ALCOMP spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 41521 46421 97918 47018 017
Bežná likvidita III. stupeň 46,3747,178,2133,708,84
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02-1,02-1,13-0,0247-0,3823
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 46,2347,028,180,80843,00
Celkové tržby 32 68633 93032 28821 47122 917
Celkový dlh 505,00455,002 676548,002 039
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 344-21 392-21 880-18 362-17 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 34421 39221 88018 36217 919
Čistý cash flow 23 34421 39221 880443,006 108
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 4062 1611 9212 4926 058
Čistý zisk 1 9001 7061 3811 9444 725
Čistý zisk v minulom roku 1 7061 3811 9444 7251 540
Cudzie zdroje -22 910-21 009-19 303-17 922-15 978
Daň z príjmov 506,00455,00540,00548,001 333
Daň z príjmov v minulom roku 455,00540,00548,001 333529,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 506,00455,00540,00548,001 333
Doba obratu aktív 261,47230,90248,46313,98286,96
Doba obratu zásob 6,318,214,289,154,33
Doba splácania záväzkov 44,8651,90115,8046,4590,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,644,8930,259,3232,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000092,430,000031,26
EBIT v minulom roku 2 1611 9212 4926 0582 069
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 4062 1611 9212 4926 058
EBITDA 2 5452 2902 0442 6026 164
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 5452 2902 0442 6026 164
Finančná páka 1,021,021,141,031,13
Finančné účty 23 34421 39221 88018 36217 919
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9784-0,9788-0,8782-0,9703-0,8868
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97840,97880,87820,97030,8868
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 4062 1611 9212 4926 057
Krátkodobé záväzky 505,00455,002 676548,002 039
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 1360,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00008,0098,00
Náklady na predaný tovar 30 14131 64029 29718 86916 753
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 1093 2008 4354 3068 254
Obežný majetok 23 41521 46421 97918 47018 017
Obrat aktív 1,401,581,471,161,27
Obrat obežného majetku 1,401,581,471,161,27
Obrat zásob 57,8744,4485,2039,8784,22
Osobné náklady 0,00000,0000947,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 139,00129,00123,00110,00107,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000707,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 9001 7061 3811 9444 725
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99700,99660,99550,99420,9946
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,71420,63050,67770,02060,2665
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,61940,71560,35460,60430,7468
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00003,160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00003,160,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71420,63050,67770,02060,2665
Pohotová likvidita II. stupeň 46,2347,028,1833,518,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9814-0,9821-0,8822-40,46-2,62
Pridaná hodnota 2 5452 2902 9912 6026 164
Rýchla likvidita I. stupeň 46,2347,028,1833,518,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,19840,19871,310,21060,3308
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,19840,19871,310,21060,3308
Služby 17 22318 37916 1287 1702 450
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 41521 46421 97918 47018 017
Spotreba materiálu… 8 80910 0614 7347 3936 049
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 68633 93032 28821 47122 917
Tržby z predaja tovaru 4 4093 2239 5914 8469 297
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 27730 70722 69716 62513 620
Účtovný cash flow 23 34421 39221 880443,006 108
Vlastné imanie 22 91021 00919 30317 92215 978
Všetky záväzky 505,00455,002 676548,002 039
Výsledok hospodárenia 2 5452 2902 0442 6026 164
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5452 2902 0442 6026 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 9001 7061 3811 9444 725
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7061 3811 9444 7251 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 4062 1611 9212 4926 058
Zásoby 71,0072,0099,00108,0098,00
Záväzky 505,00455,002 676548,002 039
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 1360,0000707,00
Zisk pred zdanením 2 4062 1611 9212 4926 058
Zmena EBIT 1,111,120,77090,41142,93