PROENERGS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 218 4762 065 3021 704 9341 865 3941 910 816
Bankové úvery 237 911168 297234 673290 3990,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,390,37510,50640,7725
Bežné bankové úvery 160 43890 82478 600131 3090,0000
Časové rozlíšenie aktív 20 5998 61423 44739 6177 466
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2776-0,0571-0,35810,9178-0,9820
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69100,19200,1268-0,43630,2202
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62710,50393,772,854,61
Celkové tržby 3 425 4463 952 6361 202 5851 717 1731 958 272
Celkový dlh 855 020691 9981 347 7691 381 0621 570 317
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -357 868-9 045135 752319 361-465 558
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 605 779227 342148 92121 038465 558
Čistý cash flow 378 43778 421127 883-444 520334 366
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 015454 354-120 353196 332389 272
Čistý zisk -14 221351 854-127 168143 834307 161
Čistý zisk v minulom roku 351 854-127 168143 834307 1616 484
Cudzie zdroje -1 363 456-1 373 304-357 165-484 332-340 499
Daň z príjmov 655,0090 9650,000043 62481 499
Daň z príjmov v minulom roku 90 9650,000043 62481 4992 882
Daň z príjmov z bežnej činnosti 655,0090 9650,000043 62481 499
Dlhodobé bankové úvery 77 47377 473156 073159 0900,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 8710,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 77 47377 473156 073159 0900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,8478,68116,11111,06129,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,6567,9680,7796,52128,27
Doba obratu aktív 402,91326,72883,27399,54365,96
Doba obratu pohľadávok 71,0978,68116,11111,06129,40
Doba obratu zásob 1 8351 7340,0000169,420,0000
Doba splácania záväzkov 30 19425 2940,00006 0560,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,4664,62522,31218,20290,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25 20615 5160,00001 8590,0000
EBIT v minulom roku 454 354-120 353196 332389 2729 567
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 015454 354-120 353196 332389 272
EBITDA 437 753898 03779 520577 227582 852
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 437 753898 03779 520577 227582 852
Finančná páka 1,631,504,773,855,61
Finančné účty 605 779227 342148 92121 038465 558
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6146-0,6649-0,2095-0,2596-0,1782
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61460,66490,20950,25960,1782
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 489 380924 79187 055593 268673 839
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24680,19780,59130,54610,7948
Krátkodobé finančné výpomoci 10 00050 00050 00050 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 384 549497 323224 125518 509675 636
Krátkodobé záväzky 547 629408 4501 008 1961 018 7331 518 707
Krytie dlhovej služby 37,9077,8511,6765,05952,37
Materiál 33 28828 00129 93628 50024 599
Nákladové úroky 11 55111 5356 8158 874612,00
Nákladové úroky v minulom roku 11 5356 8158 874612,00201,00
Náklady na predaný tovar 1 258 8991 149 234531 925958 7761 183 364
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 6205 8940,000061 4020,0000
Neobežný majetok 1 167 3901 304 0221 278 5051 257 730737 557
Obežný majetok 1 030 487752 666402 982568 0471 165 793
Obrat aktív 0,90591,120,41320,91360,9974
Obrat neobežného majetku 1,721,770,55111,352,58
Obrat obežného majetku 1,953,071,753,001,63
Obrat zásob 0,19890,21050,00002,150,0000
Odpisy 455 194440 710192 998368 268235 714
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 227 597220 35596 499184 134117 857
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 227 597220 35596 499184 134117 857
Osobné náklady 484 285436 821184 047298 403232 877
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6813 5868 30414 1428 951
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000450,001 4354 1375 330
Ostatné záväzky z obchodného styku 457 164250 556285 762312 775731 147
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 440 973792 56465 830512 102542 875
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00880,2211-0,19810,17440,9021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00120,2742-0,17270,23190,9928
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64500,37721,070,40030,3223
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 113,42196,470,000012,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,552,650,93792,503,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79921,320,45781,121,54
Pohľadávky z obchodného styku 174 266429 609155 911450 639669 736
Pohotová likvidita II. stupeň 1,411,330,34880,48260,7563
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,60-17,51-2,791,09-1,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 32,766,8018,76-50,09546,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38540,33510,79050,74040,8218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62710,50393,772,854,61
Pridaná hodnota 750 8421 158 015172 617745 374722 454
Primárna platobná neschopnosť 2,620,58321,830,69411,09
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01040,2562-0,35600,29700,9021
Rýchla likvidita I. stupeň 0,84360,41390,13100,01750,3065
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,950,770616,952,392,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,950,770616,952,392,69
Služby 572 002687 510234 590517 942720 141
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 218 4762 065 3021 704 9341 865 3941 910 816
Spotreba materiálu… 680 277455 830297 335379 432463 223
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 247 911218 297284 673340 3990,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 038 8952 322 194711 7441 717 1731 953 122
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 15414 9457 20213 02347 304
Tržby z predaja tovaru 6 6866 0940,000061 8950,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 003 0552 301 155704 5421 642 2551 905 818
Účtovný cash flow 378 43778 421127 883-444 520334 366
Úročený dlh 247 911218 297284 673340 3990,0000
Úrokové krytie -0,174439,39-17,6622,12636,07
Vlastné imanie 1 363 4561 373 304357 165484 332340 499
Všetky záväzky 855 020691 9981 347 7691 381 0621 570 317
Výsledok hospodárenia 4 688457 633-113 437206 411393 020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 688457 633-113 437206 411393 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 221351 854-127 168143 834307 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 351 854-127 168143 834307 1616 484
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 566442 819-127 168187 458388 660
Zásoby 33 28828 00129 93628 50024 599
Záväzky 855 020691 9981 347 7691 381 0621 570 317
Záväzky z obchodného styku 457 164250 556285 762312 775731 147
Zisk pred zdanením -13 566442 819-127 168187 458388 660
Zmena EBIT -0,0044-3,78-0,61300,504440,69
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 02514 6397 16115 5711 422