BSM TRADE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 282 3120,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 151 2790,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,010,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 48 7090,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,590,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 23 1780,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 220 8540,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 148 8730,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,91290,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4060,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 9190,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 2000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -21 1600,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -47 0320,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -61 4580,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 102 5700,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 102 5700,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 7110,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 6950,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 4750,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 7110,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0070,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -33 9630,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 2000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -20 3530,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,87810,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20 3530,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 4,590,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 4060,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,70860,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 0470,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 107 9180,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 63 5320,00000,00000,00000,0000
Materiál 2 6730,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 13 0690,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 39 4490,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 169 3150,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 112 9970,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 158,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 9740,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 1600,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -103,950,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -103,950,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 106 8960,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98290,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32,030,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,53590,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78230,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,590,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -16 4240,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,850,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,850,00000,00000,00000,0000
Služby 4 2270,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 282 3120,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 35 2220,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 151 2790,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 1780,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 153,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 0250,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 9190,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 151 2790,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 61 4580,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 220 8540,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -20 2000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 2000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 1600,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -47 0320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 2000,00000,00000,00000,0000
Zásoby 2 6730,00000,00000,00000,0000
Záväzky 220 8540,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 9 9740,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -20 2000,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,59480,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prípravné práce pre stavbu
Sprostredkovanie dopravy - služby dopravných agentúr
Odlievanie železa
Vŕtanie, údržba a čistenie studní
Tapetovanie
Pomocné práce na stavbe
Maliarske a natieračské práce
Omietkárske práce
Montáž, oprava a údržba ventilačných a klimatizačných zariadení
Výroba plastových okien a dverí
Administratívne práce
Čistenie staveniska
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
Výroba betónu
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba náradia
Výroba strojov, prístrojov a zariadení
Výroba čerpadiel a kompresorov
Odlievanie ocele
Odlievanie ľahkých kovov
Zimná údržba ciest a chodníkov
Kosenie, sadové a terénne úpravy
Recyklácia kovového odpadu a šrotu
Pokladanie textilných podlahových krytín
Výroba izolačného skla
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Zemné a kopačské práce
Demolácie a búracie práce
Prenájom motorových vozidiel
Inštalácia dopravných značiek
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane..
Výroba a montáž balkónových a logiových presklení
Upratovacie a čistiace práce
Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry
Ambulantný predaj, predaj na trhoch
Správa bytového a nebytového fondu
Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
Odlievanie neželezných kovov
Zasklievacie práce /vrátane rámovania obrazov/
Kladenie armatúr
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečeným odpadom
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Výroba a montáž sieťok a okenných žalúzií
Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej..
Výroba kovových a železných konštrukcií a ich častí
Montáž okenného a dverného tesnenia, markíz, roliet, žalúzií, protislnečných..
Lešenárske práce
Výroba a montáž plastových parapetových dosiek