ELEKTROMONTÁŽ MARTIN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 30148 81742 51437 39322 629
Bežná likvidita III. stupeň 5,783,173,453,2410,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4463-0,3405-0,1318-0,7245-0,8447
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,821,140,66791,638,10
Celkové tržby 76 14384 19192 88252 90322 635
Celkový dlh 5 64312 0518 24211 5242 137
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 913-12 519-4 516-18 741-17 310
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 91312 5194 51618 74117 310
Čistý cash flow 15 91312 5194 51618 74117 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7498 76410 6376 6749 155
Čistý zisk 2 1236 8948 4035 3787 351
Čistý zisk v minulom roku 6 8948 4035 3787 3511 279
Cudzie zdroje -35 658-36 766-34 272-25 869-20 492
Daň z príjmov 626,001 8702 2341 2961 804
Daň z príjmov v minulom roku 1 8702 2341 2961 804116,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 626,001 8702 2341 2961 804
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,3293,2877,99136,6637,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,2269,8261,7582,5917,75
Doba obratu aktív 252,03258,05238,27345,59364,90
Doba obratu pohľadávok 77,3293,2877,99136,6637,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,4358,2137,90106,5134,46
EBIT v minulom roku 8 76410 6376 6749 1551 395
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7498 76410 6376 6749 155
EBITDA 6 01013 4379 8156 5869 284
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 01013 4379 8156 5869 284
Finančná páka 1,161,331,241,451,10
Finančné účty 15 91312 5194 51618 74117 310
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8634-0,7531-0,8061-0,6918-0,9056
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86340,75310,80610,69180,9056
Hrubá marža 0,46210,51560,40830,58330,4366
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 05342 81966 78432 9389 155
Krátkodobé pohľadávky 12 67017 64713 91614 7872 301
Krátkodobé záväzky 5 64311 0136 76211 5242 137
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 513,001 2632 3626 532180,00
Náklady na predaný tovar 24 63125 64226 0708 63412 753
Neobežný majetok 8 66713 91719 1670,00000,0000
Obežný majetok 32 63434 90023 34737 39322 629
Obrat aktív 1,451,411,531,061,00
Obrat neobežného majetku 6,904,963,400,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,831,982,791,061,00
Odpisy 5 2505 2501 8290,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 2505 2501 8290,00000,0000
Osobné náklady 30 09130 19127 92624 370598,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 989,00475,00813,00274,00129,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000473,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 37312 14410 2325 3787 351
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38530,25640,10620,50120,7649
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85530,69550,73640,78970,0605
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,20900,14870,04860,35430,7647
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,441,361,2716,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99551,221,271,2716,53
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,26600,18130,06930,47450,7647
Pohľadávky z obchodného styku 8 23013 20911 0188 9361 101
Pohotová likvidita II. stupeň 5,072,742,732,919,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,24-2,94-7,59-1,38-1,18
Pridaná hodnota 35 18343 40837 92130 8599 882
Primárna platobná neschopnosť 0,06230,09560,21440,73100,1635
Rýchla likvidita I. stupeň 2,821,140,66791,638,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,93890,89690,83971,750,2302
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,93890,89690,83971,750,2302
Služby 20 92022 00414 3696 1629 878
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 30148 81742 51437 39322 629
Spotreba materiálu… 3 7113 63811 7012 4722 875
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 74 83083 74294 01752 80622 635
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 01614 69228 89113 3130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 81469 05065 12639 49322 635
Účtovný cash flow 15 91312 5194 51618 74117 310
Vlastné imanie 35 65836 76634 27225 86920 492
Všetky záväzky 5 64312 0518 24211 5242 137
Výsledok hospodárenia 3 7388 76611 4506 9469 284
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 7388 76611 4506 9469 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1236 8948 4035 3787 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8948 4035 3787 3511 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7498 76410 6376 6749 155
Zásoby 4 0514 7344 9153 8653 018
Záväzky 5 64312 0518 24211 5242 137
Záväzky z obchodného styku 513,001 2632 3626 532180,00
Zisk pred zdanením 2 7498 76410 6376 6749 155
Zmena EBIT 0,31370,82391,590,72906,56
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 03814 11325 42712 9530,0000