CHIRA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 310 578219 725161 458129 743100 487
Bežná likvidita III. stupeň 25,4518,6211,474,999,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8468-0,8558-0,7839-0,6267-0,6224
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,2017,2410,433,847,34
Celkové tržby 233 922186 077157 015155 885141 097
Celkový dlh 12 28911 55012 97419 4919 463
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -252 577-178 166-116 403-69 090-56 649
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 252 577178 166116 40369 09056 649
Čistý cash flow 252 577178 166116 40369 09056 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 114 27576 49449 33430 61624 368
Čistý zisk 90 11459 69138 23219 22814 151
Čistý zisk v minulom roku 59 69138 23219 22814 15118 618
Cudzie zdroje -298 289-208 175-148 484-110 252-91 024
Daň z príjmov 24 16116 80311 10211 38810 217
Daň z príjmov v minulom roku 16 80311 10211 38810 2175 626
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 16116 80311 10211 38810 217
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,6728,0527,2848,5548,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,901,072,7545,2321,58
Doba obratu aktív 484,61431,00381,67303,79259,95
Doba obratu pohľadávok 57,6728,0527,2848,5548,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,7520,2726,3842,1719,97
EBIT v minulom roku 76 49449 33430 61624 36824 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 114 27576 49449 33430 61624 368
EBITDA 120 65082 87456 93837 30126 561
EBITDA marža 0,51580,44540,36260,23930,1882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 120 65082 87456 93837 30126 561
Finančná páka 1,041,061,091,181,10
Finančné účty 252 577178 166116 40369 09056 649
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9604-0,9474-0,9196-0,8498-0,9058
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96040,94740,91960,84980,9058
Hrubá marža 0,66710,63250,55010,45170,4175
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 120 49482 75055 73835 52726 143
Krátkodobé pohľadávky 36 96014 29911 53920 73318 706
Krátkodobé záväzky 11 37510 33611 15818 0097 718
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 457,00543,006 94213 761-500,00
Náklady na predaný tovar 77 86968 39268 02885 46682 188
Neobežný majetok 21 04127 26033 51639 92025 132
Obežný majetok 289 537192 465127 94289 82375 355
Obrat aktív 0,75320,84690,95631,201,40
Obrat neobežného majetku 11,126,834,613,905,61
Obrat obežného majetku 0,80790,96681,211,741,87
Odpisy 6 2196 2566 4044 9121 776
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2196 2566 4044 9121 776
Osobné náklady 33 99132 95531 23530 99031 839
Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,00124,001 2001 774418,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 96 33365 94744 63624 14015 927
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81320,81090,72090,53250,5637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,21780,28000,36160,44010,5405
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,080,95750,74140,44320,4015
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,593,572,772,271,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,883,002,291,961,75
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,080,95750,75390,44320,4015
Pohľadávky z obchodného styku 19 163546,001 16519 3188 344
Pohotová likvidita II. stupeň 25,4518,6211,474,999,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,18-1,17-1,28-1,60-1,61
Pridaná hodnota 156 053117 68586 37970 41958 909
Primárna platobná neschopnosť 0,02380,99455,960,7123-0,0599
Rýchla likvidita I. stupeň 22,2017,2410,433,847,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,10190,13940,22790,52250,3563
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,10190,13940,22790,52250,3563
Služby 54 83443 46350 21764 26757 952
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 310 578219 725161 458129 743100 487
Spotreba materiálu… 23 03524 92917 81121 19924 236
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 922186 077154 407155 885141 097
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 233 922186 077154 407155 885141 097
Účtovný cash flow 252 577178 166116 40369 09056 649
Vlastné imanie 298 289208 175148 484110 25291 024
Všetky záväzky 12 28911 55012 97419 4919 463
Výsledok hospodárenia 114 43176 61850 53432 38924 785
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 114 43176 61850 53432 38924 785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90 11459 69138 23219 22814 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 69138 23219 22814 15118 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 114 27576 49449 33430 61624 368
Záväzky 12 28911 55012 97419 4919 463
Záväzky z obchodného styku 457,00543,006 94213 761-500,00
Zisk pred zdanením 114 27576 49449 33430 61624 368
Zmena EBIT 1,491,551,611,261,01