a natieračské práce
Organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti
Zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielcov
Prenájom motorových vozidiel
Automatizované spracovanie dát
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba suchých a parných sáun - zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Upratovacie práce
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..