CEBA Žilina, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 66 55146 35033 869104 279253 395
Bankové úvery 39 52711 5410,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,663,372,051,41
Bežné bankové úvery 39 52711 5410,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9395-0,7200-0,4140-1,03-0,6956
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,052,711,921,640,2622
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,960,79190,39520,75682,97
Celkové tržby 86 49980 64053 33355 606451 239
Celkový dlh 44 08320 4849 59444 922189 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 419-7 083-10 049-61 332-44 365
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,03930,0197-0,59290,05060,2132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 10818 62410 04961 33244 365
Čistý cash flow 21 10818 62410 04961 33244 365
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 6981 818-30 5464 733121 314
Čistý zisk -3 3971 590-31 6222 81196 184
Čistý zisk v minulom roku 1 590-31 6222 811-12 3178 664
Cudzie zdroje -22 468-25 866-24 275-59 357-63 781
Daň z príjmov 0,00000,0000960,001 76423 515
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 764960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,001 76423 515
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 160,6657,1151,93108,23157,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,1849,00-4,31157,03
Doba obratu aktív 282,86223,27232,28750,74205,38
Doba obratu pohľadávok 160,6657,1151,93108,23157,21
Doba splácania záväzkov 957,340,00000,00000,00008 760
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,8433,1135,87268,82137,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 406,680,00000,00000,00004 395
EBIT v minulom roku 1 818-30 5464 733-10 42812 750
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 6981 818-30 5464 733121 314
EBITDA 7 00711 279-18 8688 562135 035
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 00711 279-18 8688 562135 035
Finančná páka 2,961,791,401,763,97
Finančné účty 21 10818 62410 04961 33244 365
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3376-0,5581-0,7167-0,5692-0,2517
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33760,55810,71670,56920,2517
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 52820 612-18 98016 211134 880
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05250,14830,15440,35810,6678
Krátkodobé pohľadávky 37 80011 8577 57215 033193 969
Krátkodobé záväzky 3 4916 8735 23037 340169 206
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4834 1582 2674 10584 892
Krytie dlhovej služby 4,1249,47-162,6654,1983,61
Nákladové úroky 1 699228,00116,00158,001 615
Nákladové úroky v minulom roku 228,00116,00158,00929,004 086
Náklady na predaný tovar 57 67238 74241 57026 885268 254
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 3310,00000,00000,00007 050
Neobežný majetok 7 64315 86916 24827 81315 061
Obežný majetok 58 90830 48117 62176 466238 334
Obrat aktív 1,291,631,570,48621,78
Obrat neobežného majetku 11,244,773,281,8229,90
Obrat obežného majetku 1,462,493,020,66301,89
Odpisy 8 22610 51310 4517 60513 568
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 22610 51310 4517 60513 568
Osobné náklady 18 45323 01325 70612 67935 264
Ostatné náklady na finančnú činnosť 479,00352,00112,00101,00155,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000023,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 82912 103-21 17110 416109 752
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,05480,0425-1,300,04741,51
Podiel EBIT k aktívam -0,02550,0392-0,90190,04540,4788
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,02550,0392-0,90190,04540,4788
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02690,0461-1,070,07071,44
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31720,40180,29670,58820,1751
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65430,62142,210,53240,1937
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,24400,23100,18841,100,0983
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,190,00000,00000,000025,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,610,45331,885,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,100,32231,173,73
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,24580,24580,18881,210,0985
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000867,007 145-599,00193 742
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,663,372,051,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,06-1,39-2,42-0,9678-1,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,4281,6886,63388,1827,47
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,59390,24900,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66240,44190,28330,43080,7483
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,960,79190,39520,75682,97
Pridaná hodnota 28 20437 03211 65223 814182 077
Primárna platobná neschopnosť 0,00004,800,3173-6,850,4382
Rentabilita aktív, ROA -0,05100,0343-0,93370,02700,3796
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,15120,0615-1,300,04741,51
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49071,011,921,640,2622
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,291,82-0,50855,251,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,291,82-0,50855,251,40
Služby 11 20517 8819 91211 651216 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 55146 35033 869104 279253 395
Spotreba materiálu… 45 13620 86131 65815 23444 977
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39 52711 5410,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 87680 60553 22254 574450 331
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 8310,00003 8750,0000
Tržby z predaja tovaru 3 6781 4130,00000,00007 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 19874 36153 22250 699443 288
Účtovný cash flow 21 10818 62410 04961 33244 365
Úročený dlh 39 52711 5410,00000,00000,0000
Úrokové krytie -0,99947,97-263,3329,9675,12
Vlastné imanie 22 46825 86624 27559 35763 781
Všetky záväzky 44 08320 4849 59444 922189 614
Výsledok hospodárenia -1 2192 147-30 4344 832121 467
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 2192 147-30 4344 832121 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 3971 590-31 6222 81196 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 590-31 6222 811-12 3178 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 3971 590-30 6624 575119 699
Zásoby 0,00000,00000,0000101,000,0000
Záväzky 44 08320 4849 59444 922189 614
Záväzky z obchodného styku 1 4834 1582 2674 10584 892
Zisk pred zdanením -3 3971 590-30 6624 575119 699
Zmena EBIT -0,9340-0,0595-6,45-0,45399,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 4501 1150,00000,0000

Činnosti firmy
Obkladanie stien suchou cestou /lepením/
Kladenie dlážkových krytín - kobercovín a iných pružných dlážkových krytín,..
Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov
Upratovacie práce
Demolačné, zemné, prípravné práce pre stavbu
Zámočníctvo
Maliarske a natieračske práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Murárstvo
Izolatérstvo
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov,..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Klampiarstvo
Opatrovateľská služba mimo rámec sociálnych služieb
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Vedenie motorových vozidiel
Vykonávanie stavebných prác vo výškach s použitím horolezeckej alebo speleologickej..
Reklamná a propagačná činnosť
Lešenárske a zváračske práce
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prenájom hnuteľných vecí
Vykonávanie stierkovacích prác
Montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Tesárstvo
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien