MEDICENTRUM SNINA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 355 116290 611230 801178 746128 391
Bežná likvidita III. stupeň 67,3269,5661,9625,7613,50
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2848-0,3786-0,6583-0,5739-0,9422
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,8725,9740,2615,6111,70
Celkové tržby 151 886149 029152 666133 414112 802
Celkový dlh 6 5185 2554 6437 13810 244
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 297-108 026-148 889-98 494-111 313
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 297108 026148 88998 494111 313
Čistý cash flow 99 297108 026148 88998 494111 313
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 24075 56969 45468 65751 834
Čistý zisk 63 24259 19854 55053 46140 408
Čistý zisk v minulom roku 59 19854 55053 46140 40814 188
Cudzie zdroje -348 598-285 356-226 158-171 608-118 147
Daň z príjmov 17 99816 37114 90415 19611 426
Daň z príjmov v minulom roku 16 37114 90415 19611 4264 231
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 99816 37114 90415 19611 426
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 612,47443,97207,19175,2355,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,641,681,130,00000,0000
Doba obratu aktív 853,39711,76595,95489,02415,44
Doba obratu pohľadávok 612,47443,97207,19175,2355,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,6410,199,5517,2630,78
EBIT v minulom roku 75 56969 45468 65751 83418 419
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 24075 56969 45468 65751 834
EBITDA 81 86076 16673 19170 97352 008
EBITDA marža 0,53900,51110,47940,53200,4611
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 81 86076 16673 19170 97352 008
Finančná páka 1,021,021,021,041,09
Finančné účty 99 297108 026148 88998 494111 313
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9816-0,9819-0,9799-0,9601-0,9202
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98160,98190,97990,96010,9202
Hrubá marža 0,82500,77630,67050,72310,6572
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 59875 92794 98670 80251 833
Krátkodobé pohľadávky 254 865181 27380 24264 05017 078
Krátkodobé záväzky 5 2614 1593 6986 3099 513
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 48,0052,0052,0048,00294,00
Náklady na predaný tovar 26 58733 33338 99336 94438 663
Neobežný majetok 954,001 3121 67016 2020,0000
Obežný majetok 354 162289 299229 131162 544128 391
Obrat aktív 0,42770,51280,61250,74640,8786
Obrat neobežného majetku 159,21113,5984,658,230,0000
Obrat obežného majetku 0,42890,51510,61690,82080,8786
Odpisy 358,00358,002 0462 1450,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 358,00358,002 0462 1450,0000
Osobné náklady 36 22034 42526 20822 29019 046
Ostatné náklady na finančnú činnosť 262,00239,00205,00171,00175,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63 60059 55656 59655 60640 408
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27960,37170,64510,55100,8670
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,65380,72490,97530,73830,9868
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,463,363,914,333,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,433,333,623,953,89
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,65380,72491,050,73830,9868
Pohľadávky z obchodného styku 681,00684,00438,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 67,3269,5661,9625,7613,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,51-2,64-1,52-1,74-1,06
Pridaná hodnota 125 299115 696102 36596 47074 139
Rýchla likvidita I. stupeň 18,8725,9740,2615,6111,70
Služby 17 32523 46526 84226 68829 952
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 355 116290 611230 801178 746128 391
Spotreba materiálu… 9 2629 86812 15110 2568 711
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 151 886149 029152 358133 414112 802
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000011 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 886149 029141 358133 414112 802
Účtovný cash flow 99 297108 026148 88998 494111 313
Vlastné imanie 348 598285 356226 158171 608118 147
Všetky záväzky 6 5185 2554 6437 13810 244
Výsledok hospodárenia 81 50275 80869 65968 82852 008
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 81 50275 80869 65968 82852 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 24259 19854 55053 46140 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 19854 55053 46140 40814 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 81 24075 56969 45468 65751 834
Záväzky 6 5185 2554 6437 13810 244
Záväzky z obchodného styku 48,0052,0052,0048,00294,00
Zisk pred zdanením 81 24075 56969 45468 65751 834
Zmena EBIT 1,081,091,011,322,81
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000012 4860,00000,0000