AK two spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 193 598117 96764 723202 056160 689
Bežná likvidita III. stupeň 1,702,029,011,2616,69
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,26-1,71-0,7727-3,46-0,8220
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,581,837,071,1914,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,430,94480,11642,910,0569
Celkové tržby 164 043143 678136 431127 447119 743
Celkový dlh 114 06657 3106 749150 3438 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -179 541-104 003-44 797-178 738-124 975
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 179 541104 00344 797178 738124 975
Čistý cash flow 179 541104 00344 797178 738124 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92 59069 17065 71458 60555 722
Čistý zisk 72 22753 35350 66944 40842 182
Čistý zisk v minulom roku 53 35350 66944 40842 18232 001
Cudzie zdroje -79 532-60 657-57 974-51 713-152 037
Daň z príjmov 20 36315 81715 04514 19713 540
Daň z príjmov v minulom roku 15 81715 04514 19713 5409 349
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 36315 81715 04514 19713 540
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,6827,8633,3831,6457,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7426,1631,3929,5854,76
Doba obratu aktív 436,29301,55176,29578,79492,95
Doba obratu pohľadávok 31,6827,8633,3831,6457,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 256,08145,4017,25430,5726,43
EBIT v minulom roku 69 17065 71458 60555 72241 350
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92 59069 17065 71458 60555 722
EBITDA 97 05475 04071 63164 65861 858
EBITDA marža 0,59160,52230,52500,50730,5166
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 97 05475 04071 63164 65861 858
Finančná páka 2,431,941,123,911,06
Finančné účty 179 541104 00344 797178 738124 975
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4108-0,5142-0,8957-0,2559-0,9462
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41080,51420,89570,25590,9462
Hrubá marža 0,92570,92020,91640,94260,9232
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 95 65773 77270 30663 19260 298
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58690,48220,09790,74390,0536
Krátkodobé pohľadávky 14 05710 89712 25611 04618 840
Krátkodobé záväzky 113 63056 8806 335150 3138 616
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 51,0056,00166,0064,00251,00
Náklady na predaný tovar 10 11310 5728 9807 2958 434
Neobežný majetok 0,00003 0677 67012 27216 874
Obežný majetok 193 598114 90057 053189 784143 815
Obrat aktív 0,83661,212,070,63060,7404
Obrat neobežného majetku 0,000046,5617,4710,387,05
Obrat obežného majetku 0,83661,242,350,67140,8273
Odpisy 3 0674 6024 6024 6024 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0674 6024 6024 6024 602
Osobné náklady 56 38257 59155 15454 87848 809
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3971 2681 3251 4661 560
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 75 29457 95555 27149 01046 784
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,90820,87960,87400,85870,2774
Podiel EBIT k aktívam 0,47830,58641,020,29000,3468
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,47830,58641,020,29000,3468
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,161,131,131,130,3664
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92740,88160,69210,88460,7777
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,090,72390,32831,401,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,692,302,272,192,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,552,132,092,022,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,110,72840,33431,401,05
Pohľadávky z obchodného styku 13 19810 23511 52410 32817 852
Pohotová likvidita II. stupeň 1,702,029,011,2616,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4430-0,5832-1,29-0,2893-1,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58920,48580,10430,74410,0538
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,430,94480,11642,910,0569
Pridaná hodnota 151 851132 217125 028120 127110 547
Rentabilita aktív, ROA 0,37310,45230,78290,21980,2625
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,90820,87960,87400,85870,2774
Rýchla likvidita I. stupeň 1,581,837,071,1914,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,180,76370,09422,330,1399
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,180,76370,09422,330,1399
Služby 5 6244 6475 9082 7333 394
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 193 598117 96764 723202 056160 689
Spotreba materiálu… 4 4895 9253 0724 5625 040
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 161 964142 789134 008127 422118 981
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 161 964142 789134 008127 422118 981
Účtovný cash flow 179 541104 00344 797178 738124 975
Vlastné imanie 79 53260 65757 97451 713152 037
Všetky záväzky 114 06657 3106 749150 3438 652
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,90820,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 93 98770 43867 02960 05657 256
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 93 98770 43867 02960 05657 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 22753 35350 66944 40842 182
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 35350 66944 40842 18232 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 92 59069 17065 71458 60555 722
Záväzky 114 06657 3106 749150 3438 652
Záväzky z obchodného styku 51,0056,00166,0064,00251,00
Zisk pred zdanením 92 59069 17065 71458 60555 722
Zmena EBIT 1,341,051,121,051,35
Účtovné závierky