ADOS - Majzlíková, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 141 253167 44068 94787 59880 282
Bankové úvery 4 12210 29016 45811 15417 888
Bežná likvidita III. stupeň 1,050,48920,35770,22770,7116
Bežné bankové úvery 4 12210 29016 45811 1540,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0190-1,111,200,00000,0029
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,116,01-32,33-47,01-58,67
Celkové tržby 428 576352 069236 584221 458221 654
Celkový dlh 130 478143 55771 14889 50281 674
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 917-16 18613 81611 15417 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 205,0026 4762 6420,00004,00
Čistý cash flow 205,0026 4762 6420,00004,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 61739 9735 9841 099128,00
Čistý zisk -9 10826 084-297,00-5 872-4 325
Čistý zisk v minulom roku 26 084-297,00-5 872-4 3251 585
Cudzie zdroje -10 775-23 8832 2011 9041 392
Daň z príjmov 1 8478 439520,00480,00492,00
Daň z príjmov v minulom roku 8 439520,00480,00492,00494,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8478 439520,00480,00492,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000017 888
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000017 888
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,3345,5635,3334,3470,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,4941,6432,2630,3255,35
Doba obratu aktív 120,58174,57107,10147,74137,03
Doba obratu pohľadávok 43,3345,5635,3334,3470,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,00138,8284,67132,0199,11
EBIT v minulom roku 39 9735 9841 099128,004 919
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 61739 9735 9841 099128,00
EBITDA 50 07477 41136 28529 36117 279
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 07477 41136 28529 36117 279
Efektívna daňová sadzba -0,25440,24442,33-0,0890-0,1284
Finančná páka 13,117,01-31,33-46,01-57,67
Finančné účty 205,0026 4762 6420,00004,00
Hrubá marža 0,85950,82400,79070,81160,7969
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 18171 70129 66024 02315 419
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31510,79520,79060,89350,7233
Krátkodobé pohľadávky 50 75743 69722 74520 36241 316
Krátkodobé záväzky 44 511133 15054 51178 26958 068
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 980100 90639 51065 83844 082
Krytie dlhovej služby 5,6414,206,304,524,36
Nákladové úroky 8 8785 4505 7616 4913 961
Nákladové úroky v minulom roku 5 4505 7616 4913 9612 840
Náklady na predaný tovar 59 19759 98647 91936 67337 220
Neobežný majetok 90 29197 26743 56067 23638 962
Obežný majetok 50 96270 17325 38720 36241 320
Obrat aktív 3,032,093,412,472,66
Obrat neobežného majetku 4,743,605,393,225,49
Obrat obežného majetku 8,394,999,2610,635,18
Odpisy 43 23631 72823 67622 92414 691
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 23631 72823 67622 92414 691
Osobné náklady 308 742212 956150 890152 591157 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 8935 7106 6255 3383 060
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 12857 81223 37917 05210 366
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,61140,7633-0,0208-0,6348-0,2622
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01671,170,41450,11780,0058
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83810,73410,80660,84890,8889
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,361,241,181,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,191,071,021,03
Pohľadávky z obchodného styku 40 40539 94120 76617 97732 427
Pohotová likvidita II. stupeň 1,050,48920,35770,22770,7116
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -52,56-0,90210,83310,0000348,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,02314,860,45860,00000,0010
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92370,85741,031,021,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,116,01-32,33-47,01-58,67
Pridaná hodnota 368 379290 101187 058179 744176 627
Primárna platobná neschopnosť 0,32122,531,903,661,36
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,84531,090,13493,083,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,611,851,963,054,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,611,851,963,054,73
Služby 31 52130 98926 99017 26417 487
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 141 253167 44068 94787 59880 282
Spotreba materiálu… 27 67628 99720 92919 40919 733
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 12210 29016 45811 15417 888
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 428 576350 087234 977216 417214 447
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,0000600,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 427 576350 087234 977216 417213 847
Účtovný cash flow 205,0026 4762 6420,00004,00
Úročený dlh 4 12210 29016 45811 15417 888
Úrokové krytie 0,18217,331,040,16930,0323
Vlastné imanie 10 77523 883-2 201-1 904-1 392
Všetky záväzky 130 478143 55771 14889 50281 674
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,61140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 83845 68312 6096 4373 188
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 83845 68312 6096 4373 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 10826 084-297,00-5 872-4 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 084-297,00-5 872-4 3251 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 26134 523223,00-5 392-3 833
Záväzky 130 478143 55771 14889 50281 674
Záväzky z obchodného styku 12 980100 90639 51065 83844 082
Zisk pred zdanením -7 26134 523223,00-5 392-3 833
Zmena EBIT 0,04056,685,448,590,0260
Účtovné závierky