3 M CARGO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 234 395222 618203 195182 850182 028
Bežná likvidita III. stupeň 3,803,242,771,851,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5076-0,4378-0,4666-0,4172-2,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,671,261,070,55220,6668
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30590,35790,44300,77143,07
Celkové tržby 185 489177 085195 393159 7530,0000
Celkový dlh 54 90158 67762 38179 626137 328
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -91 105-71 773-65 700-43 067-91 108
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 91 10571 77365 70043 06791 108
Čistý cash flow 91 10571 77365 70043 06791 108
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 06830 53048 60547 32152 610
Čistý zisk 15 55323 12637 59036 62252 610
Čistý zisk v minulom roku 23 12637 59036 62221 90214 259
Cudzie zdroje -179 494-163 941-140 814-103 224-44 700
Daň z príjmov 6 9436 62810 54710 5610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 62810 54710 5616 1780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9436 62810 54710 5610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 231,22241,50194,34231,09203,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 231,22234,11194,34230,67203,32
Doba obratu aktív 464,62475,83379,96417,77472,07
Doba obratu pohľadávok 231,22241,50194,34231,09203,32
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000882,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 108,26121,81114,58178,19354,36
EBIT v minulom roku 30 53048 60547 32128 08014 259
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 06830 53048 60547 32152 610
EBITDA 38 90746 09862 58556 08973 861
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 90746 09862 58556 08973 861
Finančná páka 1,311,361,441,774,07
Finančné účty 91 10571 77365 70043 06791 108
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7658-0,7364-0,6930-0,5645-0,2456
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76580,73640,69300,56450,2456
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 81451 00662 91655 91973 595
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23300,25600,30150,42650,7506
Krátkodobé pohľadávky 116 647112 987103 926101 14578 401
Krátkodobé záväzky 54 61756 99061 27277 989136 639
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 12614 43419 09125 4230,0000
Krytie dlhovej služby 68,0259,40133,73406,440,0000
Nákladové úroky 572,00776,00468,00138,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 776,00468,00138,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 115 334105 030112 37381 40556 491
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 050
Neobežný majetok 26 64337 85833 56938 63812 519
Obežný majetok 207 752184 760169 626144 212169 509
Obrat aktív 0,78560,76710,96060,87370,7732
Obrat neobežného majetku 6,914,515,814,1311,24
Obrat obežného majetku 0,88630,92431,151,110,8303
Odpisy 15 50317 92814 0698 5864 855
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 50317 92814 0698 5864 855
Osobné náklady 25 13318 43315 93018 6350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,0092,0069,00170,00266,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 05641 05451 65945 20857 465
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08660,14110,26690,35481,18
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12830,18430,34250,45131,16
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38870,32240,32330,23550,5005
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,743,575,204,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,691,812,762,8817,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,49480,42030,33660,26960,6473
Pohľadávky z obchodného styku 116 647109 528103 926100 96178 401
Pohotová likvidita II. stupeň 3,803,242,771,851,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,97-2,28-2,14-2,40-0,4906
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 159,2792,49140,38312,080,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23420,26360,30700,43550,7544
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30590,35790,44300,77143,07
Pridaná hodnota 68 80565 73682 82078 34884 251
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08660,14110,26690,35481,18
Rýchla likvidita I. stupeň 1,671,261,070,55220,6668
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,411,270,99671,421,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,411,270,99671,421,86
Služby 33 78739 94143 43632 57629 961
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 234 395222 618203 195182 850182 028
Spotreba materiálu… 81 54765 08968 93748 82925 480
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 184 139173 266195 393159 753140 742
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 500200,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 184 139170 766195 193159 753140 742
Účtovný cash flow 91 10571 77365 70043 06791 108
Úrokové krytie 40,3339,34103,86342,910,0000
Vlastné imanie 179 494163 941140 814103 22444 700
Všetky záväzky 54 90158 67762 38179 626137 328
Výsledok hospodárenia 23 19230 67048 71647 50369 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 19230 67048 71647 50369 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 55323 12637 59036 62252 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 12637 59036 62221 90214 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 49629 75448 13747 18368 325
Záväzky 54 90158 67762 38179 626137 328
Záväzky z obchodného styku 18 12614 43419 09125 4230,0000
Zisk pred zdanením 22 49629 75448 13747 18368 325
Zmena EBIT 0,75560,62811,031,693,69
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 212,000,00000,00000,00000,0000