Desať, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 472 1491 497 8121 070 4691 624 444843 456
Bankové úvery 0,00000,000038 9640,000034 647
Bežná likvidita III. stupeň 0,98961,080,93100,96640,9830
Bežné bankové úvery 0,00000,000038 9640,000034 647
Časové rozlíšenie aktív 4 20332 19461 78090 616118 434
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000033 136
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,341,161,113,301,34
Celkové tržby 1 103 3673 890 5473 303 1783 818 5161 000 638
Celkový dlh 843 535803 350564 2001 246 689463 449
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -444 587-180 9558 465-198 034-13 571
Čistá hodnota zákazky 2 4253 0250,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 444 587180 95530 499208 03448 218
Čistý cash flow 263 632150 456-177 535159 816-165 458
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 161335 328317 83046 74210 774
Čistý zisk 17 593263 461249 31334 5184 636
Čistý zisk v minulom roku 263 461249 31334 5184 6365 169
Cudzie zdroje -628 614-694 462-506 269-377 755-346 871
Daň z príjmov 7 29870 47266 9149 7573 083
Daň z príjmov v minulom roku 70 47266 9149 7573 08313 019
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 29870 47266 9149 7573 083
Dlhodobé pohľadávky 307 834295 183145 452144 94073 999
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,1649,2538,1778,18110,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,7137,1337,7662,94105,88
Doba obratu aktív 495,02142,05120,12156,44317,85
Doba obratu pohľadávok 173,6777,2554,4992,14138,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 237,2564,9648,68110,10153,13
EBIT v minulom roku 335 328317 83046 74210 77421 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 161335 328317 83046 74210 774
EBITDA 164 734444 235399 362114 83178 640
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 164 734444 235399 362114 83178 640
Finančná páka 2,342,162,114,302,43
Finančné účty 444 587180 95530 499208 03448 218
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 191 158522 572493 670168 024129 671
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47930,45730,40530,70380,4818
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000010 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 208 660519 344340 138811 826294 189
Krátkodobé záväzky 705 571684 956433 8631 143 280406 356
Krytie dlhovej služby 129,71318,45249,1346,5525,74
Materiál 40 8137 8767 7644 0575 242
Nákladové úroky 1 2701 3951 6032 4673 055
Nákladové úroky v minulom roku 1 3951 6032 4673 0553 159
Náklady na predaný tovar 735 8343 203 1952 655 2823 534 548755 466
Neobežný majetok 466 052462 260484 836364 971303 374
Obežný majetok 1 001 8941 003 358523 8531 168 857421 648
Obrat aktív 0,73732,573,042,331,15
Obrat neobežného majetku 2,338,336,7110,383,19
Obrat obežného majetku 1,083,846,213,242,30
Odpisy 131 068122 65289 35074 11470 528
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 65 53461 32644 67537 05735 264
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 65 53461 32644 67537 05735 264
Osobné náklady 233 246234 693212 408164 196164 052
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 0183 6614 4161 9111 055
Ostatné záväzky z obchodného styku 505 120538 866255 2311 083 162348 740
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 148 661386 113338 663108 63275 164
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66710,36360,35540,64250,7698
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,502,752,811,561,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95981,811,981,070,9084
Pohľadávky z obchodného styku 171 633391 475336 547653 559280 969
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93181,070,91450,96290,9720
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,38-4,622,85-2,362,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 207,58107,85-110,7564,78-54,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57300,53630,52710,76750,5495
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,341,161,113,301,34
Pridaná hodnota 349 654645 395597 609255 564213 100
Primárna platobná neschopnosť 2,961,380,75841,661,24
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63010,26420,06450,18040,1017
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,121,811,4110,865,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,121,811,4110,865,89
Služby 389 2142 371 2331 887 4382 742 743413 837
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 472 1491 497 8121 070 4691 624 444843 456
Spotreba materiálu… 346 620831 962767 844791 805341 629
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000038 96410 00034 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 102 7093 889 5893 302 2533 817 664994 609
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 22140 99949 36227 55226 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 085 4883 848 5903 252 8913 790 112968 566
Účtovný cash flow 263 632150 456-177 535159 816-165 458
Úročený dlh 0,00000,000038 96410 00034 647
Úrokové krytie 20,60240,38198,2718,953,53
Vlastné imanie 628 614694 462506 269377 755346 871
Všetky záväzky 843 535803 350564 2001 246 689463 449
Výsledok hospodárenia 34 456343 242332 06848 72211 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 456343 242332 06848 72211 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 593263 461249 31334 5184 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 263 461249 31334 5184 6365 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 891333 933316 22744 2757 719
Zásoby 40 8137 8767 7644 0575 242
Záväzky 843 535803 350564 2001 246 689463 449
Záväzky z obchodného styku 507 545541 891255 2311 083 162348 740
Zisk pred zdanením 24 891333 933316 22744 2757 719
Zmena EBIT 0,07801,066,804,340,5047
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 43119 34027 30619 54722 327