B-Form, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 14623 78418 10322 41820 675
Bežná likvidita III. stupeň 5,145,847,635,337,24
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000709,0087,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-1,06-0,93120,2985-0,6348
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,154,775,18-1,143,86
Celkové tržby 41 43849 78754 93358 9550,0000
Celkový dlh 6 8055 4754 9096 4063 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 122-19 401-12 286-16 187-11 025
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 12219 40112 28616 18711 025
Čistý cash flow 21 12219 40112 286-4 78011 025
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 3426 075851,0011 26110 065
Čistý zisk 2 5395 115-109,008 70910 065
Čistý zisk v minulom roku 5 115-109,008 70916 31127 327
Cudzie zdroje -19 341-18 309-13 194-16 012-17 368
Daň z príjmov 803,00960,00960,002 5520,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 5524 8770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 803,00960,00960,002 5520,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,1120,5527,0633,7262,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,1118,2515,0818,5731,81
Doba obratu aktív 230,30181,66120,28138,79134,59
Doba obratu pohľadávok 33,1120,5527,0633,7262,25
Doba obratu zásob 1 1238 95019 30191,250,0000
Doba splácania záväzkov 4 51721 53026 2475 11547,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,8031,0915,7726,0318,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 310,83428,48785,30113,150,0000
EBIT v minulom roku 6 075851,0011 26121 19127 327
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 3426 075851,0011 26110 065
EBITDA 3 5366 2181 03011 57516 826
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 5366 2181 03011 57516 826
Efektívna daňová sadzba 0,24030,15801,130,22660,0000
Finančná páka 1,351,301,371,401,19
Finančné účty 21 12219 40112 28616 18711 025
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7397-0,7698-0,7288-0,7142-0,8400
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73970,76980,72880,71420,8400
Hrubá marža 0,52280,26670,20070,50830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 3626 024849,0011 12116 707
Krátkodobé pohľadávky 3 7592 6914 0725 4479 563
Krátkodobé záväzky 5 0864 0702 3734 2042 856
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 350,0081,0071,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00003,000,0000
Náklady na predaný tovar 19 77634 50943 91028 98821 976
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 411,0069,0033,00300,000,0000
Obežný majetok 26 14623 78418 10321 70920 588
Obrat aktív 1,582,013,032,632,71
Obrat obežného majetku 1,582,013,032,722,72
Obrat zásob 0,32490,04080,01894,000,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,00002 999
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00002 999
Osobné náklady 17 9108 1829 50117 8440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 174,00194,00181,00454,00119,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000093,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5395 115-109,008 70913 064
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13130,2794-0,00830,54390,5795
Podiel EBIT k aktívam 0,12780,25540,04700,50230,4868
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,12780,25540,04700,50230,4868
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15870,30820,05410,61830,5648
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,80780,81570,67870,72210,5333
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82680,61620,86190,59550,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,50970,38970,2237-0,08110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 52,71192,43334,0399,891,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,621,161,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,621,161,6811,37
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50970,40600,2237-0,08110,1966
Pohľadávky z obchodného styku 3 7592 3902 2703 0004 886
Pohotová likvidita II. stupeň 4,895,436,895,317,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9157-0,9437-1,073,35-1,58
Pridaná hodnota 21 66213 27811 02329 96734 095
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13130,2794-0,00830,54390,5795
Rýchla likvidita I. stupeň 4,154,775,183,853,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,920,88054,770,55340,1965
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,920,88054,770,55340,1965
Služby 15 59630 17940 49623 45917 255
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 14623 78418 10322 41820 675
Spotreba materiálu… 3 7694 2613 3815 2294 721
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 43847 78754 93358 95556 071
Tržby z predaja tovaru 1 4291 170524,008 9980,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 00946 61754 40949 95756 071
Účtovný cash flow 21 12219 40112 286-4 78011 025
Vlastné imanie 19 34118 30913 19416 01217 368
Všetky záväzky 6 8055 4754 9096 4063 307
Výsledok hospodárenia 3 5366 2181 03011 57513 827
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5366 2181 03011 57513 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 5395 115-109,008 70910 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 115-109,008 70916 31127 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 3426 075851,0011 26113 309
Zásoby 1 2651 6921 74575,000,0000
Záväzky 6 8055 4754 9096 4063 307
Záväzky z obchodného styku 350,0081,0071,0093,000,0000
Zisk pred zdanením 3 3426 075851,0011 26113 309
Zmena EBIT 0,55017,140,07560,53140,3683